Stora möjligheter för biogas – frågan är om vi skall ha den i våra fordon

img_1752
Paneldiskussion om biogas

Biogasen var i fokus under ett seminarium under dagens Energisession i Skövde. I regionen finns stora möjligheter att öka produktionen av biogas. De stora miljövinsterna jämfört med annan bioenergi är att den går att utvinna ur restprodukter och avfall vilket gör att den inte konkurrerar om odlingsareor som kan användas till livsmedelsproduktion.

Nu skall den konflikten varken överdrivas eller underskattas som jag har berört tidigare. De stora konflikterna när det gäller odlingsbara ytor går mellan vegetabiliska livsmedel för människor och djurfoder. Köttindustrin ger upphov till 18 procent av de globala utsläppen av växthusgaser.

De politiska konsekvenserna som måste dras av seminarie är att det krävs betydligt mer politisk styrning och reglering av ekonomin. Den offentliga sektorn måste använda sin uphandling betydligt mer.

Leif Blomqvist (s), ordförande Västtrafik.
Leif Blomqvist (s), ordförande Västtrafik.

Leif Blomqvist (s), styrelseordförande Västtrafik, beskrev både framgångar och problem med att främja teknikutveckling med upphandling. Tyvärr drar han inte de logiska slutsatserna: överge upphandlingen av trafik, kör i egen regi och upphandla teknik i stället. Då kan vi öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Dessutom får vi flera positiva sidoeffekter: ökad demokrati och bättre arbetsmiljö.

Biogas som fordonsbränsle är intressant men ingen kan ge svar på om det är vettigt om vi inte först skapar en vision om framtidens transportsystem. Först då faller pusselbitarna på plats hur vi skall förverkliga visionen. Att konvertera en mack till biogas är i runda slängar tio gånger dyrare än att konvertera till etanol. Som jag har resonerat om tidigare är frågan hur energi till fordon distribueras i framtiden.  Om fordonen mestadels kommer att drivas med el är fordonsgassatsningen kontraproduktiv. Om gas är ett centralt inslag är etanolsatsningen kontraproduktiv.

Biogas kommer dock alltid att vara intressant för att utvinna energi ur avfall och restprodukter. Frågan är om det inte är vettigare att sedan göra el och värme av den i kraftvärmeverk och sedan använda elen bland annat till transporter. Ju mer jag tänker på det desto mer lutar jag år den slutsatsen.

Media: GP,

2 kommentarer

Lägg till →

 1. Jöran Fagerlund 19 februari 2009 — 13:02

  Du tangerar det resonemang jag försökte föra i mina inlägg. Jag påstår inte med säkerhet att exempelvis fordonsgas är kontraproduktivt. Det kan jag inte eftersom redskapen för att formulera en tydlig vision inte finns idag.
  För att kunna svara på frågan om en infrastrukturutbyggnad för gas är motiverad måste vi ha en bild av gasens användning i framtiden. Om man väger samman flera olika perspektiv som utbyggnad av kollektivtrafik och elbilar för kortare sträckor kanske gas enbart kommer att användas i yrkestrafiken. Lastbilar, taxi och bussar. I det fallet är utbyggnaden av tankstationer för privatpersoner kontraproduktiv. Om de pengarna i stället används till utbyggd kollektivtrafik och forskning är miljönyttan större.
  Jag vill höja ett varningens finger för att säga att alla politiska styrmedel skall vara teknikneutrala. Samtidigt är det farligt att välja fel väg tidigt och hamna i återvändsgränder. Direktverkande el för uppvärmning av hus är, mycket riktigt, ett sådant exempel.
  Nu kan inte satsningen på direktverkande el användas emot mitt resonemang eftersom det byggde på helt annorlunda, och felaktiga, förutsättningar. El-satsningen byggde ju på en tro på att atomkraften skulle göra elen så billig att det inte ens skulle vara värt att mäta den och ta betalt för den.
  Vilken som är den effektivaste användningen av de olika energislagen är bara en, och inte den mest intressanta, aspekten när helhetslösningar skall byggas. Stirrar man sig blind på en aspekt, exempelvis att fordonsgas är den mest effektiva användningen av biogas, är risken för suboptimering överhängande.
  Hur många energislag kan distribueras effektivt? Hur många motortyper kan utvecklas? Funkar biogas som bränsle världen över? Svaren på dessa frågor kanske gör att det mest effektiva, totalt sett, är att använda några av de ingående komponenterna på ett mindre effektivt sätt.
  Exempelvis att använda biogas till el och värme i stället för fordonsdrift.
  Nu påstår jag inte att fordonsbränsle, totalt sett, är en dålig användning av biogas. Eftersom ingen vågar ta ett helhetsgrepp går det inte att göra den bedömningen.
  Vad jag dock törs uttala mig tvärsäkert om är att el till uppvärmning inte kommer att finnas i framtidens totallösning, annat än som spillvärme från hemelektronik och vitvaror i passivhus.
  En intressant frågeställning som dök upp under Energissionen var transporterna av biomassor. Skall storskaliga anläggningar drivas, var sig det är till kraftvärme eller fordonsgas, behöver inte bara stora mängder biomassa fraktas inta bara till utan även från anläggningarna.
  Då blir småskaliga och mellanstora anläggningar intressanta. Frågan är om det är mer optimalt att då göra el och värme av gasen och mata in elen på nätet eller om man skall binda ihop alla småanläggningar med ett gasnät.

 2. Vad jag lärt mig är uppgraderad fordonsgas det mest effekiva sättet att använda biogas. Då vore det synd att elda upp det i ett kraftvärmeverk. Att prata om att satsningen på fordonsgas skulle vara kontraproduktiv i förhållande till förstår jag inte. Det kan t.o.m. vara så att föreningen fordonsgas och el kan vara närmast den optimala lösningen för lång tid framåt om miljömålen skall nås. Är det någon som tänkt på att vi lever i ett land där våra kupéer behöver värmas upp en stor del av året? Skall vi ha kakelugnar i våra elbilar? Att omvandla el till värme är inte speciellt effektivt.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: