Trist att S och MP vill riskera framtidens pensioner och miljö på akiespekulation

Idag behandlade kommunstyrelsen min motion att använda pensionsavsättningarna till produktiva investeringar för hållbar utveckling. Trist att S och MP gömmer sig bakom teknikaliteter. Motionen handlar om att inta en förhandlingsposition,att Göteborgs Stad skall säga att vi vill använda våra pensionsavsättningar för att uppfylla budgetens ambitioner snarare än att skicka in hundratals miljoner i en ohållbar spekulationscirkus.

Eftersom Socialdemokraterna gjorde upp med de borgerliga om pensionerna i riksdagen hade jag inga större förhoppningar att få framgång hos några av dem. Vänsterpartiet blev utslängda från förhandlingarna och Miljöpartiet satt inte i riksdagen när pensionsreformen beslutades. Därför hade jag stora förhoppningar på Miljöpartiet. Så här skriver de på sidan 19 i sitt eget partiprogram, min kursivering:

Det fria flödet av kapital, som bland annat är lagstadgat inom EU, skapar stora problem.Genom avregleringen av kredit- och valutamarknaderna har mängden kapital som flyttas på den globala valutamarknaden växt lavinartat. Spekulation mot olika länders valutor har bidragit till omfattande kriser i många länder och kraftigt minskat demokratiskt valda regeringars handlingsutrymme. Transnationella företag har enorm makt att spela ut länders regeringar mot varandra i kampen om arbetstillfällen. De stora pensionsfonderna i västvärlden
bidrar också till spekulationskarusellen
.

I Göteborgs kommunalpolitik låter dock Miljöpartiet och Kia Andreasson inte trivialiteter som partiprogram stå ivägen när Vänsterpartiets förslag skall stoppas.

Intressant nog finns liknande skrivningar i Socialdemokraternas partiprogram på sidan 7, min kursivering:

Ägandet av kapital har anonymiserats och institutionaliserats: investmentbolag, aktiefonder, pensionsfonder och andra institutioner, som förvaltar kapital för andras räkning, svarar för en allt större andel av kapitalbildning och kapitalförvaltning.

Det ökade institutionella ägandet har skärpt kraven på kortsiktig avkastning. På samma gång har kapitalets internationella rörlighet drivit upp vinstkraven och gjort att kapitalets andel av produktionsresultatet ökat. På flera sätt har det påverkat produktionen, med hårdare tempo, tätare varsel om uppsägningar och en ökad användning av tillfälliga anställningar.

Här har ägandets förändringar skärpt motsättningen mellan kapital och arbete. Mycket av det institutionella kapitalet finns i pensionsfonder och försäkringsbolag, som byggts upp för löntagarnas
pengar. Det betyder att nya möjligheter öppnas för löntagarna att gemensamt påverka hur kapitalet  används. I förlängningen ligger att gränsen mellan kapital och arbete kan luckras upp
.

Gränsen mellan arbete och kapital kan luckras upp. Socialismen står för dörren? Jag utgår från att Socialdemokraterna i kommunstyrelsen har läst sitt eget partiprogram och därför får jag tolka det som att betoningen ligger på ordet kan luckras upp. Inte skall luckras upp, eller ens bör luckras upp. För om socialdemokraterna i kommunstyrelsen ansåg att löntagarna gemensamt bör påverka hur kapitalet används för att luckra upp gränserna mellan arbete och kapital så borde de väl ha röstat för Vänsterpartiets motion.

Trist att MP och S vill skicka iväg över 400 miljoner per år som motverkar fullmäktiges mål och som riskerar att minska pensionerna i framtiden. Framtiden behöver stora investeringar i miljöomställning, både för miljöns och pensionernas skull.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Ping: Ssd, Svd, Svd, DN, DN, Svd, Svd, Svd, NM, AB, NM, EX

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: