De borgerliga är inte beredda att ifrågasätta de rikas rätt att skita ner

Grupperingen hur de olika politikområdena debatteras i fullmäktige har ändras och enligt mitt tycke till det bättre. Konsumentfrågor, kretslopp och miljöfrågor är den nya indelningen. När jag förde in debatten på klassdimensionerna i hållbar utveckling ville de borgerliga inte kännas vid sina klimatmål. Ett enhälligt fullmäktige har ställt sig bakom målet:

2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå för koldioxid.

Rättvis och hållbar måste innebära att alla göteborgare per person har lägre utsläpp än 2 ton koldioxidekvivalenter per år. Enligt rapport 5903 från Naturvårdsverket om Konsumtionens klimatpåverkan står det tydligt på sidan 41: “Växthusgasutsläppen följer tydligt hushållens inkomster. Ju högre inkomst desto högre utsläpp.” Följdaktligen är rättvis ekonomisk fördelning – att bekämpa klassklyftorna – ett viktigt politiskt redskap även för att nå stadens klimatmål.

Mina inlägg om att bekämpa de rikas rikedomar tolkades som att jag ville bekämpa de rika och märkliga kommentarer om 1920-talet framfördes. Fullmäktiges ordförande Jörgen Linder (S) agerade då resolut och påpekade att vad som hände 1920 inte direkt har med Göteborgs Stads budget 2010. Senare i debatten påpekade Jörgen Linder (S) att jag redan hade svarat på samma fråga när den framfördes igen. Jörgen Linder och jag har kommit på kant ett par gånger när det gäller formaliafrågor. Eftersom jag har framfört kritik på bloggen tidigare tycker jag att det inte är mer än rätt att jag också framför beröm när jag tycker att fullmäktiges ordförande agerar korrekt.

De borgerliga har ju ett guldläge för att bekämpa klimatförändringarna: beskatta höginkomsttagarna så att deras destruktiva konsumtion minskar och öka de offentliga investeringarna, sätt fler människor i jobb och höj de lägsta lönerna, främst kvinnors låga löner, så att alla får möjlighet att agera mer klimatsmart.

Det går att spåra flera vänsterförslag i budgetförslaget från S och MP:

– Rya-kraftvärmeverk skall bli fossilfritt. Så lät det inte när min motion om att göra Göteborg Energi fossilfritt diskuterades i april. Då skulle det vara omöjligt enligt Kia Andreasson.

– Köttkonsumtionen skall minska.

– Alla nämnder och bolag skall ha miljöledningssystem.

S och Mp är välkomna att piratkopiera även mitt förslag att införa en koldioxidbudget för stadens verksamhet. Ett stalltips är att motionen röstas ner och förslaget återkommer i budget 2011 eller 2012.

Vänsterpartiet har stöttat motioner från Folkpartiet om att underlätta för att mata in lokalt producerad el på nätet. Tyvärr har de lokala folkpartisterna inte med sig den borgerliga regeringen. Ännu har man inte avskaffat de regler som i praktiken gör det omöjligt att mata ut el i små mängder eftersom förtjänsten äts upp av avgifter. Dessutom har regeringen inte gjort något åt den helt absurda skatt som Skatteverket har hittat på där den som genom ett vindkraftkooperativ minskar sina elkostnader får betala förmånsskatt på det man sparar gentemot vad el ”normalt” kostar. Som om man skulle betala förmånsskatt varje gång man handlar på rea.

Dessutom har borgarna infört kommunalt veto mot vindkraftverk. All annan infrastruktur planeras genom samråd. Här kan borgerliga kommuner stoppa vindkraftverk för att de stör miljonärernas utsikt från altanen. Borgarna vill ha ett regelverk som gör det lättare att smälla upp ett externt köpcentrum än en vindsnurra.

Sist men inte minst har borgarnas utspel om fortsatt kärnkraftutveckling skapat osäkerhet bland investerare i energisektorn. Kommer subventionerad kärnkraft fortsätta konkurrera med hållbar vindel på en osund marknad?

Många frågor ställdes i debatten och den som läser protokollet ser att Vänsterpartiet svarade på alla medan våra motståndare enbart svarade på några få.

Rättvisa kommer från vänster.

10 kommentarer

Lägg till →

 1. Nu påstod jag inte att det alltid blåser vid de vinkraftverk Vattenfall samlar in statistik från idag utan att det blåser tillräckligt mycket någonstans i Sverige för att vi skall kunna låta vindkraften vara en betydande del av vår elproduktion

  Som jag sade: Vattenfalls sida samlar in från hela landet, geografiskt sett. Eller törs du påstå när det inte blåser runt Vattenfalls snurror i Skåne så blåser det runt andras möllor inom samma område? Dessutom, om du kollar sidan så ser du att Vattenfall ber alla att ansluta sig. Det är inte bara Vattenfalls turbiner som är med på sidan utan det där kan ses som representativt för hela landet.

  Så jag frågar det igen: tycker du fortfarande att ditt påstående att det alltid blåser tillräckligt någonstans i Sverige är korrekt? Vindstat-sidan säger emot. Kan du visa på annorlunda?

  I Göteborg jobbar vi mycket med kraftvärme. El och värme på samma gång.

  Och vad är miljöpåverkan från detta?

  Kärnkraften kan aldrig försörja jordens energibehov.

  I så fall kan förnybart inte det heller.

  Men det är ett meninglöst påstående för vi kommer att behöva varje kWh vi kan få. Frågan är inte vilket kraftslag som skall stå för allt utan vilka som skall få vara med i mixen eller inte. Kan du peka på ett bra skäl till att utesluta kärnkraft ur mixen? Det är tillförlitligt, kan leverera i stor volym, miljöpåverkan ar i klass med vindkraft och bättre än solkraft, den är ekonomiskt konkurrenskraftig. Vilka skäl anser du vara kraftiga nog att utesluta kärnkraft ur mixen?

  Kärnkraften som en del av framtidens energisystem är dock en återvändsgränd.

  Definera ”framtiden”. Om 150 år har vi nog inte fissionskraft, nej. Vi har nog heller inte vindkraft eller solkraft. Fusionskraft verkar vara det mest lovande just nu.

  Det har sagts: ”Den som tittar för långt in i framtiden riskerar snubbla över sina fötter”. Samma gäller här. Det går inte att stirra sig blind på tusenårsperspektivet. Vi måste faktiskt ta hand om situationen här och nu också.

  • Jöran Fagerlund 11 juni 2009 — 12:24

   Får se om jag får till det denna gång:

   Jag påstår att det blåser tillräckligt i Sverige för att vi skall kunna ha en storskalig satsning på vindkraft. Jag påstår inte att det blåser tillräckligt mycket hela tiden men vi har tillräckligt med vattenkraft för att plocka ut när det inte blåser tillräckligt.

   Statistiken du hänvisar till berör befintliga verk (dock inte enbart Vattenfalls vindkraftverk) och ger inte en bild av hur mycket det blåser i Sverige eller vilken produktion man skulle kunna ha där det inte står vindkraftverk.

   Vi måste agera nu och just därför är kärnkraften inte ett alternativ att satsa på.

   Det finns flera skäl till att utesluta den ur den framtida mixen:
   1 Den är dyr
   2 Den är farlig
   3 Den leder till stor miljöförstörelse när uran bryts.
   4 Den bidrar till stora utsläpp av koldioxid när transporter räknas med.
   5 Den bidrar till ännu större utsläpp av koldioxid om man räknar med den BNP som måste finnas för att kunna betala en ev. olycka eftersom kärnkraften inte är försäkrad till hela risken.
   6 Kärnkraft leder till ökad risk för spridning av kärnvapen.
   7 Den är inte förnyelsebar. Alla investeringar här är bortkastade eftersom det inte leder till kunskaper som kan användas i framtiden.

   Lägg utvecklingspengarna på förnyelsebar energiteknik som vi faktiskt kan tänka oss sätta i händerna på alla existerande regimer idag. Man kan drömma om en fin framtid där alla länder är demokratier men klimathotet låter oss inte vänta till dess. Ju mer vi satsar på atomteknik desto mer legitima blir andra länders anspråk på att få använda den samma och desto större blir risken att de faktiskt kommer över atomteknik och atombränsle.

   Just därför att vi inte skall titta på tusenårsperspektivet utan här och nu skall kärnkraften avvecklas. Tyvärr har kärkkraftsivrarna redan irrat bort sig och snavat rejält.

   • Jag påstår att det blåser tillräckligt i Sverige för att vi skall kunna ha en storskalig satsning på vindkraft. Jag påstår inte att det blåser tillräckligt mycket hela tiden men vi har tillräckligt med vattenkraft för att plocka ut när det inte blåser tillräckligt.

    Ok, du påstår det. Och du backar upp påståendet med… vad?

    Statistiken du hänvisar till berör befintliga verk (dock inte enbart Vattenfalls vindkraftverk) och ger inte en bild av hur mycket det blåser i Sverige

    Med tanke på att statistiken omfattar över 800 turbiner spridda över hela Sverige så tycker jag det är en bra indikator på hur det blåser i landet. Vad har du som talar emot detta?

    1 Den är dyr

    Enligt vem? Elforsk verkar inte alls hålla med. Denna artikel i Affärsvärlden säger samma sak. Vem påstår att kärnkraften är dyr, annat än människor som har ett starkt intresse av att försöka utmåla den som dyr?

    2 Den är farlig

    Är den? På vilket sätt då?

    3 Den leder till stor miljöförstörelse när uran bryts.

    Precis som järn-, koppar- och neodymiumbrytning medför miljöpåverkan när det bryts till vindkraftverk. All gruvbrytning kräver åtgärder för miljö- och arbetsskydd eftersom det alltid är förenat med vissa risker att vara nere i berggrunden och rota. Menar du på att uranbrytning utmärkar sig på något sätt? Hur i så fall?

    4 Den bidrar till stora utsläpp av koldioxid när transporter räknas med.

    Samma sak gäller vindkraftverk. LCA’er (Livscykelanalyser) placerar kärnkraft i samma klass som vindkraft, och klart bättre än solkraft. Här är en LCA från Vattenfall. Det intressanta börjar på sida 22.

    5 Den bidrar till ännu större utsläpp av koldioxid om man räknar med den BNP som måste finnas för att kunna betala en ev. olycka eftersom kärnkraften inte är försäkrad till hela risken.

    Försäkringsfrågan tog jag upp ovan. Du svarade inte på det.

    6 Kärnkraft leder till ökad risk för spridning av kärnvapen.

    Nej, det gör det inte. Guilt By Association-argument. Den som vill skaffa sig kärnvapen gör det lika lätt och enkelt, kanske till och med enklare, när de inte har kärnkraft eftersom man då inte står under övervakning i det internationella samarbetet. Plutonium från BWR/PWR-reaktorer är olämpligt och dyrt att använda i atombomber. Alla större kärnvapennationer idag skaffade kärnvapen utan att ha civil kraftproducerande kärnkraft.

    7 Den är inte förnyelsebar. Alla investeringar här är bortkastade eftersom det inte leder till kunskaper som kan användas i framtiden.

    Fel, om kärnkraften drar ned våra utsläpp med över 90% under tiden till dess att fusion eller annat finns på plats så är det definitvt väl spenderade pengar. Se det som ett första förband på väg in till sjukhuset. Med tanke på att ingen av våra existerande kraftkällor (utom möjligen vattenkraft) är förnybar (eftersom infrastrukturen har ändlig livslängd och skräver resurser) så gäller ditt argument saker som vindkraft.

    Man kan drömma om en fin framtid där alla länder är demokratier men klimathotet låter oss inte vänta till dess. Ju mer vi satsar på atomteknik desto mer legitima blir andra länders anspråk på att få använda den samma och desto större blir risken att de faktiskt kommer över atomteknik och atombränsle.

    Ju mer vi satsar på kärnkraftsteknik desto större blir det internationella samarbetet och sammanhållningen. Övervakningen och kontrollen över kärnmaterial ökar. Du kan aldrig hoppas på att stoppa att länder får tag på tekniken. Att tro att du kan hindra teknik från att utvecklas eller migrera är en felaktig satsning.

    If you can’t beat them… make them join us.

    . Tyvärr har kärkkraftsivrarna redan irrat bort sig och snavat rejält.

    Inte det minsta… tvärt om tänker vi här och nu medan kärnkraftshatarna är fast i ett 1970-talstänk. Världen och tekniken utvecklas. Att tro att man kan stoppa det, är ganska naivt. Det är alltid enklare att hålla koll och kontroll från insidan än att stå utanför och skrika åt folk att sluta syssla med det de gör.

 2. Kommer subventionerad kärnkraft fortsätta konkurrera med hållbar vindel på en osund marknad?

  Två fel i en och samma mening:

  1) Kärnkraft är inte subventionerad. Tvärt om straffskattas den idag för sin existens. Vindkraft däremot får hutlösa mängder subventioner eftersom den inte klarar sig alls annars.

  2) Vindkraft är inte hållbar. Kärnkraft är det.

  • Jöran Fagerlund 09 juni 2009 — 10:59

   Kärnkraften är det mest subventionerade energislaget. Forskningen som ligger bakom tekniken är bekostad med offentliga medel.

   Kärnkraftsindustrin betalar inga försäkringspremier eftersom inga försäkringsbolag är dumma nog att försäkra ett kärnkraftverk. Skulle något gå snett betalar staten. Vad skulle priset på kärnkraftsel bli om atomindustrin var tvungen att försäkra sina kraftverk?

   Den enda anledningen till att kärnkraftsel kom till och fortfarande går att sälja är offentliga subventioner.

   Länken du skickar med är faktiskt patetisk. Du kan inte bara ”glömma bort” vattenkraften. Det blåser alltid någonstans i Världen. Solen lyser dygnet runt på olika delar av vårt fantastiska klot. När det är mörkt eller stiltje i Sverige kan vattenkraften kopplas på.

   Du har helt rätt i att det krävs resurser för att bygga vindkraftverk och solceller men det gäller alla energislag, även kärnkraftverk och vattenkraftverk.

   • Kärnkraften är det mest subventionerade energislaget.

    Med tanke på de enorma mängder pengar som kärnkraften drar in till staten i form av skatter så vill jag se siffor på det påståendet innan jag tar det för någon som helst sanning. Har du några att visa?

    Forskningen som ligger bakom tekniken är bekostad med offentliga medel.

    Och vad är fel med att man forskar? Den som säger att det är fel och skaffa sig kunskap sjunker genbast i aktning i måna ögon. Det är i mina ögon ungeför lika dumt som att förorda bokbål.

    Kärnkraften har en enorm förbättringspotential. Det är en ung och outvecklad kraftform. Dagens Generation II-reaktorer utvinner hutlöst lite energi jämfört mot vad som finns i uranet, och skapar restbränsle som är onödigt långlivat. Generation III+ och IV skulle kunna minska volyemen avfall med 10-20 gånger, och lagringstiden från 100 000 år till 500 år. Om du säger attd et är fel att försöka uppnå detta, då menar jag på att du är så förblindad av ditt kärnkraftshat att du inte tänker rationellt.

    Kärnkraftsindustrin betalar inga försäkringspremier eftersom inga försäkringsbolag är dumma nog att försäkra ett kärnkraftverk.

    Fel. Eftersom så oerhört omfattande säkerhetsanalyser har gjorts av kärnkraftverk är riskerna välkända och detta gör kärnkraftverk till tacksamma objekt att försäkra.

    Skulle något gå snett betalar staten.

    Marcus och Marian Radetzki förklarar varför detta är helt naturligt: det är sådant nationalstater existerar för.

    Vad skulle priset på kärnkraftsel bli om atomindustrin var tvungen att försäkra sina kraftverk?

    Uppskattningsvis samma elpris som nu, plus ett öre per kWh.

    Ett öre eller mindre är vad kärnkaftsindustrin har betalat till kärnavfallsfonden. Denna fond har sedan tidigt 80-tal dragit in 70 miljarder SEK. Kostanden för en verkligt stor kärnkraftsolycka räknas till ca 1 miljard EUR, d.v.s. ca 10 miljarder SEK.

    Låt dessutom alla andra risk-industrier, som vattenkraft, kemiska industrier, transporter av farligt gods, masstransport (som tunnelbana), flygtrafik med mera vara med och betala sin rättmätiga del så försvinner kostanden helt i bruset.

    Du kan inte bara “glömma bort” vattenkraften.

    Jag har inte gömt bort den. Du däremot verkar ha glömt bort att vi har exploateringförbud av de outbyggda älvarna. Jag tar gärna mer vattenkraft, då det är den enda förnybara kraftproducent kan konkurrera med kolkraft och kärnkraft och dessutom är långt billigare. Men säg mig den politiker som törs säga ”Bygg ut älvarna…”

    Det blåser alltid någonstans i Världen

    Det där är som att säga att det råder inte torka eller svält någonstans i världen för att det regnar respektive finns mat i Sverige. Elen skall ta sig hit också och det problemet är långt ifrån löst. Vi klarar inte ens av att skicka runt det i Europa trots att det ändå finns relativt blygsamt med vindkraft där, vilket illustrerats med största tydlighet.

    När det är mörkt eller stiltje i Sverige kan vattenkraften kopplas på.

    Nej, för vi har inte den kapaciteten. För att kunna köra 100% på vattenkraft måste vi bygga ut långt fler älvar. Men detta är förbjudet.

    Jag kan ha fel, men exploateringsförbudet av älvarna var med största sannolikhet anledningen till att vi skaffade kärnkraft till att börja med.

    Så… fram med siffrorna.

    • Jöran Fagerlund 10 juni 2009 — 23:34

     Jag tycker inte att det är fel med varken forskning eller kunskap. jag menar bara att man måste ta med detta i resonemanget. Det offentligas satsning på kärnkraftforskning är betydligt större än forskningen på exempelvis vinkraft. SR Kalibers granskning av EU visar att 84 procent av forskningsanslagen i energisektorn går till ickeförnyelsebar energi t.ex. kärnkraft.

     All försäljning drar väl in skatt till staten? Jag kan inte se att kärnkraften drar in mer till staten än annan energi per kw/h.

     På hemsidan du hänvisar till saknas vattenkraften.
     Vi behöver inte bygga ut storskalig vattenkraft. Den behöver inte täcka hela sveriges behov. Alltid blåser det någonstans i Sverige också. Vattenkraften kan vara en buffert. Det är så man magasinerar energi. Det behöver inte vara vindkraftselen man magasinerar. Dessutom har kommer Sverige att ha ett elöverskott i många år.

     • jag menar bara att man måste ta med detta i resonemanget.

      Jovisst… men då tar du väl också med vad man har att vinna på det hela, eller hur?

      Vindkraft ligger på ett energiutnyttjande på 50% av 59 möjliga. Kärnkraft, i våra generation II-generatorer ligger på ett energiutnyttjande på ca 1% av minst 60% möjliga. Avfallet som skapas är minst 10 gånger mer än vad som behövs. Och lagringstiden är hutlösa 100 000 år istället, för som det skulle kunna vara, ca 500 år.

      Var har vi mest att vinna? Vindkraft har varit människan i tjänst i 4000 år och närmar sig taket… kärnkraft är en ung och outvecklad kraftform. Var tycker du att satsningen skall vara?

      Jag kan inte se att kärnkraften drar in mer till staten än annan energi per kw/h.

      Effektskatten. Kärnkraft straffskattas på miljardbelopp för sin existens. 12 648 SEK per månad och megawatt. Vi talar inte ens megawatt i produktion utan från dess kapacitet. Kollar vi i IAEA’s databas PRIS för vad maxeffekten är på våra reaktorer finner vi att i år så straffskattas de på 1 410 150 816 SEK.

      Alltid blåser det någonstans i Sverige också

      Det stämmer inte. Detta diagram är ett snapshot taget från http://www.vindstat.nu, Vattenfalls hemsida som automatiskt samlar in produktionsinformation från de flesta av Sveriges vindkraftverk, från Lillgrund i söder upp till nordligaste Norrland. I just detta diagram var den installerade effekten 695 MW. Detta ger ett dygnsmax på 16 680 MWh. Vad tycker du om 25-30 januari? Tycker du att det stämmer, det du just sade?

      Dessutom har kommer Sverige att ha ett elöverskott i många år.

      Hur mycket överskott kommer vi att ha när vi börjar stänga ned 50% av vår elenergiproduktion? Inom 15 år börjar vi stänga ned Ringhals 1 som är äldst. Till 2035 måste alla ha stängts av åldersskäl. Hur mcyket överskott har vi då? Och med tanke på att ett byggprojekt tar ca 10 år, med planering, tillståndsgivning, bygge och uppstart… tror det det är klokt att chansa på att vi kanske klarar oss?

      • Jöran Fagerlund 11 juni 2009 — 11:30

       Nu påstod jag inte att det alltid blåser vid de vinkraftverk Vattenfall samlar in statistik från idag utan att det blåser tillräckligt mycket någonstans i Sverige för att vi skall kunna låta vindkraften vara en betydande del av vår elproduktion och att vi inte behöver bygga ut vattenkraften för att vara en tillräcklig reserv när det är stiltje. Det är klart att om man tittar på vinden där det står vindkraftverk idag, som den statistik du hänvisar till, så blåser det inte tillräckligt. Just därför skall vindkraften byggas ut. Både stora anläggningar och mindre anläggningar på hustak och på åkrar.

       Därmed inte sagt att all el skall komma från vindkraft. I Göteborg jobbar vi mycket med kraftvärme. El och värme på samma gång.

       Kärnkraften kan aldrig försörja jordens energibehov. Låt gå för att nya generationer reaktorer kan vara ett sätt att hantera avfallet som jag har skrivit om tidigare. Tveksamt dock om det går att få lönsamt och effektivt. Kärnkraften som en del av framtidens energisystem är dock en återvändsgränd.

   • Tillägg från min kompis Johan Simu angående försäkringsfrågan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: