Göteborg klarar inte miljökvalitetsnormen för luft ändå planerar Vägverket för trafikökningar på 65 procent längs E45

Under det första kvartalet i år har halterna av kvävedioxider i Göteborg varit ovanligt höga till följd av den extrema vädersituationen där vintern har varit den kallaste på 30 år. Däremot har partikelhalterna varit något lägre än vanligt mest på grund av att vägarna har saltats mycket mer än vanligt. Vägbanan har varit fuktig i princip hela vintern och partiklarna har stannat kvar på vägbanan. Det framgår av den månadsrapport miljöförvaltningen presenterade idag.

− Gårda är normalt sett den sämsta platsen i Göteborg när det gäller luftkvaliteten. I vanliga fall brukar normen även överskridas i Haga, men den här vintern gäller det nästan alla mätstationer, till exempel även på taket av Folkets hus och i Mölndal, säger Linus Theorin till Vårt Göteborg.

Göteborg har inte en chans att klara miljökvalitetsnormen för luft i år. Ändå prognostiserar Vägverket för en ökning med biltrafiken längs E45 på upp till 65 procent fram till år 2020. Det framgår av en förstudie som kommunstyrelsen kommer att behandla på onsdag. I Vänsterpartiets yrkande lyfter vi fram att biltrafiken måste minska, att ambitionerna i K2020 inte räcker till samt att barnperspektivet och en jämställdhetsanalys saknas.

Bristande jämställdhetsanalys

Kommunfullmäktige antog 2005-12-08 § 18 en jämställdhetspolicy för Göteborgs Stad. I den framgår att staden skall ”analysera konsekvenser utifrån kön inför varje större beslut”. Vi vet att resemönster är starkt kopplad till kön. Män och kvinnor har olika resebeteende och framför allt olika förutsättningar för resande. Därför måste en jämställdhetsanalys göras kring vad investeringen i E45 får för konsekvenser för jämställdheten och även vägas mot alternativa investeringar.

Avsaknad av barnperspektiv

För över 10 år sedan, 1998-04-22, motionerade Kent Österberg (V) om att kommunen ska följa FN:s barnkonvention. Innebörden i motionen var att kommunen i alla sina beslut ska se vilka konsekvenser de får för barnen, så att man följer barnkonventionen. Motionen resulterade i en handlingsplan som kommunstyrelsen fattade beslut om 1998-12-16. I handlingsplanen påpekades särskilt vikten av att barnkonventionen integreras i de ordinarie verksamheterna så att barnperspektivet lyfts fram och blir tydligt i det vardagliga arbetet. I Vägverkets underlag saknas barnperspektivet. Göteborgs Stad borde kräva att Vägverket anlägger ett barnperspektiv på en så pass central vägsträcka.

Strider mot klimatmålen och miljökvalitetsnormen för luft

Kommunfullmäktige beslutade 2008-06-12 att anta ett lokalt miljökvalitetsmål att ” 2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå för koldioxid.” Vägverkets prognoser går stick i stäv med dessa mål och även de nationella målen. För att nå stadens och de nationella målen måste biltrafiken minska. Detta gäller även om Göteborg skall klara miljökvalitetsnormen för frisk luft.

Miljönämnden beslutade 2009-02-17 att som tillsynsmyndighet förelägga Vägverket och trafiknämnden att inkomma med en plan för hur miljökvalitetsnormen för kvävedioxid skall klaras i Göteborg. Den av Vägverket prognostiserade trafikökningen bidrar inte till att miljökvalitetsnormen klaras.

Tyvärr räcker inte ambitionerna i K2020 heller. Vi är tveksamma till beskrivningen av K2020 som en ambition att trafikmängderna inte ökar. K2020 innebär, fullt genom-förd, att den största delen av en tänkt trafikökning flyttas till kollektivtrafik men i slutändan ökar trafiken jämfört med dagens nivå.

Ingen poäng att vänta med nedsänkning av E45

I tjänsteutlåtandet förekommer formuleringar att Göteborgs Stad på sikt ser att E45 sänks ner på hela sträckan. Vi ser ingen anledning till att vänta. Sänk ner vägen vid första bästa tillfälle. ”På sikt” bör därför utgå.

Rimliga anslutningar till Göta älvbron

Vi menar att ersättningen till dagens Göta älvbro skall ha fyra körfält för kollektivtrafik och två för biltrafik. Väg E45 och dess anslutningar till bron bör anpassas efter detta.

Läs mer om luften i Göteborg.

Läs två av mina inlägg om trängselskatt här och här. Läs alla mina inlägg om kommunstyrelsen, miljönämnden, K2020, kollektivtrafiken.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Media: GP, DN,

7 kommentarer

Lägg till →

 1. Karl-Otto Hultström 09 april 2010 — 19:27

  Hej Jöran !

  Efter flera muntliga varningar från lokala muslimer och V:are lägger Karl-Otto Hultström ner pennan. Värderar mina få återstående år mer än en yxa i huvudet. Det har varit roligt att käfta emot !

  • Jöran Fagerlund 09 april 2010 — 21:24

   Hej Karl-Otto

   Vissa gånger har det varit kul att du har käftat emot men jag kan inte säga att jag kommer att sakna dina inlägg.

   • Även om den där Otto försvinner så blir du tyvärr inte ensam om att få tycka även om det retar dig. Har du hört talas om mångfald och demokrati ?

    • Jöran Fagerlund 10 april 2010 — 11:16

     Det retar inte mig att jag inte är ensam tyckare. Då skulle jag ha stängt kommentarsmöjligheterna. Karl-Otto skrev ju själv ”Det har varit roligt att käfta emot !” Att bara käfta emot bidrar sällan till mångfald. Dessutom verkade han inte så intresserad av mångfald bland människor när allt kom omkring.

     Om han hade velat bidraga till mångfald hade han kanske kunnat presentera andra förslag på hur vi skall klara miljökvalitetsnormen för luft i Göteborg. Han borde ju vara insatt i frågan eftersom han är ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka och vet att de är tillsynsmyndighet för luftkvalité. I Botkyrka klarade man miljökvalitetsnormen 2008:

     Miljökvalitetsnormen för kvävedioxid till skydd för människors hälsa klarades i Alby 2008. Timmedelvärdet, 90 μg/m3, överskreds 80 gånger, att jämföras med tillåtna 175 gånger. Dygnsmedelvärdet, 60 μg/m3, överskreds 5 gånger att jämföras med tillåtna 7 gånger. Årsmedelvärdet uppmättes till 21 μg/m3, att jämföras med miljökvalitetsnormen som är 40 μg/m3. Högsta timmedelvärde i Alby uppmättes till 151 μg/m3. Mätningarna visar att när vädret är lugnt och temperaturen låg uppmäts höga halter av kvävedioxid, ofta i samband med rusningstrafik. Under de inledande månaderna av 2008 var vädret milt och blåsigt, vilket bidrog till att hålla halterna av kvävedioxid på relativt låga nivåer. På övriga mätplatser i kommunen var medelhalten i februari lägre än i Alby. Det finns därför skäl att anta att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid som gäller för hela året även klaras på dessa platser. Miljökvalitetsmålet för högsta timmedelvärde, 60 μg/m3, överskreds 381 gånger i Alby (målet anger högst 175 ggr/år). Miljökvalitetsmålet för årsmedelvärdet, 20 μg/m3, överskreds i Alby.

     Hade varit kul att höra Karl-Ottos syn på trängselskatternas betydelse för att miljökvalitetsnormen klaras. Det hade också tillfört något om han hade kommenterat den kalla vintern och dess betydelse för luftkvalitén. Botkyrka ingår i nätverket för miljönämnderna i Sveriges 25 största kommuner och i FAH om jag inte missminner mig.

     Bloggar kan komplettera de möten och seminarier dessa organisationer anordnar. Det hade varit att fördjupa demokratin och öka mångfalden här på min blogg men Karl-Otto tyckte mest att det var roligt att käfta emot i största allmänhet.

 2. Tycker bilar är jättebra och kör så mkt som jag har råd till !Men Peter har rätt i att cykling ger bättre motion. Har du själv försökt ta hem en soffa med cykelt ?

 3. Ja, huga! Förbjuda alla äckliga bilar bilar som folk bara kör helt i onödan. Låt folk cykla flera mil till jobbet och köper man möbler på IKEA är det bara att ta dem på pakethållaren.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: