Förslaget till fördjupad översiktsplan för Backaplan behöver jämställdhetsanalys och barnperspektiv

Att dra lika mycket trafik rätt över Backaplan som på Friggagatan innan åtgärder är kanske inte det bästa ur ett barnperspektiv eller ett hållbarhetsperspektiv.

Förslaget till fördjupad översiktsplan för Backaplan behandlas av kommunstyrelsen i morgon, onsdag. I Vänsterpartiets återremissyrkande lyfter vi ett par viktiga anmärkningar som Stadskansliet gör  angående barnperspektiv och jämställdhetsanalys. Det är oerhört viktigt att dessa perspektiv lyfts in i beslutsunderlagen. Därför vill vi återremittera förslaget till detaljplan till byggnadsnämnden för förtydligande på följande punkter:

Tydligare jämställdhetsanalys

Kommunfullmäktige antog 2005-12-08 § 18 en jämställdhetspolicy för Göteborgs Stad. I den framgår att staden skall ”analysera konsekvenser utifrån kön inför varje större beslut”. Hur kommer den nya planen påverka mäns och kvinnors förutsättningar för boende, resande och umgänge? Vilka kommer att umgås på exempelvis torgytorna? Blir det män eller kvinnor? Hur säkerställer vi att alla får plats?

Avsaknad av barnperspektiv

För över 10 år sedan, 1998-04-22, motionerade Kent Österberg (V) om att kommunen ska följa FN:s barnkonvention. Innebörden i motionen var att kommunen i alla sina beslut ska se vilka konsekvenser de får för barnen, så att man följer barnkonventionen. Motionen resulterade i en handlingsplan som kommunstyrelsen fattade beslut om 1998-12-16. I handlingsplanen påpekades särskilt vikten av att barnkonventionen integreras i de ordinarie verksamheterna så att barnperspektivet lyfts fram och blir tydligt i det vardagliga arbetet. Som stadskansliet påpekar kunde barnperspektivet ha varit tydligare.

Frågan är hur barnvänligt det blir med tiotusentals bilar rakt igenom området varje dag. I miljökonsekvensbeskrivningen läser jag på sidan 18:

De mest markanta trafikmängdsförändringarna i figur 4.2 är kopplade till utbyggnaden av de två nya vägförbindelserna genom planområdet. På länken mellan Lundbyleden och Minelundsvägen prognostiseras 17.000-22.000 fordon/vardagsmedeldygn, respektive på den inre huvudgatan mellan Swedenborgsplatsen och Leråkersmotet 15.000-
20.000 fordon/vardagsmedeldygn.

Det är lika mycket trafik som på Friggagatan innan åtgärder vidtogs där. Under 2005 passerade på Friggagatan i genomsnitt 21200 fordon förbi miljönämndens mätplats för luftkvalité under ett vardagsdygn.

Friggagatan åtgärdades just för att luften var ett sådant problem. Är det rimligt att dra in lika mycket trafik rakt igenom ett nytt område? Förvisso skall det sägas att Friggagatans struktur med en relativt smal gata och höga hus gjorde att föroreningarna inte blåste bort. Backaplan får kanske inte samma struktur men den planerade trafiken är ändå alarmerande ur ett barnperspektiv.

Läs alla mina inlägg om kommunstyrelsen i Göteborg.

Alla handlingar till morgondagens sammanträde med kommunstyrelsen hittar du här.

Bloggar: yimby, Erik Berg,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Media: GP, GP, GT, GT, GP, GP, GP,

20 kommentarer

Lägg till →

 1. Congratulations Jöran, you are a really good politician, you can really say a lot of nonsense, cover it with some useless concepts ( such as the genre equality of malls and how they can follow children rights 🙂 ) and then defend it as it you really gave a fuck.
  You are also really democratically engaging. You make me feel like joining a party and having some nice discussions on the Kommunfullmaktige, although I fear I would not have the patience to restrain myself from my more basic instincts.
  Now seriously, do you think that delaying projects ”ad infinitum” with this idiotic queries for studies ( which I imagine are footed by the tax-payer ) is really going to make Backaplan better?

  And If you really think so, why don’t you come up with your own ideas? Do you really need to hire a ”genusvetare” or a ”barnsvetare” to suggest you to have more parks and bigger parking slots for women?

  • You know! All the people with fancy ”bachelor exams” in Gender Sciences (Genusvetenskap) etc. they have to got a job for they livning so they can imagine and believe that they are very important for building the society!
   All payed by the tax-payers of course!

 2. Skall man inte göra en jämställdhetsanalys utifrån hur hip-hopare respekteras i planen också? Jag menar, hur påverkas hip-hopare, eller hårdrockare, eller dansbandsälskare, av planen? Kommer det finnas plats för dem? Skateboard-åkare? Personer med arbetarbakgrund? Personer som gillar lila, blå, vit? Borde man inte analysera den utifrån scientolog-perspektiv? Kommer scientologer vara välkomna? Homosexualitetsperspektiv? Det är ju mycket att tänka på. Tack och lov ser jag inget i förslaget som säger att endast personer med penis kommer vara välkomna på området, men det finns ju så mycket mer att tänka på! Så när vi sedan efter 100 års analyserande sätter spaden i marken – eller ja, våra barn och barnbarn då – kan känna att vi har tänkt rätt!

  • Jöran Fagerlund 14 april 2010 — 20:13

   Kvinnor är ingen sub-kultur eller minoritet. De är halva befolkningen, drygt. Räknar man petnoga är kvinnor i majoritet.

   Barn har alla varit någon gång i livet.

   • Och dessa kvinnor har alltså fysiskt eller biologiskt betingade behov som skiljer sig så från männens att de kräver annorlunda stadsplanering, menar du?

    • Jöran Fagerlund 15 april 2010 — 08:07

     Inte nödvändigtvis fysiska eller biologiska behov men stadsplaneringen kan förstärka konsekvenserna av det ojämställda samhälle vi lever i. Att män kör bil mer och oftare än kvinnor har inget med biologi att göra utan med makt. En stad planerad för bilåkande är dåligt för jämställdheten. En effektiv kollektivtrafik är bra för jämställdheten och jämlikheten.

     Vissa miljöer upplevs mer som hotfulla av kvinnor än av män. Kvinnor utvecklar oftare strategier för att undvika vissa platser. Stadsplaneringen kan begränsa eller utöka kvinnors och mäns livsutrymme olika beroende på hur den utförs.

     • Då är det alltså bilist kontra icke-bilist som perspektivet handlar om. Eller säkerhetsperspektiv. Inte genusperspektiv. Eller är det bara kvinnorna som skall uppleva det som tryggt? Är det bara de kvinnliga icke-bilisterna man behöver tänka på? Att bryta bilberoendet samt öka tryggheten är knappast en genusfråga. Det är värden som ändå beaktas i stadsbyggnadsfrågor, utan att man behöver se det som en genusfråga. Det leder bara till att kvinnor ytterligare offerstämplas och omyndigförklaras. Dessutom skrev du själv nedan att FNs konventioner handlar om att INGEN skall utelämnas i planeringen. Hur många procent av befolkningen tycker du att en grupp behöver utgöra för att man skall tänka på dem?

      • Jöran Fagerlund 15 april 2010 — 13:56

       Nej trafikfrågorna och trygghetsfrågorna har en jämställdhetsdimension. Jämställdhet handlar både om kvinnor och män. Det finns fler exempel än de två jag tog upp i kommentaren – trafik och trygghet – som också är jämställdhetsfrågor. Tyvärr är det inte värden som automatiskt beaktas i stadsbyggnadsprocessen.

       När det gäller andra gruppers behov tycker jag att planen beaktar dessa förhållandevis väl. Det handlar inte om hur stor gruppen är utan det handlar om hur den här konkreta planen utformas. Som jag kan se det tycks den uppfylla kraven på tillgänglighet för funktionshindrade. Jag är ingen expert så jag är beredd att ändra uppfattning om någon kan påvisa att även andra perspektiv behöver belysas. Eftersom du tycker dig kunna avfärda behovet av ytterligare jämställdhetsanalys och parperspektiv verkar du väldigt insatt i planen. Du nämner andra grupper. Har du exempel på hur planen missgynnar dem?

 3. Jöran Fagerlund :
  Backaplan skall bli mer än ett handelsområde och användas dygnet runt, månadens alla dagar inte bara lönelördagen. Det är viktigt att analysera hur området är tillgängligt för olika grupper. De mänskliga rättigheterna kräver av oss beslutsfattare att ingen exkluderas.

  Äsch! Bara ett slöseri med skattepengar för att skapa ”pysselsätning” åt ”genusvetare” så att dessa skall tro att de har en ”viktig” uppgift att fylla!

  För en tid sedan så erbjöds ju gratis finansierade ”genusvetare” åt företag så att dessa skulle analysera företagen..
  Inte ett enda företag var dock intresserat..

  • Jöran Fagerlund 14 april 2010 — 09:17

   För en tid sedan så erbjöds ju gratis finansierade ”genusvetare” åt företag så att dessa skulle analysera företagen..
   Inte ett enda företag var dock intresserat.

   Det säger väl mer om företagens självinsikt än behovet av jämställdhetsanalyser.

 4. Suck! Är inte detta navelskåderi i sin yttersta prydno? Analysera ett köpcentra utifrån kön? Eller är det bara ett sätt att legitimera och skapa ”pysselsättning” åt ”genusvetare”?

  • Jöran Fagerlund 13 april 2010 — 16:38

   Nej det är inte navelskåderi. Jämställdhet handlar om FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna.

   • Minst sagt mycket långsökt …
    Det borde finnas viktigare saker som skattepengar går till …

    • Jöran Fagerlund 13 april 2010 — 19:43

     Vad är viktigare än alla människors lika värde?

     • Men vad 17 har en ”könsanalys” av Backaplan för ”funktion”? Backaplan ligger bra till, är lätt att nå med både bil, spårvagn eller buss. Är du där en ”lönelördag” så kommer du att träffa på en allsköns massa människor från alla områden och med diametralt olika värderingar. Alla ålderskategorier mm och en ur statistisk synpunkt representativ grupp av sveriges befolkning även avseende kön, dvs kvinna eller man

      • Jöran Fagerlund 13 april 2010 — 22:15

       Backaplan skall bli mer än ett handelsområde och användas dygnet runt, månadens alla dagar inte bara lönelördagen. Det är viktigt att analysera hur området är tillgängligt för olika grupper. De mänskliga rättigheterna kräver av oss beslutsfattare att ingen exkluderas.

 5. Jämställdhetsanays och barnperspektiv… Eftersom du tycker det är så viktigt med detta, har du själv några idéer om vad det innebär i praktiken? Vad har du för visioner om den nya stadsdelen på Backaplan?

  • Jöran Fagerlund 13 april 2010 — 22:17

   Jag tycker att grunddragen i förslaget är bra. Jag vill bara att vi tänker till lite extra kring konsekvenserna innan vi sätter spaden i marken.

   • Gott Jöran! Jag tycker också att förslaget verkar bra med en tätare och mer integrerad stad. Hisingen behöver så väl det lyft som en tät stadskärna kan ge. Annars är risken stor att Backa faller djupare ner i det svarta hålet av segregation. Det skulle varken vara jämställt eller bra för barnen där.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: