Jämställdhetsanalys men inte klassanalys går hem i miljönämnden

Vid dagens sammanträde med miljönämnden lyckades jag få majoritet för mitt förslag att Götenorg skall kräva att Göteborgsregionens kommunförbund, GR, gör en konsekvensanalys utifrån kön innan de antar förslaget till avfallsplan A2020. Miljöförvaltningen framförde viktiga och välgrundade synpunkter i sitt förslag till yttrande och jag ställde mig bakom förslaget.

Enligt kommunfullmäktiges jämställdhetspolicy från 2005 skall alla viktiga beslut föregås av en konsekvensanalys utifrån kön göras inför varje större beslut. En ny avfallsplan måste betraktas som ett större beslut. Därför borde Göteborgs Stad kräva att GR göra en jämställdhetsanalys innan förslaget antas, skrev jag i mitt yrkande. Denna skrivning fick stöd av S och MP men när jag ville föra in ett klassperspektiv stötte jag på patrull.

Inget annat parti ville ställa sig bakom följande formulering:

Det finns ett direkt samband mellan inkomst och miljöpåverkan. För att kunna minska avfallsflödena är det angeläget att kunna rikta information till de göteborgare som ger upphov till de största avfallsmängderna: höginkomsttagarna.

Klent kan man tycka. Kopplingen mellan inkomst och avfall är tydlig. Det märks i stadens soptunnor när det är lönehelg.

I stora drag ställer sig miljönämnden positiv till A2020 men anser att det finns behov av att komplettera och utveckla planen. Miljönämnden vill lyfta fram några synpunkter, till exempel:

 • Planen behöver utökas att även innefatta verksamhetsavfall och restprodukter från avloppsanläggningar.
 • För att vända trenden med ständigt ökande avfallsmängder anser miljönämnden att man redan i planen behöver förbereda och peka ut viktiga aktörer som kan arbeta vidare med detta.
 • Planen behöver också kompletteras med en tydligare nulägesanalys liksom en mer preciserad målbild.

När vi kom till nästa ärende, ärende 12 yttrande till Energimyndigheten över ”Handlingsplan för energi från förnybara energikällor”, var inte ens jämställdhetsanalyser intressanta. Den föreslagna handlingsplanen måste betraktas som ett större beslut i jämställdhetspolicyns mening. Därför bör kommunstyrelsen göra en jämställdhetsanalys innan man yttrar sig till Energimyndigheten.

Vidare finns ett direkt samband mellan inkomst och klimatpåverkan. För att minska energiförbrukningen är det angeläget att kunna rikta information till de göteborgare som förbrukar mest energi: höginkomsttagarna.

När remissvaret utarbetas bör man inte enbart titta på hur det hänger samman med kommunens delmål på klimatområdet eller borgmästaravtalet utan fokusera på fullmäktiges övergripande miljökvalitetsmål för begränsad klimatpåverkan: att Göteborg skall ha en hållbar och rättvis nivå på koldioxidutsläppen 2050.

Vidare bör man utforma svaret i enlighet med den motion om att förenkla för småskalig energiproduktion som kommunfullmäktige har ställt sig bakom. Ett enkelt sätt är att låta kommunala elnätsägare köpa in lokalt producerad el för att täcka upp förlusterna i elnätet. Elnätet i Göteborg har förluster på 3,8 procent. Det motsvarar el för 80 miljoner kronor som Göteborg Energi tvingas köpa på den ordinarie marknaden. Här finns ett stort utrymme för lokalt producerad el.

Det är glädjande att miljönämnden i alla fall en gång under dagens sammanträde tog ställning för jämställdheten. Det är bistert att S och MP blundar för miljöförstöringens uppenbara klasskaraktär.

Alla handlingar från dagens sammanträde hittas här. Arvodet från dagens sammanträde redovisas som brukligt på min specialsida för gratis kalorier och andra förmåner här på bloggen.

Intressant?

2 kommentarer

Lägg till →

 1. Karl-Otto Hultström 25 mars 2010 — 09:05

  Nu får du faktiskt förklaranärmare vad du håller på med ! Vad faen har kön med avfall att göra ? Eller har jag missuppfattat ditt förslag ?
  På mig verkar det helt nipprigt !

  • Jöran Fagerlund 25 mars 2010 — 09:15

   Män och kvinnor ger upphov till olika mängder och typer av avfall. En ny avfallsplan kan ge förändringar i infrastruktur och arbetsmarknaden som påverkar män och kvinnor olika. Vi vet att avfallsbranschen anställer betydligt fler män än kvinnor. En ny avfallsplan torde påverka mäns arbetsmarknad mer än kvinnors. Nya möjligheter att anställa kvinnor kan öppnas. Eftersom det inte har gjorts någon konsekvensanalys av förslaget blir det bara ”kvalificerade gissningar” från min sida och det är ju just det jag vill undvika. Det är bättre att göra en riktig analys.

Lämna ett svar till Karl-Otto Hultström Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: