Greta alltid i första ledet.

Igår tilldelades Greta Segerson och Berit Larsson, båda mångåriga aktivister i Vänsterpartiet, Göteborgs Stads förtjänsttecken. Greta, som fyller 100 år i år, uppmärksammades för hennes antifascistiska arbete och Berit för hennes feministiska gärning.

H84A4178

Regnbågsparaden 2014 är den största hittills med 94 anmälda ekipage. Det är 27 fler än förra året. Det är inte bara paraden som har slagit rekord. Årets festival har haft fler besökare och man har lånat ut fler flaggor än någonsin tidigare. Man har lånat ut fler flaggor än tidigare. 

Brian Palmer.

Årets talare vi den traditionella minnesstunden för atombombens offer i Hiroshima och Nagasaki, 6 respektive 9 augusti 1945, var socialantropologen Brian Palmer.  Han är universitetslektor vid Teologiska institutionen, Uppsala Universitet, och var tidigare innehavare av gästprofessuren till Torgny Segerstedts minne, Göteborgs universitet. För musiken stod Jazzmusiker för fred och Matilda Magnusson. Konferencier var Gunnar Westberg, tidigare […]

Fanborg i entrén till fullmäktigesalen.

Vänsterpartiets skattehöjning med en procentenhet, eller en skattekrona, som det kallas är den kraftfullaste klimatåtgärden i något av de budgetförslag fullmäktige debatterade idag. Genom att flytta en miljard kronor från miljöbelastande privat konsumtion till mindre miljöbelastande offentlig konsumtion kan vi minska utsläppen med 51 000 ton koldioxid.

L1062228

Redan i fjolårets budgetdebatt frågade jag hur de borgerliga skulle hantera de ökande utsläppen till följd av det ökande resandet som LOV medför. Då ställde jag frågan till de borgare som ansvarar för miljöpolitiken och fick inget svar. I år ställde jag frågan till den ansvariga för äldreomsorgen i hopp om ett svar men fick […]

Christian Larsson (V).

Budgetdebatt betyder heldag i fullmäktigesalen. Gruppledardebatten är avklarad och nu är skolan i fokus. Christian Larsson var huvudtalare för Vänsterpartiet. Han lyfte som vanligt klassperspektivet och det feministiska perspektivet i debatten.

Lite sol fick vi smaka under ett kort grupparbete. Amanda, Elin och jag hade konstruktiva diskussioner kring arbetstidsförkortning.

Vänsterpartiets distriktsstyrelse fortsätter med omistlig precision att förlägga våra möten till dagar med strålande väder. Idag satt vi i gårdslokalen på Andra Långgatan medan solen strålade utanför fönstret. 

Fullmäktigesalen.

I december 2009 beslutade kommunfullmäktige att bifalla delar av Vida Ezzatpoors motion om ickereligiösa rum. Det tog fyra och ett halvt år att få fram en lista med 17 lokaler. En tämligen tunn lista som helt saknar lokaler i vissa stadsdelar. Bl.a. Angered.

Monika.

Monika Djurner och Daniel Bernmar tog debatten om förslaget till värdighetsgarantier inom äldreomsorgen.  Monika lyfte fram vikten av ett bra bemötande. Daniel försvarade i debatten ambiionsnivån i värdighetsgarantierna genom att peka på ett antal borgerligt styrda kommuner som har sämre garantier.