Givande miljödiskussion på partiskolan i Göteborg

Presentation miljö Jöran Fagerlund SV 2009-10-19-2 (kopia)
Det var nog ingen trevlig upplevelse att befinna sig på Påskön dagen det sista trädet fälldes. Det tydligaste exemplet på människans utsatthet den dag ekosystemet havererar

Egentligen hade jag tänkt att vara med som deltagare i partiskolan men onsdagar passar mig dåligt eftersom jag ansvarar för aikidoträningen då. Nu var det glädjande att kunna inleda kring miljön. Speciellt givande var det att prata med duktiga partikamrater kring globala problem vars lösningar inte nödvändigtvis måste käs i kommunallagens tvångströja vilket vanligtvis sker i mitt politiska arbete.

För att få en stark inledning utan att hamna i det gäller ”planetens överlevnad” inledde jag med en bild på jorden sedd ur en vinkel där Påskön är i mitten. Ekosystemet på Påskön havererade när människorna högg ner alla träd. Med 2000 km till närmsta befolkade ö är det inte ett så speciellt trevligt ställe att vara på när man inser att det inte finns någon möjlighet att bygga båtar. Lika otrevligt kommer det att vara att befinna sig på jorden om ekosystemet havererar eller slår över.

Miljöpresentation 2-3
Ekosystem tenderar att reglera sig självt och återfå balansen men pressas de för hårt kan de "slå över" och finna ny balans på andra nivåer.

Det är väl en bättre beskrivning att ekosystmen slår om snarare än att de havererar. Naturen har krafter som motverkar varandra och tar ut varandra. Om en art växer snabbt minskar födan och arten pressas tillbaka. En slags ständig pendling mellan olika krafter som gör att naturen kan återhämta sig. Om ekosystemen pressas för hårt kan de pressas över ”trösklar” som gör att systemen ”slår över” och hittar en ny balanspunkt på en annan nivå.

Exempelvis har det visat sig svårt att få torsk att återetablera sig när den har försvunnit från ett område eftersom andra arter har etablerat sig överst i näringskedjan.

Den andra stora invändningen mot pratet om planetens överlevnd är att det lätt leder tanken fel. Miljöpolitik handlar inte om att överleva utan om rätten att leva ett gott liv. Överleva är något som djur gör ända fram till den dag de inte överlever. Att vara människa hndlar om så mycket mer än att bara hålla sig vid liv. Missar man allas rätt till ett gott liv hamnar man snett i politiken.

Diskussionerna kring partiets politik och program var givande. Partiprogrammets skrivningar om två perspektiv – klassamhället och patriarkatet – tillsammans med ett grundläggande ekologiskt förhållningssätt tycker jag är en bra beskrivning av sambanden och olikheterna. Feminismen och marxismen har beröringspunkter men skiljer sig åt. Även ekologin har beröringspunkter men också tydliga skillnader. Där patriarkatet och klassamhället är sociala relationer människor emellan som kan förändras är ekosystemen mindre förhandlingsbara.

Formuleringarna i partiprogrammet ger starkt stöd för förslagen om en informationskampanj riktad till ett välvalt överklassområde i Göteborg som jag föreslog i miljönämnden. Ur partiprogrammet:

Länder, regioner och individer måste hålla sig inom ett rättvist miljöutrymme, det vill säga den mängd resurser som vi kan använda utan att tvinga andra människor att använda sig av en mindre mängd resurser, nu eller i framtiden. Miljöutrymmet är inte statiskt. Det kan minskas ytterligare genom rovdrift och miljöförstöring, men också ökas genom mer miljövänliga produktionsmetoder.
Om alla människor i världen konsumerade på samma sätt som människorna i den rika delen av världen, skulle det krävas ytterligare ett antal jordklot för att försörja oss. Samhällets resursanvändning måste därför anpassas till ett rättvist miljöutrymme. Rika konsumerar mycket mer resurser än fattiga. Ny teknik och användning av ekologiskt förnyelsebara produkter kan möjliggöra en omställning till ett mer hållbart samhälle. Men de som förbrukar mest måste också ställa om mest, så att fördelningen av jordens resurser blir mer rättvis. Detta gäller både i Sverige och på ett globalt plan. Jorden är vårt gemensamma arv och ska också förvaltas gemensamt.
Begreppet rättvist miljöutrymme innefattar även en rättvis fördelning mellan kvinnor och män. Män konsumerar idag mycket mer resurser än kvinnor. Av jordens fattigaste, och därmed de som har tillgång till minst resurser, är 70 procent kvinnor. Männen som grupp måste därför i minska sin resursförbrukning för att möjliggöra för kvinnor att öka sin förbrukning.

De efterföljande diskussionerna kretsade kring behovet av ökade offentliga investeringar, tydligare styrningar för att inte överlåta beslut till konsumenterna när det exempelvis gäller elproduktionen. Det är orimligt att ett helägt bolag som Din El skall kunna erbjuda något som går emot stadens mål. Det är därför Vänsterpartiet har föreslagit att Din El bara skall erbjuda miljömärkt el.

Jag vill tacka deltagarna för en givande kväll med stora diskussioner och även flera nya goda förslag man med lite ansträngning kan pressa in i kommunallagens trånga tvångströja.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: