Evighetsmaskin uppfunnen i Trollhättan?

Specialeffekter, old school, tända på lite knallgas.
Specialeffekter, old school, tända på lite knallgas.

I fredags när jag och Gertrud var med Tage på fiolkursen på ABF blev jag uppringd av ett filmteam om jag kunde komma till Trollhättan och vara med i en filmad paneldebatt idag måndag. Härligt, Trollywoodkontrakt tänkte jag. Nu blev det inte riktigt så. Debatten hölls i en lokal i anslutning till Saabfabriken. Tekniken som var i fokus handlar om att använda el för att få vattenmolekyler att skaka och falla isär i väte och syre. Gasen kan sedan köras i en bränslecell som ger el som sedan kan användas för att driva processen vidare. På något sätt ger skakningarna upphov till resonans i omgivningen och kan tillgodogöra sig energi därifrån.

Inte riktigt en evighetsmaskin men ett sätt att omvandla lågvärdig energi till el. Fantastiskt om det fungerar i större skala och att det inte får några negativa effekter att plocka ut energin med resonans.

Kan man använda en sådan teknik för att skala upp lokalt producerad el från vindkraft eller solkraft vore det ett gott stöd för att ställa om energiproduktionen. Inte minst är det intressant att kunna komma bort från storskalig energiproduktion och få mer lokal produktion. Det skulle minska sårbarheten och få stora geopolitiska konsekvenser.

Jag försökte lyfta flera perspektiv i diskussionen. Bland annat att ny teknik inte ensamt kan lösa miljöprobblemen. Miljöförstöringen är klassberoende. Höginkomsttagare förstör mer än låginkomsttagare. Transporter och resande kan inte baseras på massbilism även om bilarna drivs med el eller vätgas…

Så här fick jag filmen presenterad för mig i ett mejl:

Debatten utgör slutscenen i dokumentären Future For Sale, där den londonbaserade filmaren Maja Borg undersöker tekniska, ekonomiska och miljömässiga framtidslösningar. Hon utforskar alternativa ekonomiska system, system som inte bygger på att marknaden styr, och lyfter fram lösningar och ny teknik som svarar på klimatkrisens larmrapporter.

Dokumentären syftar till att fånga upp en publik som tappat tron på möjligheten att påverka det egna samhället och välja rikning för framtidens ekonomi och klimatutveckling. Det är en film som fokuserar på möjligheter snarare än motsättningar. Filmen är en internationell produktion med finansiering från bland annat Scotish Screen, Svenska Filministitutet, Sveriges Television och finska YLE. Den är till största delen är inspelad i USA medan slutscenen är förlagd till Sverige och Trollhättan. ‘

I samband med Trollhättan Bioenergy Conference, den 28 September kommer vi att filma demonstrerandet av hydroatomisk energiframställning, för att sedan engagera en paneldebatt kring den teknologi vi just sett exempel på och diskutera framtidsutsikter på miljöområdet. Teknologin är en sammanslagning av Yuan T Lees nobelvinnande forskning samt redan kända upptäckter inom det kärnfysiska området. Bränslecellen utvinner gas ur vatten genom en subatomisk reaktion som uppstår i uppdelningen av syre och väte. Den gröna vätgas som utvinns är mer effektiv än tidigare framtagningar och har på grund av möjligheten att produceras lokalt inte det transportproblem som är kopplat till traditionellt framtagen vätgas. Teknologin förlöser den solenergi som finns lagrad i vattnet.

Hydroatomisk energi har potential att vara både ett helt rent och dessutom kostnadseffektivt alternativ för framtiden. Filmen Future For Sale är en internationell film, producerad för en internationell publik med fokus på globala perspektiv . Maja Borg har sökt teknologisk utveckling i såväl USA som Storbritannien men funnit den mest spännande teknologin i Svenska Trollhättan. Hon ser Sverige som världsledande ur ett miljömoraliskt perspektiv och strävar efter en panelsammansättning där politiker, industriledare, forskare och akademiker finns representerade. I en tid då såväl ekonomi som miljö är föremål för starka larmrapporter ser filmen ett behov av samverkan mellan områdena politik, ekonomi och teknologi. I paneldebatten kommer deltagarna först få möjlighet att reflektera över vad de just sett, sedan följer en mer allmän diskussion, ledd av Maja Borg, om samhälle, ekonomi, teknik och miljö.

Jag vet inte när filmen kommer att sändas. Förhoppningsvis kommer jag att få reda på det snart.

5 kommentarer

Lägg till →

 1. Att omvandla vatten till vätgas och syrgas brukar ju kallas hydrolys Denna process är ganska ineffektiv och därför är resonanstekniken möjligen bättre. Dock kommer man inte ifrån termodynamikens huvudsatser dvs man kan inte få ut mer energi ur bränslecellen än man matar in vid resonanstekniken!!
  Vill du veta mer om mina miljötankar/funderingar så se här:
  http://docs.google.com/?tab=mo#all

 2. Aron Mathiasson 30 september 2009 — 10:55

  Jag har svårt att förstå varför man ska gå omvägen via gas om man vill producera el.
  Framtidens fordon tror jag behöver drivas via elektricitet. Antagligen behöver den vara trådbunden med tanke på att de metaller som används i effektiva batterier inte är särskilt tillgängliga.
  Man behöver bara en infrastruktur, elnätet, istället flera som man har idag, el, gas, vägtransport av petrolemumprodukter.

  Fördelen med eldistribution är att det går att sätta igång omställning redan idag.
  Även om vi fortfarande kommer bli tvungna att putta in fossila bränslen i systemet kan mer av dess energi utvinnas eftersom i kraftverk kan värmen utnyttjas i form av fjärrvärme.

  Elfordon kan man säga är de egentliga hybridfordona då de drivs av det som finns tillgängligt för tillfället. Olja och naturgas behöver bara användas när det inte blåser tillräckligt och dammarna är tomma.

  Säkerhetsmässigt är det fördelaktigt eftersom den största delen av vägtransporterna av farligt gods kan tas bort då dessa består av bensin och diesel.

  /Detta var lite funderingar från mig

  • Jöran Fagerlund 30 september 2009 — 16:50

   Tack för synpunkter. Jag förde ett liknande resonemang kring biogas vid årets Enegisession i Skövde.

   Min poäng är att tekniken kanske kan användas till att höja verkningsgraden i biobränslen oavsett om de används till fordonsbränslen eller i elproduktion. Det är för tidigt att uttala sig om. Även huruvida vi skall ha gas eller el i våra bilar. Jag tycker dock att frågorna är värda att ställa och att vi bör ha ett samtal kring ett framtidsscenario. Ser vi el, flytande bränslen eller gas som energibärare vid framtidens transporter. Då bör vi bygga infrastruktur för det. El har ju den fördelen att det fungerar oavsett teknik att ta fram den.

 3. Johan Zandin (V), civilingenjör 28 september 2009 — 23:36

  Filmen kanske blir intressant, men passar nog bättre på drama-hyllan än som dokumentär:

  Att dela upp vatten i syre och väte med el är enkelt. Bränsleceller för att slå ihop dem igen och få ut el är också känd teknik. Men när man pratar om att få ut mer energi än man stoppar in så luktar det ren bluff-och-båg.

  Skakningar på atomär nivå är bara ett annat ord för värme. Och visst kan man omvandla värme (eller rättare sagt skillnader i temperatur) till ”nyttig energi”, t.ex. i ånglok eller bergvärmepumpar. Men mängden ”nyttig energi” man får ut är alltid mindre än den värmeenergi man stoppar in.

  Eller för att citera en bra omskrivning av termodynamikens huvudsatser:
  * You can’t win.
  * You can’t break even.
  * You can’t quit.

  • Jöran Fagerlund 29 september 2009 — 12:53

   Jag tror som du att det snarare blir ett drama än en dokumentär. Vi får se.

   Om jag har förstått det hela rätt så påstår de inte att man får ut mer energi än som sätts in totalt sett. Så sker ju aldrig vid det vi kallar energiproduktion. Det är ju egentligen fel att tala om produktion. Vi omvandlar bara energi från en form till en annan och på så sätt får en mer användbar kvalité. Stora mängder lågvärdig rörelseenergi omvandlas till en mindre mngd elenergi i ett vindkraftverk eller vattenkraftverk. I en värmepump eller ett kylskåp används el till att flytta värmeenergi med lågtemperatur till värmeenergi med hög temperatur. I detta sker alltid ”förluster.” Det var också något jag framförde i debatten. Vi fick inget riktigt bra svar på varifrån den lågvärdiga energin kommer. Man talade om resonans. Som att en bro kan komma i självsvängning när det blåser eller ett kristallglas när en operasångerska sjunger och gå sönder. Eller vid kärnklyvningar. En liten mängd energi fungerar som en katalysator som startar en process.

   Tekniken kan vara väl värd att utforska av flera andra skäl. Om det är ett sätt att med mindre elmängd göra vätgas än nuvarande tekniker kan vätgas produceras lokalt och användas utan att behöva lagras. Den kan då användas för att få upp verkningsgraden i t.ex. biogas.

   Kan vi få bränsleceller att fungera effektivare med en liknande teknik kan det vara ett sätt att förbättra användandet av solel t.ex.

   Kanske finns det i detta frön till andra tekniker som kan effektivisera energisystemen. Kanske kan det användas för att ta tillvara på mindre mängder rörelseenergi, lågvärdig värme eller solstrålning som idag inte är nåbar för människan.

   All teknik skall naturligtvis granskas. Försiktighetsprincipen måste även råda. Om det nu är så att man kan tillgodogöra sig överskottsenergi med hjälp av resonans vad händer då om man gör det i industriell skala?

   Presentationen var i viss mån bristfällig. Lite som reklam där man pratar om alla finesser utan att egentligen tala om nyttan för användaren. Våra frågor kring varifrån resonansenergin eller vad man skall kalla den kommer ifrån besvarades tämligen svävande.

   Sammanfattningsvis tycker jag att tekniken skall bemötas med en positiv inställning och en kritisk granskning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: