Ännu ett steg mot förverkligandet av ett gammalt vänsterkrav: trängselskatt i Göteborg.

I Stockholm minskade trafiken när trängselskatter infördes och kollektivtrafiken byggdes ut.

Kommunfullmäktige har på ett extrainsatt sammanträde beslutat att ställa sig bakom förslaget till trängselskatt. Ett gammalt vänsterkrav håller på att förverkligas i rask takt. Det är kul att få vara med om så här förlösande processer i politiken. Det är klart att vi inte kan vara helt nöjda med en kompromiss som alla partier i kommunstyrelsen står bakom.

I debatten försvarade jag kompromissen samtidigt som jag tydliggjorde Vänsterpartiets politik. Kanske var det inte nödvändigt men ändå en viktig övning. I det framtida rödgröna regeringssamarbetet är förmågan att skilja på kompromisserna och partiets politik livsnödvändiga. Flammans chefredaktör Aron Etzler kallar det att skilja på mandat och program men resonemanget är det samma.

Här är vad jag sade i debatten (eller i alla fall vad jag skrev innan debatten, det blev ett lite kortare inlägg i verkligheten):

Fullmäktigeledamöter, Göteborgare

Vi tar idag ytterligare ett steg mot att förverkliga ett gammalt vänsterkrav: trängselskatt i Göteborg. Vänsterpariet är positiva till grunddragen i det föreslagna systemet. Med trängselskatt ökar möjligheterna att styra trafikflödena samtidigt som resurser för satsningar på kollektivtrafik skapas. Det är på många sätt en seger för demokratin då det ger ökade möjligheter för dem som idag inte har bil att ta sig fram utan att hindras av bilismen.

Vi vill dock lyfta fram ett par av våra tidigare ställningstaganden som berör systemet med trängselskatt.

När målbilden för kollektivtrafiken, K2020, behandlades av kommunstyrelsen den 18 mars 2009 var Vänsterpartiet ensamma om att vilja minska biltrafiken i Göteborg. Alla andra röstade för K2020 trots att det innebär en aktiv planering för ökad biltrafik i en stad som inte klarar miljökvalitetsnormen för kvävedioxid.

I en stad som är på gränsen till trafikinfarkt är det uppenbart att ambitionerna i K2020 är för låga.

I stället borde Göteborgsregionen sikta på en minskning av bilismen, i absoluta tal, jämfört med idag. Detta även om befolkningen ökar.  Vi föreslog en ny målsättning i stället för en ökning av biltrafiken och 40 procent resande i kollektivtrafiken. Då föreslog vi att målsättningen bör höjas till hälften resande i kollektivtrafiken och att biltrafiken, i absoluta tal, minskar jämfört med dagens nivåer.

Det är mot bakgrund av detta vi ser en problematik i att ha som mål att minska trängseln, och inte samtidigt minska trafikmängderna, med skattesystemet. Minskad trängsel är bara en del av syftet. Ett annat syfte måste vara att minska biltrafiken. Det är inte nödvändigtvis samma sak. Trängseln kan minska genom att trafiken totalt sett minskar men också genom att trafiken fördelas annorlunda över dygnet utan att den minskar totalt sett.

Vidare saknar vi en jämställdhetsanalys av förslaget. Hur påverkar systemet män respektive kvinnor? Kommunfullmäktige slog, i stadens jämställdhetspolicy den 8 december 2005, fast att man skall ”analysera konsekvenser utifrån kön inför varje större beslut”.

Det beslutsunderlag fullmäktige har att ta ställning till idag omfattar 48 sidor och 9655 ord. Inte ett enda av dessa 9655 ord är ”jämställdhet”.

När det första förslaget till trängselskatt behandlades i kommunstyrelsen den 27 januari 2010 framförde Vänsterpartiet i ett yttrande att vi gärna hade sett en tvåzonslösning och när en enzonslösning nu är vald att man ser över möjligheten att göra den lite större.

Viktigast för dagens ställningstagande är dock formuleringen i det yttrandet: ”Vår förhoppning är att trängselskattesystemet blir så effektivt att en Marieholmstunneln inte behöver byggas och att pengarna kan läggas på utbyggd kollektivtrafik i stället.” När mycket tyder på att tunnelbygget blir kraftigt försenat vill vi inte sinka processen med trängselskatter.

Detta är inte det sista beslut vi kommer att fatta i denna fråga. Systemet kommer att behöva justeras ytterligare. Bland annat behöver vi ha koll på att funktionshindrade som behöver bil eller färdtjänst inte drabbas negativt.

Ingen av de övriga reagerade på att jag påpekade att de faktiskt vill öka biltrafiken i Göteborg. Miljöpartiet brukar reagera på det. Den enda som reagerade var Helene Odenjung (FP) som inte tyckte att det var någon big deal att det saknades jämställdhetsanalys i beslutsförslaget eftersom trängselskatten gynnar kollektivtrafiken och kollektivtrafiken används mest av kvinnor. Just därför vore det väl intressant att se hur avgifterna påverkar män respektive kvinnor. Med tanke på att alla som står bakom K2020 vill att biltrafiken i Göteborg skall öka vore det väl också rimligt med en jämställdhetsanalys när vi nu skall finansiera delar av K2020 med trängselskatt?

Kommunstyrelsen behandlade förslaget igår och jag kommenterade det då. Detta var vårt kortaste sammanträde med kommunfullmäktige hittills. 29 minuter för att vara exakt. Jag räknade ut timlönen för detta på min specialsida för gratis kalorier och andra förmåner.

Läs även på partidistriktets hemsida.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Media: GP, GP, GP, GP,

18 kommentarer

Lägg till →

 1. Apropå den löjligt dyra skryttunneln under stan. Vem är det som skall åka med dessa tåg?

  Folk jobbar inte inne i stan i GBG utan runt omkring i industrier. Helt meningslös satsning på 20 000 000 000. Släpp sargen och kom med in i matchen!

 2. Johan Zandin :
  De största klimatproblemen orsakas av bilister, flygpassagerare och köttätare – överallt i världen. Jag är inte ute efter att skuld- och skambelägga dessa. Men om man är medveten om problemet och har möjlighet att göra något åt det, så tycker jag man ska göra det.

  Så för att bli ”Politiskt Korrekt” och ”certifierad” av ”den körkortslösa bilhatarmaffian” 😉 så skall man sluta åka bil (även om det är en elbil?) sluta flyga och absolut inte äta kött utan bli vegetarian..

  Konstigt att alla dessa PK ”miljötalibaner” alltid vill pålägga andra människor sitt sätt att leva, sina värderingar och ideologier…
  Och ve den som inte gör som de säger åt en att göra.. 😉

  • Johan Zandin 14 mars 2010 — 23:08

   Du behöver inte sluta helt med något av det. Men om du tittar på hur mycket koldioxid världen har råd att släppa ut, och sen beräknar din 6-miljarder-del av det, så måste du antagligen dra ner en hel del…

   • .. förnumstigt beskäftigt mästrande från några självutnämnda besserwissrar på vänsterkanten 😉 vilka vill ”pracka på” andra människor deras levnadssätt och värderingar, om inte frivilligt under skuld- och skambeläggande så med ekonomiska tvång betackar jag mig för!
    Har du förresten inte ”hängt med” i ”Climategate” heller verkar det som… *S*
    ”Klimathysterin” och dess proselyter backar och en viss ”Al Gore” som tillsammans med andra byggts sig själva och sin privata förmögenhet är på defensiven

 3. Det är inte klokt! Här sitter företräde för kommunfullmäktige och är stolta över att man försämrat kommuninvånarnas liv! Politikerna måste grovt ha missförstått sitt uppdrag. Bakåtsträvare!

  Och som förra gången var det ryggdunkar i fullmäktige. De olika partiföreträdarna tackade varandra och det var så puttinuttigt och gulligt.

  • Johan Zandin 13 mars 2010 — 11:54

   De som måste ta bilen kommer slippa köer när rusningstrafiken minskar. De som åker kollektivt kommer få en pendeltågstunnel från Centralen till Handels, Korsvägen och vidare söderut. Sen finns det en hel del andra väg- och kollektivtrafiksatsningar i paketet också. Så även om man inte skulle gilla trängselavgifterna i sig, kan man alltid glädja sig åt vad man får för pengarna.

 4. Karl-Otto Hultström 11 mars 2010 — 20:21

  Stackars göteborgare ! Nu ska nya bestämmelser och orders från överheten appliceras även på dem. Nu är man överklass om man åker i en gammal Volvo ! Nä, dra mig baklän ges !Vems frihet undantränger vi, min gamla Volvo och jag ? Vi som kanske åker några kilometer per dag. Nu är du väl långt ute i fantasins önskevärld och åker, bäste Jöran !

  • Johan Zandin 11 mars 2010 — 21:00

   Om ni åker era kilometer inne i stan så är ni ivägen för kollektivtrafiken, cyklisterna, för de som går och för alla de som kunde fått en lägenhet om man inte hade slösat så mycket plats och pengar på vägar och parkeringar istället.

   Men det stora problemet är ju att ni håller på att förstöra klimatet…

   • .. och lägenheten skall naturligtvis vara allmännyttig, ha en ytterst låg hyra och ligga mitt i sta’n.. 😉
    Vägnätet i innersta’n är från 1600 – 1800 talen och då fanns det faktiskt INTE några bilar.. ;))
    Och ja, naturligtvis är ju sveriges bilister de enda och yttersta ansvariga för all miljöförstöring i världen..
    Hur var det nu.. Sverige står visst för 0.3% av världens CO2 utsläpp…

    • Johan Zandin 13 mars 2010 — 11:17

     Jag hörde Reinfeldt komma med ett sånt argumentet också: ”Vi är ju bara 9 miljoner människor och Kina är ju över en miljard…”. Men en bilist i t.ex. Shanghai kan lika gärna vända på det och säga ”Vi i Shanghai är ju bara 15 miljoner människor och i EU är ni nästan en halv miljard…”

     Om du delar in världens befolkning i tillräckligt små grupper så kommer ingen grupp bidra med mer än några promille. Men det betyder INTE att det är oväsentligt vad varje grupp gör. Det betyder bara att MÅNGA såna grupper måste göra en insats för att det ska hjälpa, även gruppen du tillhör själv.

   • Återigen en person som tror att bilisterna är ute och nöjesåker halv åtta på morgonen.

    Hur kan du blanda in klimatet i det här? Har du ens läst hur lite trafiken ska minskas enligt Vägverkets beräkningar?

    • Johan Zandin 13 mars 2010 — 10:56

     Tyvärr hjälper det inte klimatet att du är på väg till jobbet istället för att att vara ute och nöjesåka.

     Du har helt rätt i att trängselavgifter inte minskar trafiken så mycket. Men det är en bra början, och alla bidrag behövs.

     • .. och naturligtvis är det bilister i Sverige som är världens största miljöförstörare…
      Och som skall skam-, skuld och skattebeläggas ända in i märgen..

      • Johan Zandin 13 mars 2010 — 11:46

       De största klimatproblemen orsakas av bilister, flygpassagerare och köttätare – överallt i världen. Jag är inte ute efter att skuld- och skambelägga dessa. Men om man är medveten om problemet och har möjlighet att göra något åt det, så tycker jag man ska göra det.

 5. Varför kan inte Ni (V)änstermänniskor få leva i Er egen lilla enklav eller reservat där ni får umgås med Era jämlike så kan vi andra som både äter kött och kör bil få leva i våra reservat.
  Där Ni kan få betala trängselskatt åt varandra, ”knöskatt” på vagnen i morgonrusningen, äta Era makrobiotiska morötter, sitta på Era konspiratoriska cafeer och gå och se era svartvita dokumentärfilmer på Era stamställen

  Var och en får existera och leva sina egna liv på sina egna premisser och med sina egna värderingar utan att någondera parten försöker pådyvla den andre ”den rätta läran”
  😉

  • Jöran Fagerlund 11 mars 2010 — 17:59

   Därför att när överklassen lever sitt liv på sitt sätt inkräktar dom på andra människors möjligheter att leva sina liv på det sätt de vill. Ett gammalt liberalt synsätt är att min frihet slutar där din börjar. Som det är nu trängs värdens fattigas frihet undan av att de rikas frihet är för stor. Samma sak sker i Göteborg. Höginkomsttagarnas frihet tränger undan folkflertalets frihet.

   • Nu får du allt ta och precisera och förklara dig på vilket sätt, rent konkret detta som du påstår skulle ske.

    Förresten, vem är ”överklass” och vem är ”underklass”? I Sverige fanns på 60- och 70-talen begreppen ”socialgrupper”. Men en kommunalt anställd akademiker (socialgrupp 1) kan ju idag ha en både rejält lägre lön och därtill hörande studieskulder än vad en som traditionellt anses tillhöra ”de (kropps)
    arbetande massorna” (socialgrupp 3)

   • Dessutom har ”folkflertalet” om inte egen bil så tillgång till bil inom (kärn)familjen eller närstående.

    Ditt påstående haltar betänkligt!
    .. men om ”folkflertalet” enbart består av en liten ”subgrupp” boendes i allmännyttans eftertraktade innerstadslägenheter och röstandes på V el MP så.. Men ”folkflertalet”.. ??

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: