Verkligheten ger Vänsterpartiet rätt om infrastrukturen

Vid en dragning för Göteborgs kommunstyrelse idag konstaterades att den tågordning Vänsterpartiet har föreslagit för infrastruktursatsningen är den enda rätta: 1) storsatsning på kollektivtrafik, 2) projektering av Västlänken, 3) införandet av trängselskatt, 4) investering i Västlänken och en ev. Marieholmstunnel.

Det visar sig att staten kommer att skjuta till några pengar från infrastrukturpaketet tidigast 2014 och då kan byggnationen av Marieholmstunneln och Västlänken komma igång. Trängselskatten är tänkt att komma igång ett år tidigare: 1 januari 2013. Logiken blir att vi fram till dess måste investera stort i kollektivtrafik så att bilisterna har någonstans att ta vägen när trängselskatten införs.

Totalt presenterade regeringen infrastrukturinvesteringar för 497 miljarder kronor i år. Av dessa är 65 miljarder medfinansiering och 15 miljarder höjda banavgifter. Det mesta av Göteborgs medfinansiering sker genom trängselskatt. Propositionen om trängselskatt planeras till den 12 april och under hösten skall kompletterande beslut fattas så att en flerpassageregel och beskattning av utländska fordon blir möjligt.

I övrigt bordlades många av kommunstyrelsens beslut idag. Alla handlingar hittar du här.  En motion av Mikael Janson (FP) och Kjell Björkqvist (FP) om en plan för etablering av trygghetsboenden i Göteborg fick ett positivt bemötande och anses besvarad.

Bristande jämställdhetsanalys i EU-kommissionens handlingsplan för rörlighet i städer

Kommunstyrelsen yttrade sig över EU-kommissionens plan Urban Mobility. Stadskansliet hade skrivit fram ett bra förslag till svar men Vänsterpartiet saknade två perspektiv – jämställdhet och jämlikhet. Vi skriver i vårt yttrande:

Kommunfullmäktige antog 2005-12-08 § 18 en jämställdhetspolicy för Göteborgs Stad. I den framgår att staden skall ”analysera konsekvenser utifrån kön inför varje större beslut”. Vi vet att rörligheten i städer är starkt kopplad till kön. Män och kvinnor har olika resebeteende och framför allt olika förutsättningar för resande. Vi önskar att Göteborgs Stad mer tydligt hade skrivit att staden önskar en jämställdhetsanalys av EU-kommissionens handlingsplan för rörlighet.

En tydlig skrivning hade varit att föredra framför det något kryptiska ”den demografiska utmaningen” som nu finns i stadens svar. Förhoppningsvis rymmer den formuleringen någon form av jämställdhetsperspektiv.

I ”den demografiska utmaningen” borde även en klassanalys ingå. Höginkomsttagarnas möjligheter till mobilitet och rörelsebeteende skiljer sig från låginkomsttagarna. En handlingsplan för rörlighet i städer måste innehålla strategier för att överbrygga klassamhällets segregation och exkluderande mobilitet.

Sopsug i centrala stan

Göteborg har stora problem med nedskräpning. Vi skall försöka få en ändring till stånd genom att i samverkan med berörda fastighetsägare installera en sopsug i centrala staden.

GR struntar i jämställdheten och att kranskommunerna spär på segregationen

Precis som förra året skriver Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, fram ett förslag till verksamhetsinriktning som helt saknar jämställdhetsanalys. I Vänsterpartiets yrkande pekar vi på Göteborgs Stads jämställdhetspolicy som säger att staden skall ”analysera konsekvenser utifrån kön inför varje större beslut”.

Enligt FAO:s rapport ”Livestock’s Long Shadow – Environmental Issues and Options” står djurindustrin för 18 procent av växthusutsläppen dvs. mer än transportsektorn. GR:s skolsamarbete kan fungera som en katalysator för att minska köttkonsumtionen i regionens skolor.

Barnperspektivet lyser likaså med sin frånvaro inom flera områden. Detta trots att barn riskerar att drabbas svårt om deras föräldrar blir arbetslösa. Hur staden och regionen planeras påverkar barns levnadsmöjligheter.

Rapporten ”Fattiga och rika ­– segregerad stad” beskriver hur polariseringen i Göteborg och i Göteborgsregionen ökar.

Rapporten påpekar att andelen boende i friköpta bostäder är drivande i segregationsdynamiken. Rapporten visar att alla kommuner i Göteborgs lokala arbetsmarknad, förutom Göteborgs Stad, har en högre andel boende i egnahem än respektive kommuns andel av befolkningen. Detta är drivande i segregationen.

Följaktligen bör det tydligt framgå i GR:s verksamhetsinriktning att man under året skall arbeta för att få kranskommunernas expansion på bostadsområdet att ske genom nybyggnation av hyresrätter. Det räcker dock inte att öka ambitionen beträffande hyresrätter. Vidare krävs en ytterst restriktiv hållning till fler friköpta hus i kranskommunerna till dess att balans har uppnåtts.

Flanking vill rulla tillbaka demokratin

Anders Flankings (C) motion om en omfattande privatisering av Göteborgarnas gemensamma egendom har jag skrivit om tidigare idag. Tack och lov föreslår kommunstyrelsen avslag. Värt att konstatera är att den privatisering Flanking eftersträvar har genomförts i Stockholm. Där har medborgarna bestulits på 50 miljarder kronor.

Kvibergs Marknad kan räddas!

Kommunstyrelsen biföll ett gemensamt yrkande från S, V, MP om att ge stadskansliet i uppdrag att ta fram en konsekvensbeskrivning av en fortsatt marknad på Kviber samt att återredovisa uppdraget om lokaliseringsmöjligheter för marknader innan sommaren. De borgerliga anslöt sig till beslutssatserna och antecknade sitt tidigare yrkande som ett yttrande. Inte en hel seger men ett viktigt steg mot att rädda marknaden på Kviberg. Gott jobbat alla!

Det romska kulturcentret har motvind

Vår motion att inrätta ett romskt kulturcenter har alla emot sig. Vi trodde att det skulle gå att komma fram på något sätt men nu har S och MP skrivit fram ett avslagsyrkande. Bittert. Marie Lindén (V) bordlade motionen till den 28/4 så att vi skall kunna formulera ett yrkande och en strategi.

Avslutningsvis läser jag att Socialdemokraterna i Stockholm är beredda att köra över Vänsterpartiet och Miljöpartiet i frågan om Förbifart Stockholm precis som de körde över oss och MP här i Göteborg om Marieholmstunneln för något år sedan. Tråkigt. Stockholm och Göteborg behöver mer kollektivtrafik och färre bilar. Läs mer hos Stockholmsvänstern, Richard Warlenius och Jens Holm.

Alla handlingar från dagens sammanträde hittar du här. Läs alla mina inlägg om kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige i Göteborg.

Media: GPGT, GT, GP, GP, GP, EX, EX, DN, DN, DN, DN, Svd, Svd, Svd, Svd, Svd, Svd, Svd, AB, AB, AB, AB, AB, AB, AB, AB, DN, DN,DN, DN, DN, Svd, Svd, Svd,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: