Tobaksrökning har förödande konsekvenser för hälsa och miljö

Stadsläkare Per Haglind besökte Vänsterpartiets parlamentarikerträff i kväll. Han informerade om det pågående tobakspreventiva arbetet i staden. Tyvärr krockade mötet med distriktsstyrelsen sammanträde, där flera av våra stadsdelsnämndsledamöter ingår, och några andra var sjuka så det var en decimerad skara som träffades.

Per Haglind, stadsläkare i Göteborgs Stad.

Informationen och diskussionen var givande. De flesta av oss har ju kunskaper om tobaksrökningens farlighet men det var ändå nyttigt att få mer kött på benen. Dessutom har Göteborgs Stad organiserat tillsynen av tobaksförsäljningen, att 18-årsgränsen hålls i butikerna, så att ansvaret ligger på stadsdelsnämnderna och våra ledamöter där. Tillsynen att skolgårdarna hålls rökfria ansvarar miljönämnden, där jag sitter, för.

För ett år sedan ställde jag en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om den rökning som pågick på stadens skolor. Läs vad jag har skrivit tidigare om tobak här.

Basen för det tobakspreventiva arbetet i staden är Världshälsoorganisationens, WHO, Ramkonvention om tobak som Sverige har ratificerat och riksdagens folkhälsomål.

WHO skriver i ramkonventionen ”…tobaksbruket är ett globalt problem med förödande konsekvenser för hälsan, samhället, ekonomin och miljön i hela världen…” De har konstaterat att bl.a. Marlboro innehåller ammoniak för att förstärka effekten av nikotinet. Detta leder också till ett ökat beroende. Omdaningen av Marlboro från kvinnans val med ”Mild as Mary” som slogan till machocigaretten nummer ett med The Marlboro Man är reklamhistoria. Nu kanske försäljningsframgångarna snarare är kemiska framgångar än kreativ reklam.

En cigarett innehåller tusentals giftiga ämne. Bland annat tungmetaller som kadmium som inte fastnar i cigaretternas filter. Odlingen av tobak kräver stora mängder kemikalier, gifter och konstgödsel. Odlingen sker inte sällan på skövlad regnskogsmark.

Regeringens och riksdagens folkhälsomål:

  • Delmål 1: En tobaksfri livsstart från år 2014
  • Delmål 2: En halvering från år 2000 till år 2014 av antalet ungdomar under 18 år som börjar röka eller snusa
  • Delmål 3: En halvering från år 2000 till år 2014 av andelen rökare bland de grupper som röker mest
  • Delmål 4: Ingen skall ofrivilligt utsättas för tobaksrök från sin omgivning

Rökningen har en klar klassdimension. Historiskt har tobaksrökning varit en vana för överklassens män. En tydlig förskjutning har skett mot arbetarklassen och mot kvinnor. Dessutom är tobaksrökning stor i olika invandrargrupper. Tobaksrökning är ingen billig sysselsättning heller. Det kostar 16 000 per år att röka ett paket cigaretter per dag. Eller omvänt: många arbetarklassväljare skulle kunna vara lediga en hel månad i stället för att röka.

Enligt Per Haglind dör 7000 personer i Sverige på grund av tobaksrökning. Som jämförelse kan sägas att alkoholen tar 5000 liv. Problem med övervikt förkortar livet för fler. Samtidigt krävs en vikt på 280 kilo för att komma upp i samma risker som att röka ett paket cigaretter om dagen.

Med tanke på klassklyftornas betydelse för flera hälsoproblem som boken Jämlikhetsanden tydligt beskriver finns det all anledning för Vänsterpartiet att jobba mer med folkhälsopolitiken och kanske även bjuda in stadsläkare Per Haglind för mer kunskapsinsamling.

Pers presentation kan du hämta som PDF här och som Power Point här.

Fler bilder:

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Media: GP, AB, AB, AB, AB, AB, AB, DN, DN, DN, DN, Svd, Svd, Svd, GP, GP,

2 kommentarer

Lägg till →

  1. Jag och Freddy från Varberg har lagt en motion till kongressen om just tobak och ofrivillig exponering av sådan. Rösta gärna för den om du är ombud.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: