Mer än hälften av alla ärenden bordlades i kommunstyrelsen idag

Att bordlägga frågor är en del av demokratin och det är viktigt att processen får ta sin tid för att besluten skall bli genomtänkta och bra. Sammanträdet med kommunstyrelsen om två veckor, 28 april, kommer att bli väldigt genomtänkt eftersom mer än hälften av dagens ärenden bordlades i två veckor.

Bland de ärenden som bordlades hittar vi en ny avfallsplan för Göteborgsregionen, lokalt miljökvalitetsmål för ett rikt växt- och djurliv, en motion från Agneta Granberg (M) om källsortering utomhus, nytt ägardirektiv för Förvaltnings AB Framtiden och ett förslag till ny ägarmodell för kollektivtrafiken.

Som jag skrev i måndags togs ärendet om nytt reglemente för byggnadsnämnden tillbaka av stadskansliet. Vi skall dock bevaka frågan om strandskyddet när det kommer tillbaka.

Backaplan

Även förslaget till fördjupad översiktsplan för Backaplan, som jag kommenterade i går, bordlades 2 veckor.Vänsterpartiet ville återremittera frågan för att få en tydligare jämställdhetsanalys och ett tydligare barnperspektiv. Läs mer här.

Varken klimatmål, miljökvalitetsnormer, jämställdhet eller barnperspektiv får så i vägen för väg E45

Inget parti var intresserade av vårt yttrande beträffande väg E45 trots att fullmäktige har antagit klimatmål, jämställdhetsmål och sagt att barnperspektiv skall anläggas på all verksamhet. Inte heller det faktum att miljönämnden som tillsynsmyndighet har ålagt Vägverket och trafiknämnden att inkomma med en åtgärdsplan för att klara miljökvalitetsnormen för luft tycks beröra varken Vägverket eller de andra partierna. Dåligt.

Kaotiskt om vägförbindelser

Ärende 2:10 om en remiss till Vägverket om en tvärförbindelse mellan E20 och väg 40 blev kaotisk. Redan den 31 mars var det virrigt. Då blev ärendet bordlagt fastän det borde ha blivit återremitterat. Det diskussionen handlade om var finansieringen. I tjänsteutlåtandet stod från början att pengarna skulle tas från det västsvenska infrastrukturpaketet med trängselskatter etc. Miljöpartiet och Vänsterpartiet skrev ett yrkande där vi ville att vägen inte skuille finansieras med dessa medel. Under bordläggningen strök stadskansliet dessa delar vilket de i kommunstyrelsen som har elektroniska handlingar kunde se men inte de som får dem på papper. Det blev en diskussion kring vilket tjänsteutlåtande man fattade beslut om. I stället för att göra det enklaste, bifalla yrkandet från MP och V och därmed få ett tydligt ställningstagande att Göteborg inte accepterar att pengar tas ur infrastrukturpaketet, valde KS att ändra i det gamla tjänsteutlåtandet så att det blev som det nya.

Kaotiskt om hundrastgårdar

Frågan om hundrastgårdar blev kaotisk även den och bordlades därför i två veckor. Det var väldigt oklart vad de olika partierna tyckte och vad de diskuterade.

En järnvägsbro till

Kommunstyrelsen beslutade i enlighet med tjänsteutlåtandet till ärende 2:4 om en ny Marieholmsbro för järnvägstrafik. Bra. Det är den typen av infrastruktur över älven vi behöver. Inte sexfiliga motorvägar under den.

Grönt ljus för ett GR helt utan barnperspektiv eller jämställdhetsarbete

De övriga partierna ställde sig bakom förslaget till verksamhetsinriktning för GR. S och MP antecknade ett yttrande men förerslog inga ändringar. I Vänsterpartiets yrkande framförde vi i stort sett samma saker som förra året.

Verksamhetsinriktningen är ambitiös men jämställdhet nämns bara en enda gång i hela dokumentet, på sidan 6, som ett av fyra generella perspektiv som skall genomsyra verksamheten. I förslaget finns inte en enda konkretisering hur jämställdhet skall främjas i verksamheten. Orden ”kvinnor” resp. ”män” förekommer en gång vardera i texterna. Jämställdhet lyser med sin frånvaro under samtliga politiska styrgrupper. Än mindre görs en beskrivning av vad de föreslagna målen och strategierna får för konsekvenser för jämställdheten. Detta trots att vilken arbetsmarknadspolitik som väljs i dessa kristider kan få vitt skilda konsekvenser för jämställdheten. I synnerhet som offentlig sektor är kvinnodominerad.

Vidare:

Olika ställningstaganden inom samhällsplaneringen får olika konsekvenser för kvinnor och män. Ändå saknas detta perspektiv helt. Två perspektiv är viktiga att föra in i GR:s arbete: klass och kön. Enligt naturvårdsverket finns ett samband mellan inkomst och klimatpåverkan. Vi vet också att män som grupp orsakar mer utsläpp av växthusgaser än kvinnor som grupp.  De som står längst från det av fullmäktige fastslagna miljökvalitetsmålet för begränsad klimatpåverkan – en hållbar och rättvis utsläppsnivå av koldioxid år 2050 – är manliga höginkomsttagare. För att få måluppfyllelse är det av yttersta vikt att Göteborgs Stad arbetar för att GR skall få liknande målsättningar på klimatområdet.

Och till slut:

Rapporten ”Fattiga och rika ­– segregerad stad” beskriver hur polariseringen i Göteborg och i Göteborgsregionen ökar.

Rapporten påpekar att andelen boende i friköpta bostäder är drivande i segregationsdynamiken. Rapporten visar att alla kommuner i Göteborgs lokala arbetsmarknad, förutom Göteborgs Stad, har en högre andel boende i egnahem än respektive kommuns andel av befolkningen. Detta är drivande i segregationen.

Följaktligen bör det tydligt framgå i GR:s verksamhetsinriktning att man under året skall arbeta för att få kranskommunernas expansion på bostadsområdet att ske genom nybyggnation av hyresrätter. Det räcker dock inte att öka ambitionen beträffande hyresrätter. Vidare krävs en ytterst restriktiv hållning till fler friköpta hus i kranskommunerna till dess att balans har uppnåtts.

Kommer att bli bra debatt på GR:s förbundsfullmäktige i juni. De borgerligt styrda kranskommunerna skall få sig en omgång.

Alla handlingar och protokollet från dagens sammanträde med kommunstyrelsen hittar du här. Alla mina inlägg om kommunstyrelsen hittar du här.

En kommentar

Lägg till →

 1. Bertil Johansson 08 mars 2011 — 00:28

  kompromiss med strandskyddet varför inte?

  Bygg 100 m från vattnet, det finns plats för allmänheten ändå. Det är bra för Sverige att det byggs vid vattnet och ringa in stugan bara. Sedan så kan allmänheten vara vid stranden än då.

  Man ska få sätta ut en brygga, men det ska finnas en lag som säger att man inte kan mota bort folk som vill vara på bryggan.

  Så varför kan man inte kompromissa med strandskyddet, så att markägare kan få bygga vid vatten och samtidigt tycker jag att folk ska få vara där som vanligt, att plocka bär, tälta, bada och använda bryggan samt resten av marken mm.

  Med detta förnuft så kan markägare använda marken och allmänheten kan få vara där. På så sätt blir det inte lika orättvist. Varför kan det inte vara så?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: