Se till att få fyra kollektivtrafikfält redan från start på den nya Göta älvbron

Göta Älvbron i bakgrunden behöver bytas ut. Frågan är om bilismen skall få två körfält och kollektivtrafiken ett när det rimligtvis borde vara tvärt om.

onsdag behandlar kommunstyrelsen detaljplanen för ersättningen till Göta älvbron. Bron är gammal och klarar inte många år till. Debatten har kommit att handla om bron skall gå i förlängningen av  Stadskärnaregatan eller Kämpegatan. Vänsterpartiet förespråkar alternativ Stadstjärnaredatan men det är inte det som är den viktigaste frågeställningen. I vårt yrkande pekar vi på bristande jämställdhetsanalys, bristande barnperspektiv och för få körfält för kollektivtrafiken.Våra synpunkter kan dock tillföras båda alternativen.

Bristande jämställdhetsanalys

Kommunfullmäktige antog 2005-12-08 § 18 en jämställdhetspolicy för Göteborgs Stad. I den framgår att staden skall ”analysera konsekvenser utifrån kön inför varje större beslut”. Vi vet att resemönster är starkt kopplad till kön. Män och kvinnor har olika resebeteende och framför allt olika förutsättningar för resande. Därför hade en tydlig jämställdhetsanalys varit önskvärd.

Avsaknad av barnperspektiv

För över 10 år sedan, 1998-04-22, motionerade Kent Österberg (V) om att kommunen ska följa FN:s barnkonvention. Innebörden i motionen var att kommunen i alla sina beslut ska se vilka konsekvenser de får för barnen, så att man följer barnkonventio- nen. Motionen resulterade i en handlingsplan som kommunstyrelsen fattade beslut om 1998-12-16. I handlingsplanen påpekades särskilt vikten av att barnkonventionen integreras i de ordinarie verksamheterna så att barnperspektivet lyfts fram och blir tydligt i det vardagliga arbetet. I underlaget saknas barnperspektivet. Vi hade önskat att de nya förbindelserna hade beaktats ur ett barnperspektiv.

Fyra bilkörfält strider mot klimatmålen och miljökvalitetsnormen

Kommunfullmäktige beslutade 2008-06-12 att anta ett lokalt miljökvalitetsmål att ” 2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå för koldioxid.” Att planera för fyra bilkörfält över älven i centrala Göteborg går stick i stäv med dessa mål och även de nationella målen. För att nå stadens och de nationella målen måste biltrafiken minska. Detta gäller även om Göteborg skall klara miljökvalitetsnormen för frisk luft.

Miljönämnden beslutade 2009-02-17 att som tillsynsmyndighet förelägga Vägverket och trafiknämnden att inkomma med en plan för hur miljökvalitetsnormen för kvä- vedioxid skall klaras i Göteborg. Om trafikhuvudmännen i Göteborg skall klara myndighetskraven är ett minimikrav att fyra körfält byggs för kollektivtrafiken redan från start.

Som jag konstaterade när vi behandlade frågan i miljönämnden kommer det att stå 13–4 till bilismen i körfält över älven om de andra partierna får som de vill. Med Vänsterpartiets förslag kommer kollektivtrafiken i kapp något även om 11–6 också måste betraktas som storstryk.

Tjänsteutlåtandet hittar du här. Vänsterpartiets yrkande hittar du här. Alla handlingar till onsdagens sammanträde med kommunstyrelsen hittar du här.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om 

Media: GP, GP,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: