Endast ett parti i fullmäktige stod upp för mänskliga rättigheter och solidaritet med Gaza

Marie Lindén inledde med att meddela att vi Vänsterpartister kommer att skänka kvällens arvode, 1000 kr. per person, till Ship to Gaza. Det innebär att vi betalar för en sjömil vardera.

Själv höll jag mig i det första inlägget till de konkreta åtgärder vi skulle kunna genomföra i Göteborg:

Göteborgare, fullmäktigeledamöter!

Tänk er att ni kommer hem från detta fullmäktigemöte och hittar era barn döda. Lemlästade av bomber, sönderbrända av olaglig vit fosfor ända in till skelettet.

Eller, tänk er att era barn efter skolan imorgon inte möts av fredagsmys utan era egna kroppsdelar spridda runtomkring i, och utanför, ert hem.

Det drabbade Fatheia Mousa, 18 år, i Gaza City. Vittnesmålet finns i antologin 22 sömnlösa nätter:

”Jag önskade att jag också hade dött, tillsammans med dem. Nu har jag ingen annan i denna värld. Och min vilja att dö tillsammans med dem ökade än mer när jag inte fick se deras kroppar innan de begravdes. Jag väntade länge men ingen kom med kropparna. Kropparna var i ett allt för dåligt skick, bortom igenkänning. Explosionen hade slitit kropparna i bitar och kroppsdelarna hade spridits utanför vårt hus. Fortfarande idag kan jag hitta sönderslitna delar här och där.”

Genom upprepade brott mot folkrätt, internationella resolutioner och vapenvilor har den israeliska ockupationsmakten – världens fjärde största krigsmakt – gjort 80 procent av Gazas 1,5 miljoner invånare beroende av humanitär hjälp.

Därför har Vänsterpartiet i nämnd efter nämnd föreslagit att Göteborgs Stad skall ställa upp med konkret solidaritet.

I nämnd efter nämnd har vi mötts av tystnad från er i de övriga partierna. Det gamla Palme-citatet ”politik är att vilja” drogs fram i en debatt här i fullmäktige häromsistens. Av det kan vi bara dra slutsatsen att det enda parti i denna församling som vill hjälpa palestinierna i deras nöd är Vänsterpartiet. Ni vill få oss att tro att ni vill men inte kan. Låt oss vara ärliga mot alla de tusentals göteborgare som har rötterna i Palestina, och förväntar sig att staden skall göra något, att det i själva verket är så att ni andra mycket väl kan men inte vill.

Om den politiska viljan fanns skulle kretsloppsnämnden kunna bistå i uppbyggnaden av det avloppssystem som en gång byggdes med svenska biståndspengar och de israeliska ockupanterna nu har bombat sönder. Den sanitära situationen är ohållbar. Ni kan men vill inte.

Om den politiska viljan fanns skulle Göteborg Vatten kunna bistå i arbetet med soldrivna avsaltningsanläggningar. Israel hindrar reservdelar att nå de sönderbombade anläggningarna. Och även om reservdelarna skulle nå fram är de dieseldrivna och den olagliga apartheidmuren hindrar effektivt alla drivmedel att nå Gaza. Men solen kan ingen ockupationsmakt i världen hindra, inte ens världens fjärde största krigsmaskineri. De som idag skuggar solen är ni andra partier som kan hjälpa men inte vill.

Om den politiska viljan fanns skulle Göteborg Energi kunna bistå att omvandla solens strålar inte bara till rent vatten utan även till elektricitet. Ni kan men vill inte.

I ett försök att förkroppsliga den solidaritet tusentals göteborgare visade genom de största demonstrationerna sedan USA:s invasion av Irak 2003 föreslog Vänsterpartiet i Idrotts- och föreningsnämnden att staden skulle bekosta två lag från Palestina – ett flicklag och ett pojklag – att deltaga i Gothia Cup. Vår ledamot i nämnden Helen Engholm nekades hennes lagliga rätt att få yrkandet behandlat i nämnden eftersom nämnden ansåg att Gothia Cup inte har med nämndens verksamhet att göra. Då undrar jag: vilken annan skall hantera frågor som berör Gothia Cup? Är det verkligen så att Idrott och föreningsnämnden aldrig någonsin har fattat ett enda beslut som berör Gothia Cup? Ni kunde men ville inte.

Om den politiska viljan hade funnits i min egen nämnd, Miljönämnden, hade i kunnat bistå med säkrare livsmedelshantering och luftövervakning. Vi har redan erfarenhet av utbyte på luftövervakningens område med Sydafrika. Omröstningen slutade 1–8 eftersom ni andra inte ville hjälpa till, fastän ni mycket väl kunde.

Elever som glöder av solidaritet på stadens skolor skulle ha kunnat getts möjlighet att använda sin kreativa förmåga om uppbackning hade funnits från den politiska nivån.

En viktig del i Stadens internationella arbete inom ramen för kommunallagens skrivningar om kommunalt bistånd är att det skall vara till ömsesidig nytta. Det är klart att vi har nytta av teknikutveckling på solenergins sida.

Stadens vattenförsörjning hotas från två håll. Klimatförändringar och en sårbar tunnel från Göta Älv till Delsjön. Vi vet faktiskt inte hur snart vi själva kan behöva använda solenergi för att rena havsvatten.

Miljönämnden har bevisligen nytta av att samarbeta med Sydafrika.

Några som är i akut behov av god PR är hamnen. Tänk om Göteborgs hamn skulle meddela att de upplåter kajplats och logistiktjänster gratis till solidaritetsprojektet Ship to Gaza. PR-effekterna skulle bli betydligt bättre än att hyra in moderatanstrukna PR-konsulter för att smutskasta de anställda. Med tanke på konsultarvodenas storlek skulle det säkert bli billigare också.

Minns Desmond Tutus ord om att den som förhåller sig neutral där det finns orättvisor ställer sig på förtryckarens sida.

I mitt andra inlägg höll jag mig till de andra partiernas svek:

Att de borgerliga har dubbla måttstockar när det gäller mänskliga rättigheter är känt. Ekonomiska intressen och lojaliteter med klassfränder får avgöra när internationell rätt skall få ge vika. När vi skrev denna motion trodde jag aldrig i min vildaste fantasi att Miljöpartiet och Socialdemokraterna skulle ansluta sig till denna folkrättens motsvarighet till kärnkraftsomröstningens linje 2: Mänskliga rättigheter – men med förnuft.

Nu har vi facit. Vissa namn bränns fast i mänsklighetens kollektiva minne, skrivs in med blod i historieböckerna. Nu har tre nya namn fogats till listan av krigsförbrytare och massmördare; Ehud Barak, Tzipi Livni och Ehud Olmerts. Långt efter att Gaza befriats och det palestinska folket vunnit sin frihet kommer de minnas som mördare och förbrytare. Då omvärlden beskådade krigsförbrytelserna förväntade jag mig att någon av de Socialdemokrater som sitter här i fullmäktige i kväll skulle ha tagit upp Olof Palmes tal från partikongressen 1975 där han beskrev Franco-regimen som ”Satans mördare.”

I stället får vi höra att vi inget skall göra eftersom Palestinierna kanske tycker att det är oartigt om vi avbryter samarbetet när det inte längre behövs.

Tror ni verkligen på allvar att någon i ett fritt Palestina utan behov av internationellt bistånd för att få mat och vatten på sitt bord eller el i sina ledningar skulle göra något annat än glädjas?

När det skall dagtingas med rätt och fel i kommunstyrelsen är det Miljöpartiets Kia Andreasson som håller i pennan. Hon gör det så skickligt att hon får med sig även de borgerliga på sitt yttrande.

I stället hade jag hoppats på att någon hade tagit upp Olof Palmes tal från julen -72 där han fogade Hanoi, julen -72 till listan på namn där våldet har triumferat och, eftervärldens dom har fallit hård över dem som burit ansvaret, och idag lägga till Gaza, julen 2008 efter: Guernica, Oradour, Babij Jar, Katyn, Lidice, Sharpeville, Treblinka.

I min enfald trodde jag att någon annan var beredd att kalla saker och ting vid deras rätta namn. Att det som pågår idag i Gaza, det är en form av tortyr. Det kan inte finnas militära motiv för bombningar i denna skala. […]

Det man nu gör, det är att plåga människor. Plåga en nation för att förödmjuka den, tvinga den till underkastelse under maktspråk.

Och därför är bombningarna ett illdåd.

Nu fogas i stället ett nytt namn till raden. Inte ett namn på en plats där våldet har triumferat men väl den utstuderade ondskan och den råa hjärtlösheten: Göteborgs kommunfullmäktige den 8 oktober 2009.

Eva-Lena Fransson som har lämnat Vänsterpartiet efter det att hon undertecknade motionen avstod från att rösta. Så hanterar hon alltså det mandat hon fått av Vänsterpartiets medlemmar och nu missbrukar utan deras samtycke. Hon lovade i samband med att hon lämnade partiet att hon inte skulle missbruka sin plats och rösta med Vänsterpartiet i alla frågor. Det tog två möten sedan bröt hon det löftet. Undrar om hon kommer att följa oss andra i löftet att skänka kvällens arvode till Ship to Gaza.

Göteborgare, fullmäktigeledamöter!

Tänk er att ni kommer hem från detta fullmäktigemöte och hittar era barn döda. Lemlästade av bomber, sönderbrända av olaglig vit fosfor ända in till skelettet.

Eller, tänk er att era barn efter skolan imorgon inte möts av fredagsmys utan era egna kroppsdelar spridda runtomkring i, och utanför, ert hem.

Det drabbade Fatheia Mousa, 18 år, i Gaza City. Vittnesmålet finns i antologin 22 sömnlösa nätter:

Jag önskade att jag också hade dött, tillsammans med dem. Nu har jag ingen annan i denna värld. Och min vilja att dö tillsammans med dem ökade än mer när jag inte fick se deras kroppar innan de begravdes. Jag väntade länge men ingen kom med kropparna. Kropparna var i ett allt för dåligt skick, bortom igenkänning. Explosionen hade slitit kropparna i bitar och kroppsdelarna hade spridits utanför vårt hus. Fortfarande idag kan jag hitta sönderslitna delar här och där.”

Genom upprepade brott mot folkrätt, internationella resolutioner och vapenvilor har den israeliska ockupationsmakten – världens fjärde största krigsmakt – gjort 80 procent av Gazas 1,5 miljoner invånare beroende av humanitär hjälp.

Därför har Vänsterpartiet i nämnd efter nämnd föreslagit att Göteborgs Stad skall ställa upp med konkret solidaritet.

I nämnd efter nämnd har vi mötts av tystnad från er i de övriga partierna. Det gamla Palme-citatet ”politik är att vilja” drogs fram i en debatt här i fullmäktige häromsistens. Av det kan vi bara dra slutsatsen att det enda parti i denna församling som vill hjälpa palestinierna i deras nöd är Vänsterpartiet. Ni vill få oss att tro att ni vill men inte kan. Låt oss vara ärliga mot alla de tusentals göteborgare som har rötterna i Palestina, och förväntar sig att staden skall göra något, att det i själva verket är så att ni andra mycket väl kan men inte vill.

Om den politiska viljan fanns skulle kretsloppsnämnden kunna bistå i uppbyggnaden av det avloppssystem som en gång byggdes med svenska biståndspengar och de israeliska ockupanterna nu har bombat sönder. Den sanitära situationen är ohållbar. Ni kan men vill inte.

Om den politiska viljan fanns skulle Göteborg Vatten kunna bistå i arbetet med soldrivna avsaltningsanläggningar. Israel hindrar reservdelar att nå de sönderbombade anläggningarna. Och även om reservdelarna skulle nå fram är de dieseldrivna och den olagliga apartheidmuren hindrar effektivt alla drivmedel att nå Gaza. Men solen kan ingen ockupationsmakt i världen hindra, inte ens världens fjärde största krigsmaskineri. De som idag skuggar solen är ni andra partier som kan hjälpa men inte vill.

Om den politiska viljan fanns skulle Göteborg Energi kunna bistå att omvandla solens strålar inte bara till rent vatten utan även till elektricitet. Ni kan men vill inte.

I ett försök att förkroppsliga den solidaritet tusentals göteborgare visade genom de största demonstrationerna sedan USA:s invasion av Irak 2003 föreslog Vänsterpartiet i Idrotts- och föreningsnämnden att staden skulle bekosta två lag från Palestina – ett flicklag och ett pojklag – att deltaga i Gothia Cup. Vår ledamot i nämnden Helen Engholm nekades hennes lagliga rätt att få yrkandet behandlat i nämnden eftersom nämnden ansåg att Gothia Cup inte har med nämndens verksamhet att göra. Då undrar jag: vilken annan skall hantera frågor som berör Gothia Cup? Är det verkligen så att Idrott och föreningsnämnden aldrig någonsin har fattat ett enda beslut som berör Gothia Cup? Ni kunde men ville inte.

Om den politiska viljan hade funnits i min egen nämnd, Miljönämnden, hade i kunnat bistå med säkrare livsmedelshantering och luftövervakning. Vi har redan erfarenhet av utbyte på luftövervakningens område med Sydafrika. Omröstningen slutade 1–8 eftersom ni andra inte ville hjälpa till, fastän ni mycket väl kunde.

Elever som glöder av solidaritet på stadens skolor skulle ha kunnat getts möjlighet att använda sin kreativa förmåga om uppbackning hade funnits från den politiska nivån.

En viktig del i Stadens internationella arbete inom ramen för kommunallagens skrivningar om kommunalt bistånd är att det skall vara till ömsesidig nytta. Det är klart att vi har nytta av teknikutveckling på solenergins sida.

Stadens vattenförsörjning hotas från två håll. Klimatförändringar och en sårbar tunnel från Göta Älv till Delsjön. Vi vet faktiskt inte hur snart vi själva kan behöva använda solenergi för att rena havsvatten.

Miljönämnden har bevisligen nytta av att samarbeta med Sydafrika.

Några som är i akut behov av god PR är hamnen. Tänk om Göteborgs hamn skulle meddela att de upplåter kajplats och logistiktjänster gratis till solidaritetsprojektet Ship to Gaza. PR-effekterna skulle bli betydligt bättre än att hyra in moderatanstrukna PR-konsulter för att smutskasta de anställda. Med tanke på konsultarvodenas storlek skulle det säkert bli billigare också.

Minns Desmond Tutus ord om att den som förhåller sig neutral där det finns orättvisor ställer sig på förtryckarens sida.

8 kommentarer

Lägg till →

 1. Martin Telinius 04 november 2009 — 15:36

  Jag förstår ditt resonemang, öven om jag dock anser att det är obehagligt att Gaza läggs tillsammans med Treblinka och Babij Jar. Kriget mot Gaza riktade sig inte mot civila, utan mot Hamas. Detta till skillnad från Treblinka och Babij Jar såväl som de ävriga exemplen där avsikten var att döda eller terrorisera civila. Hade Israel haft den avsikten i Gaza hade inte 1500 dödats. Det tror jag du vet.
  Under Israel krig mot Hamas, så använde dock Hamas regelbundet mänskliga sköldar, använde civila bostadshus, skolor och sjukhus som grupperingsplatser och ställningar. Israel å sin sida släppte ner flygblad som varnade befolkningen för bombräder samt ringde över 100,000 telefonsamtal för att varna civila. Något liknande har aldrig skett i krigshistorien. Detta bör beaktas när man anklagar Israel för krigsförbrytelser. Någon kritik mot Hamas agerande har varit svårt att finna i den svenska vänstern. Istället har det handlat om Israels påstådda brott mot folkrätten och man har villigt demonstrerat i samma tåg där både Hamas och Hizballah fanor vajat i vinden.
  Kriget mot Hamas var ett självförsvarskrig då Israel hade angripits med raketer av Hamas från Gaza, vilket man lämnat till palestinierna tidigare. Av folkrättsynpunkt går det då inte att motivera att det var ett brott, eftersom Hamas gav Israel ett giltigt casus belli.
  Däremot är inte all Israel kritik antisemitism och jag jämställer inte det så heller. Israel skall och bör kritiseras, men det har dock på senare tid blivit vanligare inom vänstern att likställa Israels politik gentemot palestinierna med exemplevis apartheid, nazisternas folkmord samt att gå i demonstrationer där Davidsstjärnan likställs med svastikan. Dessa exempel på antisemitiska yttringar kamofleras ofta som Israelkritik, vilket är något man bör se upp med.
  Det inbjuder också till missförstånd när man placerar Gaza i samma mening som Treblinka och en kommentar som klargjort sambandet hade kanske kunna varit på sin plats.

  • Jöran Fagerlund 06 november 2009 — 09:20

   Kriget mot Gaza riktade sig inte mot civila

   Det stämmer inte. Åtskilliga rapporter vittnar om att civila dödats oprovocerat. 65 procent av de dödade var civila, mint 400 kvinnor och 100 barn. Isrels olagliga ockupation och senare anfallskriget riktar sig mot alla i Gaza. Den olagliga blockaden av Gaza drabbar alla. Det är inte enbart Hamas som drabbas av brist på förnödenheter tack vare blockaden.

   Israel å sin sida släppte ner flygblad som varnade befolkningen för bombräder samt ringde över 100,000 telefonsamtal för att varna civila.

   Vart skulle palestinierna ta vägen? De är ju inlåsta i världens största utomhusfängelse. Varför öppnade inte Israel sina gränser och släppte in de palestinier som ville fly undan terrorbeskjutningen?

   Kriget mot Hamas var ett självförsvarskrig då Israel hade angripits med raketer av Hamas från Gaza, vilket man lämnat till palestinierna tidigare.

   Sällan. Det var Israel som bröt vapenvilan genom blockaden av Gaza och provokativa räder in i Palestina. Raketerna kom som ett svar på dessa. Eftersom Israel ockuperar Palestina har de ingen rätt till självförsvar. Enligt internationell rätt har de enbart en skyldighet att dra sig tillbaka.

   Israel skall och bör kritiseras, men det har dock på senare tid blivit vanligare inom vänstern att likställa Israels politik gentemot palestinierna med exemplevis apartheid, nazisternas folkmord samt att gå i demonstrationer där Davidsstjärnan likställs med svastikan. Dessa exempel på antisemitiska yttringar kamofleras ofta som Israelkritik, vilket är något man bör se upp med.

   Jämförelen med Apartheid är helt rimlig eftersom Israels politik är rasistisk i betydelsen att man behandlar människor av olika ”raser” olika. Muren är en apartheidmur. Jämförelsen med apartheid görs bland annat av mottagaren av Nobels fredspris Desmond Tutu. Haidar Eid gör i antologin 22 sömnlösa nätter jämförelsen med Sharpville 1960 så varken sydafrikaspåret eller referenserna till Palmes Hanoi-tal är gripna ur luften.
   Att jämföra Israel med nazityskland, davidsstjärnan med hakkorset, är förkastligt. Jag har även dokumenterat och påpekad det olämpliga med detta i bilder från demonstrationerna i Göteborg. Nu verkar inte länken från inlägget jag hänvisar till inte fungera. Man kan inte lita på Facebook.

   Det inbjuder också till missförstånd när man placerar Gaza i samma mening som Treblinka och en kommentar som klargjort sambandet hade kanske kunna varit på sin plats.

   Hanoi-talet är ett av Palmes mest kända. Det är nog ingen större risk för missförstånd. En snabb googling skulle snabbt räta ut alla frågetecken.

 2. Martin Telinius 04 november 2009 — 12:47

  Anser du att det är rimligt att jämföra nazisternas folkmord på judar med de palestinier som dödades i kriget mot Hamas i Gaza? När du jämställer Gaza med både Babij Jar och Treblinka så går du ut på mycket tunn is. Miljoner judar mördade avsiktligen mördade av nazisterna jämfört med knappt 1500 (högt räknat) dödade palestinier- många av dem under strid.
  Om man läser EUs definition av antisemitism så räknas där alla jämförelser med staten Israels politik med nazisterna som antisemitism. Det är en farlig väg att gå som du har valt, i synnerhet som folkvald politiker…

  • Jöran Fagerlund 04 november 2009 — 13:00

   Jag hade hoppats på att någon av Socialdemokraterna skulle ha knutit an till Palmes internationella engagemang som det tog sig uttryck i fördömandet av Francoregimen och bombningarna av Hanoi. Varken Palme eller jag jämför eller jämställer handlingarna som utförts på de platser han listar upp. Palme sade att våldet har triumferat och att eftervärldens dom har fallit hård på de ansvariga. Palme jämställde inte bombningen av Hanoi med nazisternas krigsförbrytelser och jag jämställer inte Israels krigsförbrytelser i Gaza med Nazisternas krigsförbrytelser. Det vore att förringa kraften i den antisemitism som präglade dåtiden. Att kalla alla som kritiserar Israels brott mot folkrätten under ockupationen av Gaza för antisemiter är att devalvera begreppet antisemit och att förringa kraften i den antisemitism som florerar ännu idag.
   I fullmäktige jämförde jag bombningen av Gaza med bombningen av Hanoi och framförallt skillnaden på Socialdemokratins reaktion mot båda dessa illdåd. Jag hade hoppats på mer av Palme, julen 1972 i fullmäktige i oktober 2009. Nu blev det inte så.
   Jämförelsen mellan Gaza och Hanoi gör även Birger Schlaug, f.d. språkrör Miljöpartiet), Bengt Silfverstrand, socialdemokratsik fullmäktigeledamot i Höganäs och Unto Seppälä på nättidningen Sourze.

 3. Fast det låter som att den del i den andra delen är stulet av ett tal av Hans(?) vid en tidigare demonstration under det senaste Gaza-kriget. Det gör ju inget, så länge det är bra.

 4. Daniel Warhammar 08 oktober 2009 — 21:21

  Bra talat Jöran! Skamligt, minst sagt, av de andra partierna.

Lämna ett svar till Jöran Fagerlund Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: