L1064056

Vänsterpartiets representantskap i Västra Götaland utsåg idag Eva Olofsson, 62, till ordinarie ledamot och därmed regionråd samt Jan Alexandersson, 60, till ersättare i regionstyrelsen.

L1064137

Idag togs första spadtaget – eller filmklappan slog ihop – för de 500 bostäder som skall byggas på det gamla TV-husets tomt i Örgryte. Det blir minst 150 hyresrätter. Poseidon har redan planerat ett 60-tal lägenheter och en förskola med fyra avdelningar.

Vilka konsekvenser får den svenska energi- och jordbrukspolitiken för markanvändningen utomlands, exempelvis i Danmark?

Mandatperiodens näst sista sammanträde med Miljö- och klimatnämnden blev – troligtvis – också periodens kortaste. På 50 minuter klarade vi av de tre beslutspunkterna och informationen från förvaltningen.

L1064117

Efter ett par möten med valutvärdering och nomineringar var framtiden i fokus på Vänsterpartiet Angereds medlemsmöte i Eriksbo i dag.

Christian Larsson (V)

I debatten om skolbiblioteksutredningen betonade Christian Larsson bristerna hos privatskolorna. Han tog också upp skolbibliotekens betydelse för bildningen.

Sista kvällen i fullmäktige för min del. Foto: Christian Larsson.

En av de saker jag är mest nöjd med under mina åtta år i kommunfullmäktige är de lokala miljökvalitetsmålen. Vi har redan kommit så långt att vi behöver nya mål för ”frisk luft” och ”levande skogar”.

Daniel Bernmar kommer att sitta i kommunstyrelsen för Vänsterpartiet kommande mandatperiod.

Kvällens första debatt på mitt sista kommunfullmäktige var Toni Orsulic (M) interpellation om fördelning av LSS-insatser mellan kvinnor och män.