Glädjens dag blev en sorgens dag när borgarna återremitterade förslaget om att utreda trängselskatt – rapport från kommunfullmäktige.

Jag röstar emot att återemittera utredningen om trängselsavgifter.
Jag röstar emot att återremittera utredningen om trängselsavgifter.

De borgerliga fick igenom en minoritetsåterremiss av förslaget att utreda förutsättningarna för trafikstyrande avgifter. Det blev en märklig debatt på en motion från Kristdemokraterna.

Lyckades trycka in mig tidigt i debatten om trafikstyrande avgifter. Bra. Då kunde jag komma in med repliker på de andra. Det är förvisso en sjuk ordning att det bara är de som har talat innan som får begära replik. De stackare som kommer in sent kan få vänta bra länge.

Debatten gick bra trots att förslagen till beslut till synes såg rätt snarlika ut. I debatten blev det dock tydligt att de borgerliga visade tydligt att de egentligen inte vill styra mot ett mer hållbart trafiksystem med minskad bilism. De kan gladeligen tänka sig att använda trafikavgifterna till att bygga nya vägar.

Jag blev påhoppad av Kia Andreasson, som sade att jag alltid skall vara värst, eftersom jag påpekade vad vi hade yrkat i kommunstyrelsen och i förbundsfullmäktige för GR. Det hade väl varit bättre att ta ansvar för de beslut miljöpartiet tog där och då.

Vad var det då som gjorde mig till en värsting? Jag påpekade att Vänsterpartiet yrkade i kommunstyrelsen att ambitionen skulle höjas när kommunstyrelsen skulle yttra sig över K2020 – kollektivtrafikprogram för göteborgsregionen. Ambitionen i förslaget är att minska ökningstakten av biltrafiken och att kollektivtrafiken skall ha en marknadsandel på 40 procent av resenärerna. 40 procent har Stockholm haft i många år. K2020 planerar altså för att ligga 20 år efter Stockholm. Om ökningstakten av biltrafiken minskar innebär det i faktiska tal att biltrafiken ändå ökar. Att aktivt planera för en ökad biltrafik när den borde minska är inte en hög ambition. Vi föreslog att k2020 skall syfta till att minska biltrafiken. Kia och Miljöpartiet ställde inte upp på det yrkandet.

I GR:s förbundsfullmäktige föreslog jag att vi skulle omarbeta de infrastrukturplaner GR har till att bli mer hållbara. Man kan lite grovt dela in klimatdebatten i före och efter Al Gore. Eftersom alla dokumment i GR har beslutats ”före Al Gore” ansåg jag att GR borde omprioritera. Av 91 ledamöter röstade 4 för. Det var vi vänsterpartisterna. Miljöpartisterna tyckte som socialdemokraterna och borgarna: att de gamla planerna från tiden ”före Al Gore” inte behöver arbetas om.

I debatten i dagens fullmäktige hade de borgerliga svårt att förklara varför de skall skicka motionen till GR för synpunkter innan vi beslutar att utredan frågan. De föreslår inte att GR skall utreda frågan. De föreslår att vi skall fråga vad GR tycker om att vi skall utreda frågan. Varför inte ta in synpunkter under utredningens gång?

I debatten sade jag att det var en glädjens dag att vi nu skulle komma igång med utredningen. Med borgarnas återremiss försinkades utredningen ytterligare. Glädjens dag vändes till en sorgens dag.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: