Vem tar ansvaret att investera i förnyelsebar energi?

Johan Trouvé, Västsvenska Industri- och handelskammaren, var moderator för seminariet.

Torsdagseftermiddagen ägnades åt investeringsfrågan. Vem tar ansvar för att utveckla företag inom hållbar energi? Efter sessionen står det klart att det offentliga måste ta en tydligare ledning över utvecklingen, planera mer och investera mer. På en fri marknad kommer aldrig företag att kunna växa, det blir för otydligt. Klara spelregler och tydliga mål efterlystes av företagen på plats. Dessutom finns ett glapp mellan gundforskning och produktutveckling som privata intressenter inte är beredda att ta. Min slutsats är att det krävs mer demokratisk planering och kontroll över investeringarna.

Anders Ådahl
Anders Ådahl

Anders Ådahl, forskningsansvarig Göteborg Energi, pratade om möjligheterna för hållbar energiproduktion. Den bästa energin är: 1 den aldrig använda, 2 den återvunna, 3 den som är gratis, 4 den förnyelsebara, 5 den ändliga.

En kort sammanfattning av termodynamiken – 1 Energi kan varken skapas eller förbrukas. 2 Vid alla energiomvandlingar tappar energin i kvalitet. – ger att det inte går att enbart fokusera på klimatet när man väljer tekniska lösningar. Man måste även titta på jordens resurser. Därför kan man inte satsa på exempelvis kärnkraft.

Det offentliga finansierar mycket grundforskning och de kommersiella aktörerna förverkligar gärna idéer som har potential att bli lönsamma. Däremellan finns ett ”förkommersielt” stadium som är tämligen kostnadskrävande när demonstrationsanläggningar och fungerande modeller skall byggas. Det privata kapitalet är inte intresserat att bära dessa kostnader.

Prissättningen av el

Anders Axelsson, E-kraft, berättade att efterfrågan i Sverige och Norge ligger runt 300 TWh vilket är vad kärnkraften och vattenkraften producerar. Vattenkraften är billig, kärnkraften lite dyrare. Normalpris ”borde” således ligga under 20 öre per kWh. När efterfrågan överstiger produktionen måste man ta in kolkraft som är mycket dyrare, en bra bit över 40 öre kWh, i systemet. Priset på kolkraft bestämmer då all el. Elbolagen har därför allt att tjäna på att hålla nere kapaciteten i vattenkraftverken och kärnkraftverken så att lite kolkraft måste importeras. Då kan de ta ut ”kolpris” på vattenkraft och kärnkraft.

Ingvar Svantesson

E-kraft är en andelsförening där ett antal företag gått ihop för att bygga ut vindkraft för att täcka deras energibehov. Syftet är främst att få ett stabilt pris över tid. De räknar med ett maxpris på 20 öre/kWh vilket är väldigt lågt. Ingvar Svantesson från Eolus sade att normalpris är runt 70 öre/kWh, annars går det inte att finansiera en utbyggnad.

Anders Axelsson svarade att de som går in som andelsägare i E-kraft inte räknar med någon avkastning från E-kraft. Värdet av att ha ett stabilt elpris över tid och möjligheten att använda vindkraften i marknadsföringen överväger ”kostnaden” att låna ut pengar utan ränta.

Avbetalningstiden är 10–12 år och livslängden är runt 20 år. Vindkraft är lönsamt med andra ord. Attityden har ändrats under åren. För 20 år sedan sade nätägarna att det inte var någon idé att koppla in vindkraftverk eftersom de ”inte ger något” och nu har de invändningar eftersom vindkraftverken producerar för mycket el och nätet inte tål den belastningen.

Läs alla mina inlägg från Energisession 2010 och från Energisessionen 2009.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , ,

3 kommentarer

Lägg till →

 1. Satsa på förnyelsebar energi = Aldrig

  Inte så länge det blir billigare eller gratis, då kommer det aldrig satsas.

  Kanman driva bilar på vatten harman kunnat få gratis el sedan länge.

  Synd bara att våra politiker är bolagspuppets som vill hålla kvar monopolen.

  Har en uppfinning som kan lösa alla problem för elektricitet .

  Den ska skänkas till u ländernas befolkning,, fått nog av detta hycklande patentsystem och hycklande politiker som inte ens kan satsa lite på sin egen befolkning utan bara ska skapa mer klasskillnader.

  • Hej, Jag tror att Sverige bra på det:-

   Sverige har högst andel förnybar energi i hela EU, drygt 43 procent. Energin från forsarna, skogen och hushållens värmepumpar bidrar.

   Klicka för större bild
   Vattenkraftverk, som Eons i Matfors, hjälper Sverige till en topplacering inom EU vad gäller andelen förnybar energi. Foto: Gunnar Almberg

   Läs merMer att läsa på Ny Teknik.se
   ■Grön riskkapitalist satsar på bergvärme
   Det visar en ny rapport från Energimyndigheten, med siffror från 2006.

   – Vattenkraften och tillgången på biobränsle från skogen är två viktiga förklaringar till att vi använder så stor andel förnybar energi, säger Eva Centeno López, biträdande projektledare för rapporten.

   Företagen har skärpt sig
   På efterfrågesidan bidrar industrin allt mer till övergången mot förnybar energi. Industrins användning av förnybar energi, inklusive el och fjärrvärme, har ökat från 50 procent av industrins totala energianvändning år 1990 till 57 procent år 2006.

   Även hushållen ökar sina andelar förnybar energi.

   – Ökningen för hushållen förklaras främst med allt fler hushåll använder värmepumpar och eldar med pelletspannor, säger Eva Centeno López.

   Sämst på att använda förnybar energi är transportsektorn. Den står för bara 1 procentenhet av Sveriges totala andel på drygt 43 procent.

   Miljöbilar upp men på låg nivå
   Antalet personbilar som kan köras på övervägande delen förnybar energi ökade med 65 procent under 2007, men utgör bara drygt 2 procent av det totala antalet registrerade personbilar.

   Bränsle från träd, inklusive så kallade lutar, är den form av förnybar energi som används mest i Sverige, följd av vattenkraft, värme fångad i värmepumpar, organiskt avfall, biodrivmedel och vindkraft.

   Sveriges andel förnybar energi totalt har ökat från drygt 30 procent år 1990 till över 43 procent år 2006.

   Det betyder att Sverige närmare sig det mål på 49 procent som EU vill att Sverige ska nå innan år 2020.

   Tack..MVH.

 2. Hej, Mycket bra ämne,,Men det här är kort om :—Min flicka arbetar om det…

  E.ON möter de växande städernas miljöproblem med klimatsmarta och långsiktiga infrastrukturlösningar. Vi bygger morgondagens energisystem för att säkra en hållbar utveckling. Sustainable City, biogas, vindkraft och laddstationer till elbilar tillhör några av våra ….El är ett ypperligt komplement till biogas. Medan el passar de flesta vardagsresor, är biogas det bästa bränslet för tung trafik och långa transporter.
  Vindkraft är den förnybara energikälla som växer snabbast.
  E.ON investerar 400 miljoner euro i danska Rödsand 2 – en av världens största havsbaserade vindkraftsparker.
  För att få ljus, kraft och värme krävs det någon form av energiomvandling. Energikällorna som E.ON använder för att producera ljus, kraft, värme och kyla i Norden är i huvudsak vatten, uran, biobränslen, energigaser, sol och vind.
  Uran innehåller energi som i ett kärnkraftverk omvandlas till elektricitet som i sin tur ger ljus och kraft. I ett vattenkraftverk är det vatten och dess fallhöjd som gör att turbiner snurrar, energin omvandlas via turbiner till el. I ett fjärrvärmeverk är det kanske skogsbränslen, naturgas eller spillvärme från avfallsbehandling som värmer vatten som via olika system till slut blir till värme i ditt element.
  Bioenergi får vi vid förbränning av biobränsle. Till biobränslen hör trädbränslen, returlutar, åkerbränslen samt olika sorters avfall. Torv räknas ibland som ett biobränsle, ibland inte.
  Intresset för att använda biobränsle ökar i takt med kraven på förnybara energiformer. Användningen av biobränsle, främst för produktion av värme, har ökat kraftigt under den senaste tioårsperioden både i Sverige och internationellt.
  Tillgången på biobränslen är god och återväxten av ny skog är större än det som avverkas. Inom E.ON använder vi till största del biprodukter från sågverksindustrin, exempelvis bark.

  Tach..MVH….

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: