Men, ni var ju överens om REACH Åsa!

I verkligheten röstar Werner och Åsa likadant i de flesta frågor. Om kemikalieprojektet REACH gjorde de till och med en kompromiss tillsammans.
I verkligheten röstar Werner och Åsa likadant i de flesta frågor. Om kemikalieprojektet REACH gjorde de till och med en kompromiss tillsammans.

Socialdemokraterna fortsätter sina försök att måla upp en konflikt som egentligen inte finns i EU-parlamentsvalet. Häromdagen var det Olle Ludvigsson som försökte framställa sig som en förkämpe för fackliga rättigheter. I dagens Metro anklagar Åsa Westlund (S) den tyske högerkandidaten Werner Langen för att ”motarbeta miljörkav på kemikalieindustrin.” Det stämmer säkert att Werner inte vill ha hårda miljökrav på kemikalieindustrin, men det vill väl inte du heller i sådana fall Åsa.

Du och din partigrupp kompromissade ju med Werner och hans partigrupp om kemikaliepaketet REACH. I ditt försvar av kompromissen anser du att ”REACH är trots sina brister ett av de viktigaste besluten som vi har tagit på miljöområdet”.

Det stämmer att REACH är det viktigaste beslutet på miljöområdet. I synnerhet när det gäller kemikalier. Är det något annat beslut än REACH du tänker på när du menar att Werner motarbetar krav på kemikalieindustrin medan du inte götr det, Åsa? Eftersom REACH är ett enormt lagpaket måste Werners eventuella beslut vara mindre i dignitet än REACH.

Frågorna kvarstår: varför kompromissade du med den tyske högerkandidaten Werner istället för den svenske vänsterkandidaten Jonas Sjöstedt och sedeermera Jens Holm? Sist men inte minst kvarstår frågan varför du inte vill stå för ditt beslut att kompromissa med Werner när det är dags för Socialdemokraternas reklambyrå att utforma valannonser med din bild i?

Ping: DN, DN, DN, DN, DN, DN, DN, Svd, Svd, Svd, Svd, Svd, Svd, Svd.

10 kommentarer

Lägg till →

 1. Robert Casinge, socialdemokrat 02 juni 2009 — 15:52

  Tack för din sammanfattning. Vad gäller terminologin så tror jag vi har tolkat varandra rätt trots allt.
  1. Jag håller inte med om det du skriver. Att vara överens betyder att man har samma åsikt i en fråga. Det är väldigt sällan höger och vänster i parlamentet har samma åsikt i ideologiskt laddade frågor. Det enda man behöver vara överens om över partilinjerna när man röstar för en kompromiss är att det är bättre att rösta för än alternativet att rösta emot och den slutsatsen kan man dra utifrån helt skiljda kriterier. Socialistgruppen var inte nöjda men ansåg att REACH trots urvattning förbättrade regelverket för kemikalierna. Högerns anledning att rösta för kan jag bara spekulera om men den var knappast den samma, snarare tvärtom. Hade PSE inte förhandlat med högern hade resultatet blivit långt mycket värre och om socialistgruppen hade röstat som V hade vi haft sämre eller ingen lagstiftning. Motsvarande förutsättningar gäller de flesta om inte alla direktiv där vi förhandlat.
  2. Annonsen konstaterar att det gör skillnad om man röstar höger eller vänster då det är väldigt olika politik som man förespråkar i de olika grupperna.
  3. Jag håller med dig om att Åsa har bra åsikter. Hon är dessutom en stark miljöprofil inom gruppen och är enligt min åsikt även en bra politiker. Hade hon själv fått skriva REACH hade det säkerligen sett annorlunda ut. Jag är säker på att Åsa också tycker att det är tråkigt att behöva kompromissa men att hon trots detta slåss för det bästa möjliga resultatet istället för att konstatera att man inte har egen majoritet och lämna förhandlingsbordet. Med röd majoritet i parlamentet hade det sett annorlunda ut. Det är därför vi behöver fler Åsa Westlund och färre Werner Langen.
  Med ovanstående som grund hävdar jag att man inte ens behöver lämna ämnet för att påvisa skillnaderna mellan hur Westlund och Langen har röstat. Om du jämför alla omröstningar med namnupprop i REACH, och de är många, så kommer du onekligen se skillnaden.

  • Jöran Fagerlund 02 juni 2009 — 23:53

   1 Jag har lärt mig att man skall stå för sina kompromisser. Inte minst Göran Johansson (S) här i Göteborg har varit noga med detta.

   2 Det är viktigt att kompromissen inte framställs som partiets politik. Man måste skilja på vad man vill och vad man har beslutat. Annonserna gör ju inte detta. Form och innehåll passar inte.

   Det är lite som när en chipsjätte försöker sig på att etablera sig i Sverige med parollen ”Once you pop, you can´t stop” och samtidigt är först mer ett återförslutningsbart lock på sina förpackningsrör.

   I Vänsterpartiets kampanjtidning sammanfaller form och innehåll. Du kanske inte gillar vårt arbete i EU eller vår inställning men kampanjtidningen sammanfattar den bra.

   3 Ingen av de omröstningar du pekar på har varit avgörande för de regler som sedan beslutades.

 2. Robert Casinge, socialdemokrat 28 maj 2009 — 15:10

  Man kanske kan ifrågasätta om språket i (S) kampanj kunde gjorts bättre och varit mer exakt. Jag tycker att budskapet framgår och jag ser inte problemet men jag är väl jävig.

  Vad tycker du själv om (V):s kampanjtidning ?
  är den ett klart lysande exempel på osminkad verklighet? Alla parlamentariker dricker champagne till frukost och tar mutor? Vi måste stoppa EU innan det blir som i ”Jennifer Staten”..

  I grund och botten tycker jag i alla fall att dit resonemang om vad Åsa vill brister i logiken. Jag tycker också att Åsa är en stark miljökandidat och jag får det inte att gå ihop hur du kan få det till att hon inte vill ha hårda krav på industrin när det är just det som hon har slagits för.

  Jag klipper nedan in samma kommentar som till inlägget om Olle då det i stort handlar om samma fråga.

  Jag hänvisade till slutomrösting som den absolut sista punkten i ett ärende där man stödjer eller förkastar parlamentets betänkande och är baserat på alla tidigare omröstningsresultat. Den är avgörande men inte på det sättet du beskriver.
  Med den rösten kan man bara stödja eller förkasta förslaget, inte ändra innehållet. Det är arbetet fram till denna omröstning som bestämmer innehållet i lagstiftningen.

  Att du tycker man kan bortse från alla andra omröstningar och förhandlingar så har du förvisso rätt. Socialistgruppen röstar ofta för kompromisser tillsammans med andra partigrupper. Därför kan vi till skillnad från vänstern påverka så att resultatet längre till vänster än om konservativa, liberaler och de små högergrupperna kommer överens. Att skiftningen sker åt det hållet borde inte vara ett problem för en vänsterpartist, snarare tvärtom. Sen hade man kunnat önska att det vore ännu bättre men det krävs mer än önsketänkande om man vill påverka, det krävs en majoritet.

  • Jöran Fagerlund 29 maj 2009 — 11:38

   Jag tycker att kampanjtidningen är lysande och det har jag skrivit om tidigare. Den har en bra ton och försöker inte göra sken av att partiet tycker eller agerar på något annat sätt än det gör.

   Som politiskt sakkunnig i EU-parlamenten har du bättre koll på vad saker egentligen heter än jag. För att undvika att välja fel ord sammanfattar jag mina tre påståenden:

   1 Socialdemokraterna och de konservativa har kompromissat fram förslag och röstar likadant, och är därmed överens, om de allra flesta beslut som lämnar EU-parlamentet i form av lagar, förordningar eller avtal och yttranden eller förhandlingspositioner till kommissionen och ministerrådet.

   2 Annonserna gör sken av det motsatta. Att de konservativa och Socialdemokraterna inte är överens.

   3 Åsa Westlund har bra åsikter på miljöområdet och jag tycker att det är tråkigt att den socialdemokratiska gruppen gång på gång förhandlar fram resultat som går emot det Åsa, enligt dig, vill.

   Låt oss ta en avslutande parallell där jag är mer hemma. Ett detaljplaneärende skall upp i kommunfullmäktige. Jag skriver ett skarpt miljöinlägg i miljönämnden. Vänsterpartiet gör en annan kompromiss i kommunstyrelsen och jag röstar för den i kommunfullmäktige. Då är det väl rimligt att Vänsterpartiet och jag i valmaterialet står för det beslut vi fattade i fullmäktige, inte vad jag skrev i miljönämnden?

   Du har ännu inte gett ett exempel på något beslut som har lämnar EU-parlamentet som berör begränsningar av kemikalieindustrin där Werner och Åsa har röstat olika. Det var ju trots allt det annonsen i Metro handlade om.

 3. Väl argumenterat, Jöran. Och bra granskning!

 4. Robert Casinge, socialdemokrat 27 maj 2009 — 10:22

  Låt mig förtydliga: Du insinuerar att Westlund och Langen skulle stå för samma politik för att de har röstat för samma kompromiss. Det anser jag är att förenkla och fördumma debatten och jag ska förklar varför. Jag är hel säker på att man utan problem kan hitta olikheter i hur Westlund och Langen har röstat men låt oss stanna kvar vid REACH.
  REACH är som du skriver ett mycket omfattande lagstiftningspaket som behandlades i två omgångar i parlamentet. Den första behandlingen är i allmänhet den mest omfattande och den andra är till för att se om man kan närma positionerna mellan råd och parlament och ramarna är snävare för den senare då den baseras på resultatet av första läsningen. Jag vet att Åsa Westlund i allt väsentligt röstat annorlunda än Langen i första läsning. Jag kan garantera att hon rakt igenom argmenterat för en striktare linje och att Langen argumenterat för ytterligare urvattning. Att man sedan röstar för eller emot i slutomröstningen på en andra läsning kan inte tas ur sitt sammanhang på det sättet som du gör.
  REACH blev urvattnat. Det skriver också Westlund i artikeln du länkar till. S hade velat ha ett starkare REACH men i en slutomröstning måste man ta ställning mellan två alternativ som i det här fallet var ett urvattnat direktiv som trots allt var bättre än rådande situation eller ingen Europeisk kemikalie lagstiftning alls, vilket skulle vara ett sämre alternativ för miljö och folkhälsa.
  Westlund och Langen är två enskilda parlamentariker som står för helt skiljda uppfattningar om miljö och kemikalier och som båda drivit sin linje i parlamentet.
  Varför man inte har kompromissat med vänstern är rimligtvis för att socalister, gröna och vänstern inte kan få egen majoritet. En sådan kompromiss hade därför blivit nedröstad och högern hade fått bestämma själva. Det är därför man inte kan sätta sig på läktarplats, vägra förhandla och utan att påverka gå till botten med flaggan i topp samtidigt som man gnäller på sossar som gjort en reell skillnad för resultatet.

  • Jöran Fagerlund 28 maj 2009 — 00:06

   Jag insinuerar inte någonting, jag påstår att Åsa och Werner båda röstade för REACH i den andra läsningen och att det är oärligt att försöka påskina något annat i annonsen. Med många ord försöker du prata runt det viktiga: slutomröstningarna, och i fallet REACH slutomröstningen i den andra läsningen. Det är slutomröstningarna som påverkar lagstiftningen och förordningarna. Helt enkelt det som påverkar oss människor. Slutomröstningen passerar ju alla delomröstningar till arkivskåpet.

   Om man säger en sak i plenum eller påstår en sak i en annons i Metro betyder inte det att lagar och förordningar blir så. Det som avgör det är hur man röstar i slutomröstningen.

   Jag skall ärligt medge att jag inte har kollat att Werner inte röstade mot REACH i den andra läsningen för att han tyckte det var för strikt. I så fall blir min invändning något annorlunda: det är fegt av Socialdemokraterna att välja en konservativ som bröt mot den överenskommelse socialdemokratiska gruppen hade med den konservativa gruppen.

   Åsa har heder nog att stå för den kompromiss hon röstade för i slutomröstningen i den andra läsningen. Det är därför jag blev så förvånad över annonsen där Socialdemokraterna insinuerar att hon inte står för hur hon röstade. Varför inte bara lansera Åsa som den starka miljökandidat hon är. Toppbetyg från Naturskyddsföreningen etc. Hon är meriterad nog. Hon behöver inte jämföras med Werner, än mindre en photoshopad Werner.

   Om Socialdemokraterna prompt måste ha med Werner och Åsa i samma annons kunde de väl skriva: ”för att få fram REACH överhuvudtaget var Åsa tvungen att kompromissa med Werner. Med fler Socialdemokrater i EU-parlamentet hade REACH kanske inte blivit så urvattnat som det blev.” Det går nog att korta ner det till slagkraftigt reklamspråk.

 5. Hej
  Något skumt är det. Det ligger inte en hund begraven utan det verkar vara en hel kennel!!
  Kanske de bara är så ivriga att komma till Bryssel och fixa sig en fet lön + fet pension att man slirar med sanningen. De tror nog att ingen bryr sig. MEN DET GÖR JAG.
  vänligen, Eva-Marie

 6. Robert Casinge, socialdemokrat 26 maj 2009 — 15:12

  Du har fel Jöran.
  Det är sant att många slutomröstningar i parlamentet är kompromisser mellan flera partigrupper men ingångspunkterna är långt ifrån varandra och det största arbetet görs långt innan plenum. Fördelningen av mandaten i parlamentet gör att det krävs kompromisser för att få majoritet. Om socialisterna inte förhandlar så räcker det att de konservativa, liberalerna och de små högergrupperna kommer överens. Då hamnar resultatet bra mycket längre från den politik som vi vill föra. Därför väljer socialisterna att förhandla och kommer gång efter gång fram till ett bättre resultat än vad som annars hade blivit slutprodukten. Det är en del av den demokratiska processen.
  Det är svårt eller omöjligt att bedömma vilken politik som förs eller hur framgångsrik den är genom att försöka mäta påverkan med tumstock eller räkna hur ofta man röstat lika eller annorlunda än någon annan. Många frågor är mer eller mindre opolitiska som tekniska bestämmelser för hytten på vissa skogsmaskiner samtidigt som en annan fråga kan vara hur den europeiska tjänstemarknaden skall regleras. I en procentuell jämförelse syns inte vad som är sakpolitik, tekniska bestämmelser eller om röstat för ett betänkande som man inte är nöjd med men som är bättre än alternativet. Det som är viktigt är vad man arbetar för och vilka värderingar som man representerar vilket tydligt syns i den mer ideologiskt laddade sakpolitiken.
  Det är tråkigt att vänstern har en tendens att inte bara förenkla utan också fördumma debatten. Detta är bara ett exempel, ett annat är er kampanjtidning där det skrivs om livet som europaparlamentariker, fullt av champagne och mutor. Att jämföra Åsa Westlund och Werner Langen är svagt argumenterat och jag finner det osannolikt att du själv tror på att dessa personer skulle föra samma politik. Det samma gäller ditt inlägg om Olle Ludvigsson och Mario Mauro
  Det är ovanligt att man kan vara helt nöjd med varje punkt i ett betänkande oavsett vilket parti man representerar, men om man står på läktarplats och klagar påverkar man inte politiken i någon riktning.

  • Jöran Fagerlund 26 maj 2009 — 17:35

   Jag har rätt Robert.

   Låt oss först konstatera att det är Socialdemokraterna i sina annonser som jämför Åsa Westlund och Werner Langen. Där försöker man ge en annan bild än att de är överens i de stora viktiga omröstningarna. Åsa och Werner röstade för samma förslag när det gäller REACH. Det var en kompromiss mellan de bådas partigrupper. Socialdemokrater och konservativa. Åsa försvarade uppgörelsen på hemmaplan.

   Då blir det, med dina ord ”svagt”, att göra annonser som påstår motsatsen. Det om något, återigen med dina ord, ”fördumar” debatten.

   Men överbevisa mig gärna: samla ihop några beslut på kemikalieområdet där Åsa och Werner har röstat olika så får vi se om det övertrumfar samsynen de hade om att urvattna REACH.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: