Okritisk kritik av vindkraften

propeller-over-gardsten
Vindkraftverket Adriana i Gårdsten är döpt efter en av eleverna i min sons klass. Jag är stolt över utsikten från mitt vardagsrumsfönster.

Svenska Dagbladet har  ”granskat”vindkraften i gårdagens tidning och idag. Fåglar flyger in i vindkraftverken och dör. Därför borde man vänta med utbyggnaden. Stefan Edman framför i en krönika i Göteborgs-Posten andra argument men med samma resultat: vi bör vänta med utbyggnaden av vindkraften eftersom den riskerar att förfula viktiga kulturmiljöer.

Tyvärr ställs inte de intressanta i sanning kritiska frågorna. Man skrapar bara på ytan och stämmer in i kören ”gärna vindkraft men inte här just där jag bor”.

Det intressanta och i sanning kritiska frågorna är ju vad händer med fågellivet om inte klimatförändringarna stoppas? Om temperaturzonerna förskjuts mot polerna i allt snabbare takt. Fåglar är de mest lättrörliga av alla djur så de hinner nog med, men hinner deras föda och boplatser flytta med i jämn takt? Borde inte Svd rota i de frågeställningarna också, inte bara i om fåglar undviker stora torn eller ej.

Vad händer med de viktiga kulturlandskapen när temperaturen stiger? Hur attraktiv är havsutsikten om den inte längre består av rent vatten utan av ett tjockt algtäcke? Dessa frågor berörs inte av den annars så reflekterande Stefan Edman.

Flera fågelarter har utrotats av miljögifter. Några har räddats. Vad händer när mer gifter sprids från uranbrytning eller användning av allt sämre olja eller oljesand? Kolkraftverk är en stor källa till spridning av kvicksilver i naturen. De kritiska frågorna hade kunnat ge en vettig kritisk hållning till vindkraften, men det är för svårt för Svd att hålla flera tankar i huvudet samtidigt.

Naturligtvis kan man inte acceptera vindkraftverk på alla platser. Men är det någon verksamhet som går att fördröja så är det vindkraftsutbyggnaden. Regeringen inför ju till och med kommunalt veto mot vindkraftverk.

Stefan Edman försvarar regeringens energipolitik som öppnar upp för ny kärnkraft. Han gör det med argumentet att det inte är så farligt eftersom ingen ändå kommer att investera i kärnkraft. Problemet är att osäkerheten gör att färre investerar i hållbara energislag. Däribland vindkraft. Försvarar man regeringens energi och klimatpolitik får man försvara den samlade miljöpolitiken som idag gör det lättare att få tillstånd att bygga ett externt köpcentrum än ett vindkraftverk. Vad gör det för landskapsbilden? Vad gör det för fågellivet? Hur störs friluftslivet av de nya motorvägarna som skall förse dessa köpcentrummed biltrafik? Hur många fåglar kommer att dö i den ökande biltrafiken till följd av fler bilresor? Betydligt fler än av vindkraftverken.

Effekt Magasin gör en bra sammanställning:

Men är argumentet riktigt? Hotar vindkraften fågellivet? Ja. Absolut. Men även sorkar, katter, bilar och fönsterrutor dödar fåglar. En amerikansk forskningssammanställning gjord av National Wind Coordinating Collaborative 2001 sätter vindkraftsdöden i perspektiv:

Årligen dödas 60-80 miljoner fåglar av fordon. Byggnader och rutor dödar 98-980 miljoner fåglar. Kraftledningar 174 miljoner. Kommunikationstorn 4-50 miljoner. Och vindkraftverk dödar mellan 10.000 och 40.000 fåglar. (Katter dödar 100 miljoner fåglar.)

Alternativet att inte satsa på vindkraftverk och andra förnyelsebara engergikällor är inte heller ett alternativ. Världsnaturfonden har varnat för att upp till 38 procent av Europas fågelbestånd är hotat om temperaturen ökar mer än 2 grader. Redan 2006 hade omkring 46 procent av de svenska fågelarterna minskat kraftigt i antal som en följd av klimatförändringar.

Naturligtvis skall vindkraften granskas kritiskt precis som allt annat. Då är det hög tid att faktiskt granska vindkraften och dess alternativ kritiskt på riktigt, inte bara rapa upp kärnkraftslobbyns, klimatförnekarnas och de borgerliga vindkraftshatarnas standardargument.

Uppdatering: del 3 i Svd.

18 kommentarer

Lägg till →

 1. Monica Wiegert – vänligen hör av Dig till Familjekampanjen, Krister Pettersson – hkpn@hotmail.com

 2. Jaså, på vilket sätt skördar kärnkraften fågellivet?
  Och vad ska vi med vindsnurror till, när de bara kostar massor med pengar, förfular landskapet fasansfullt, är farligt för fåglar och andra och dessutom inte ger någon energi? Terapi för dårar?
  Det fanns ingen kärnkraftsskräck innan ”folkkampanjen mot kärnkraft” skrämde vettet ur folk. Sverige har förlorat miljarder på denna helgalna folkomröstning, där ingen sakkunnig fick komma till tals (vi hade inte internet 1979-80!) Man tvangs stoppa forskningen, man skrotade Barsebäck och istället kör Ringhals m fl för högtryck, allt vad tygeln håller, vilket faktiskt är farligare än om vi haft fler reaktorer igång. Och danskarna får sålt sin smutsiga kolkraft.
  Just snyggt, va???

 3. Jöran Fagerlund 15 juni 2009 — 15:57

  Monica: all energiframställning har miljökonsekvenser och inverkar på fågellivet. För mig är inte vindkraften helig. Vad jag efterlyste var en verkligt kritisk granskning av vindkrafen och andra alternativ.

  Kärnkraften skördar sina fågelliv den också.

 4. Vindsnurrorna har blivit heliga, som en religion som dess korkade anhängare tillber och tror på, som någon slags gudom. Jaså, det spelar ingen roll om ”några fåglar stryker med”? Det var det grymmaste, känslokallaste jag hört. Undrar om du tycker likadant om du skulle få ett sånt där jättestort vindsnurreblad i skallen? Vindsnurror borde förbjudas, de ger ingen energi och det är rena löjan! Kostar gör de också och förfular något oerhört. Kärnkraft är lösningen!

 5. Fint inlägg och bra skrivet! Det du tar upp om okritiskt granskande stämmer ju precis! Det borde fler ägna sig åt, även om jag vet att det är nog så svårt. Man fastnar lätt i en inställning utan att kunna komma ifrån sina personliga åsikter.

  • Jöran Fagerlund 15 juni 2009 — 13:07

   Tackar. Det kan vara problematiskt, eller i alla fall ansträngande, att jobba med kritisk journalistik. Den enkla lösningen att intervjua en ”för” och en ”emot” funkar inte alltid. I klimatdiskussionen plockar man då lätt fram en klimatförnekare i varje debatt. Där handlar det snarare om att kritiskt granska utsläppsmålen och mekanismerna att nå dessa.

 6. Så här- vi kommer inte hitta EN lösning på energifrågan. Vi får ta vad vi hittar. Sen om några fåglar stryker med, det är ett mindre problem om man ser hela klimatproblematiken.

  Monica: ”fasansfullt fula hemska vindsnurror”, tycker du ja!

  Skrev faktiskt redan i augusti 2007 ett inlägg på samma tema:
  http://valfarden.blogspot.com/2007/08/reaktionra-miljvnner.html

 7. Sluta bygga vindsnurror, det är ju rena dårskapen!
  De ger ingen energi för när det blåser mycket måste de stängas av och när det inte blåser alls så står de stilla av sig själva. Rena idiotin lägga pengar på dessa fasansfullt fula hemska vindsnurror. Att de dessutom dödar fåglar gör att saken är klar: riv alla vindsnurror och sluta bygga flera!

 8. Har förresten sett att de mest negativa till vindkraft är skåningar och sedan kommer bl a hallänningar. Det är en omvänd korrelation mellan hur positiv man är till vindkraft (som ju tills nu i medier alltid utmålats oerhört positivt och som rena frälsningen) och hur mycket vindkraft som finns i regionen där man bor.

 9. Problemet är bara att ”vindkraftshatarnas standardargument” och andra argument är korrekta. Några exempel:

  * All forskning om vindkraft och hälsa visar att cirka 8 av 10 drabbas fysiskt och/eller psykiskt av vindkraftverk (typ vanliga 120-160 meter höga) inom ett par kilometer från bostaden.

  * Alla ekonomiska kalkyler visar att vindkraftsel är cirka dubbelt så dyr att producera än vad marknadspriset på el är. Det innebär att vindkraftens överlevnad hänger på subventioner stora som elpriset. Accepterar man att el till hälften är betald via staten och skatter går det väl an, men det drabbar likväl ekonomin.

  * Vidare kräver vindkraften reservkraft, lika stor som vindkraftkapaciteten. Detta eftersom all vindkraft inom stora regioner (t ex hela norra Europa) kan gå ner på endast enstaka procent av dess nominella produktionkapacitet. Det finns bra statistik på detta. Visas ett här:

  http://www.theregister.co.uk/2008/07/03/wind_power_needs_dirty_pricey_gas_backup_report

  * Vindkraftutbyggnad kräver stora investeringar i nätutbyggnad. Denna kostnad kräver energibolagen att staten står för eftersom vindkraften inte blir en förslustaffär annars.

  * Vindkraften kan som mest i Sverige utbyggas till 15-20 TWh innan man måste börja pumpa vatten baklänges in i vattenkraftverks dammar. Det skulle dels innebära en kostsam omställningsprocess, men allvarligast är att man inte får mer effektiv (nyttjingsbar) energi när man når dit. Det finns alltså ett tekniskt tak på kanske 1/10 andel vindkraft (möjligen drygt det) i elnätet, medan staten nu planerar 1/5 andel vindkraft.

  * Om vindkraften kan ge maximalt 15 procent av elproduktionen — vilket är oerhört mycket redan det men samtidigt under 5 procent av all vår energi — måste dels enormt stora områden tas i anspråk (en beräkning ger 2.5% av Sveriges yta inom 2 km från vindkraftsverk, och vid endast små parker >5% av Sveriges yta) och dels ökar vindkraften, om den blir så stor, elpriset så att lal vår elintensiva industri slås ut, vilket betyder att 100-tals miljarder kronor i inkomster för Sverige försvinner.

  Varför blandar du ihop politiska preferenser, såsom höger, med cred i denna fråga, eller att man är skeptisk till IPCC:s eller andra alarmistiska klimatbudskap med om man har rätt i denna fråga? Jag känner många sossar som tror på klimatlarmen som inser dessa realiteter. Per Åhlström t ex; en känd debattör och tidigare sakkunnig i energifrågor i en socialdemokratisk regering.

  Din artikel är förvisso mer alarmistisk än vad någon kan få ut av IPCC:s alla rapporter, inklusive den alarmistiska sammanfattningen skriven av tjänstemän och inte forskare. Det är en större debatt att visa att du har fel på varje punkt i dina resonemang där — där jag förutsätter att du löper med i den alarmistiska populäruppfattningen, vilket tyvärr undantagslöst verkar innebära att man helt okritiskt sväljer all alarmism alldeles oberoende av om den är sann enligt forskningen eller inte. Extremt väder är ett exempel på ett påstående som saknar grund bland alla världens främsta experter inom det området, liksom hos IPCC (som dock talar om ev risk i sammanfattningen för politiker — vilket med tanke på att motsatsen antas av forskare får ses som rätt ”akademiskt”).

  Ditt sätt att debattera är så att säga identiskt med dina argument och det är ett retoriskt svammel med gnäll på motståndaren. Aversion mot motståndaren i kombination med populistiskt syfte skulle jag nästan säga känns en smula fascistisk. Den stänger även för all öppen diskussion. du har rätt och de som anseer annat kan man definiera i olika fållor av oacceptabla karaktärer på grund av deras åsikter.

  Segt att ägna tid på svammel osm ditt, men har sett liknande tokargumentation från de med förfärande stort samhälleligt ansvar — har dock ingen aning om vem du är.

 10. bra! återkommer med blogginlägg i samma ämne under em

 11. Jöran!
  Jag skriver mer om SvD:s granskning av vindkraften här: http://www.effektmagasin.se/faglar-vs-vindkraft

 12. Herregud Jöran, vi är överens. I ett miljöinlägg! Kors i taket, vem av oss har fel? 🙂

  Den här miljöestetikismen eller vad man nu ska kalla det är riktigt störande, man missar helt det större perspektivet, precis som du skriver.

  För övrigt är det enda som ordentligt förfular vindkraftsverk så är det när det är reklam på dem. Usch! De ska vara enfärgade!

  Nej, stör inte min utsikt, renägare, ornitologer och andra som bara ser kortsiktigt är minst sagt störande.

  Bra inlägg!

  • Jöran Fagerlund 11 juni 2009 — 11:12

   Beröm av dig då måste jag ha missat i min analys. Får tänka om och se var det kan ha gått snett. 🙂

   Nej då. Det är kul att vi kan bli överens någon gång. Tackar.

  • Att ornitologer ser kortsigtigt???

   Det var det mest oerfarna jag hört på länge!!!!! Jag har hittills ängnat en stor del av min barndom åt att påverka politiker i olika sorters naturskyddsfrågor, och det tänker jag fortsätta göra! Sveriges Ornitologiska Förening ställer sig generellt positivt till vindkraft, men en kraftig utbyggnad kan orsaka stora konsekvenser för fågellivet. Bygg vindkraft i Saudarabien, i Tyskland och i Danmark, där det inte finns lika mycket fåglar och orörda naturmarker. Dessa områden är mycket mer lämpade för vindkraft!!!!!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: