Inspirerande om miljöarbetet i Göteborg

Detta bildspel kräver JavaScript.

Förmiddagen tillbringade jag på Ullevi där Göteborgs Stads miljömålsgrupp arrangerade en inspirationsdag kring de lokala miljökvalitetsmålen under rubriken ”En hållbar stad tack vare dig!”. Den riktade sig till anställda inom Göteborgs Stad för att vi snabbare skall kunna nå de lokala miljökvalitetsmålen.

John Holmberg, Chalmers och UNESCO, inledde med att understryka vikten av att formulera hållbar utveckling som en drivkraft i stället för ett problem. 85%procent av energianvändningen idag är fossil. Framtiden handlar om att ersätta fossilenergin men också att minska energiförbrukningen. John Holmberg pratade en del om koldioxidavskiljning och lagring. Även om oljan är på väg att ta slut finns fortfarande stora kolreserver. Han hamnade dock i slutsatsen att problemet är kanske inte är bristande tillgång utan konsekvenserna av användandet som är problemet. Vi måste hitta fiffigare lösningar: ”Människan lämnade trots allt inte stenåldern för att stenarna höll på att ta slut.”

John Holmberg

Enligt mig är koldioxidavskiljning ett stickspår om det är ett sätt att fortsätta använda fossilbränslen. Det är stor risk att det motverkar en omställning av energiproduktionen. Om man å andra sidan hittar energisnåla och billiga avskiljningslösningar kan dessa användas för att mildra effekterna under omställningen och i anläggningar som gör energi av avfall eller biomassa kn avskiljning göra att en anläggning inta bara blir klimatneutral utan även att den minskar halten av koldioxid i atmosfären. Om vi skall nå målet om 350 ppm måste vi ju faktiskt plocka bort koldioxid ut atmosfären. Halten är ju 387 ppm idag.

Det offentliga kan vara drivkraften och det som skapar ett vridmoment i omställningsarbetet. Privata företag och enskilda medborgare klarar aldrig att ställa om systemen på egen hand. Universiteten och de kommunala energi- och bostadsbolagen är viktiga aktörer i omställningen.

Ett exempel är fjärrvärmen. Energiutvinning ur biomassa i fjärrvärmenäten i Sverige motsvarar i stort sett kärnkraftsutbyggnaden. Om varje fastighetsägare eller husägare tittar på de lösningar som är tillgängliga för dem kan de välja mellan exempelvis bergvärme, luftvärme, solvärme etc. De väljer det som är optimalt för dem medan det som kanske är mest optimalt i en tätort, fjärrvärme, inte ens blir ett möjligt val. Det är i dessa perspektiv man skall se privatiseringar. Fjärrvärmen i Stockholm använder fortfarande olja och de demokratiskt valda kan inte säga ett skit eftersom borgarna sålde ut fjärrvärmen för kaffepengar.

Kia Andreasson (MP), Alnneli Hulthén (S) och Agneta Granberg (M)

Ett annat exempel på marknadens oförmåga är katalysatorer på bilar. I tio års tid tillverkades lambdasonder på Hisingen utan att en enda bil i Göteborg hade katalysator. I Kalifornien ställde de folkvalda krav, i Sverige gjorde man det inte. Volvo sålde helt enkelt smutsigare bilar i Göteborg än vad de faktiskt kunde producera. Så hanterar marknaden miljön.

Det finns en stor potential för förnyelsebar energi. Under en timme strålar lika mycket energi in mot jorden som den samlade årsförbrukningen i alla energislag. Eller med andra ord. Det strålar in 10000 gånger mer energi än vi människor förbrukar. Dagens energiförbrukning kan lätt ersättas med befintlig solcellsteknik genom att ta i anspråk väldigt små ytor på hustak eller i döda områden som öknar.

Klimatförändringarna har en klasstillhörighet och ett kön

Köpenhamnsmötet var en förhandling mellan fattiga och rika. Klimatfrågan handlar om de fattigas rätt till utveckling. För att detta skall kunna ske måste de rika minska sina utsläpp och bistå de fattiga med pengar och teknik för att kunna få en ekonomisk och social utveckling samtidigt som miljöbelastning och utsläpp minskar totalt sett. Detta gäller även nationellt. John Holmberg visade en graf med sambandet mellan inkomst och klimatpåverkan. Ökar inkomsten med 10 procent ökar energiförbrukningen med 9 procent. De stora miljöproblemen är höginkomsttagarna.Värt att nämna är att klimatförändringarna även har ett kön. Män orsakar mer utsläpp än kvinnor.

Detta har jag kommenterat många gånger tidigare och även agerat i miljönämnden för att motverka. Tyvärr har jag stått ensam men nytt hopp tändes när Anneli Hulthén (S) tog orden klass och jämställdhet i sin mun lite senare på dagen.

Som avslutning citerade John Holmberg reklamgurun Philip Kotler. Ni vet han med sina fyra P.

Det finns de som får saker att hända
Det finns de som ser saker hända
Det finns de som undrar vad som hände.

Snäll debatt mellan S, MP och M

Alnneli Hulthén (S), Kia Andreasson (MP) och Agneta Granberg (M) från kommunstyrelsens styrgrupp för miljö och klimat, där även jag ingår, redogjorde för vårt arbete. De betonade den samsyn vi har. De mål vi har satt upp är tagna i enighet i kommunfullmäktige men jag håller inte riktigt med om att ”skillnaderna är på marginalen” som Agneta Granberg formulerade det. Hur de olika partierna vill nå målen är väldigt olika. Även om inte målen kommer att ändras med en borgerlig majoritet kommer miljöarbetet att tappa fart och få en sämre inriktning än idag.

Niklas Wennberg

Anneli tog fasta på John Holmbergs föreläsning och tog orden klass och genus i sin mun för första gången vad jag kan minnas. Trots detta avslog hon flera sådana yrkanden från Vänsterpartiet i kommunstyrelsen igår. Hennes partikamrater har motsatt sig mina yrkanden om att få en klassdimension på arbetet i miljönämnden. Hoppas att detta markerar en förändrad hållning från Göteborgs socialdemokrati.

Göteborgs lustgårdar de stadsnära odlingarna

Niklas Wennberg, stadsjord, berättade om hur hopp och hållbarhet odlades i Högsbo när en stadsnära odling anlades på en gräsmatta på kyrkogården.

Göteborg har sina officiella lustgårdar: trädgårdsföreningen och botaniska trädgården. I kommunen finns även mängder med odlingar som också är lustgårdar. Hur hittar man dessa lustgårdar i Göteborg? Leta efter platser där motorvägen skär järnvägen. Går det sedan en kraftledning kan du vara säker på att hitta en odling. Så har Göteborg behandlat odlingar fram till nu. Det är dags att flytta in odlingarna närmare människor, in i våra bostadsområden.

Konkreta exempel från miljöförvaltningen

 

Ann-Marie Ramnerö

Ann-Marie Ramnerö, avdelningschef miljöförvaltningen, berättade hur miljöförvaltningen har jobbat med barnperspektiv. Ett projekt har handlat om giftfri miljö. Gifter påverkar barn mer än vuxna dels för att barn är mindre motståndskraftiga, dels för att många gifte är bioackumulerande. Ju tidigare man utsätts för gifter desto mer hinner samlas i kroppen under en livstid. Miljöförvaltningen har jobbat med gifter i kläder och leksaker samt undersökt lekplatser. Det kanske inte är så smart att använda gamla bildäck som innehåller cancerframkallande HA-oljor.

Det andra exemplet var arbetet med miljökvalitetsnormen för luft. Hur skall staden se ut för att barnen skall kunna röra sig fritt? Bilismen begränsar barns livsutrymme och försämrar luften. Ett annat viktigt perspektiv är att skapa mötesplatser för att se årstidernas växlingar. Bland annat för att skapa en förståelse för var mat kommer ifrån.

Det tredje exemplet var miljömåltider. Miljönämnden antog förra året en definition av miljönämnder. Jag hade synpunkter på definitionen. Framför allt för att den fortfarande bara mäter andelen ekologisk mat mätt i pris i uppföljningen. Enigt mitt förslag skulle till exempel kött inte ingå i definitionen av miljömåltider. Läs mer här.

Här kommer även miljökvalitetsmålet för begränsad klimatpåverkan in i bilden. Fullmäktige har beslutat att Göteborg skall ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå av koldioxid 2050. Inte rättvist jämfört med Mölndal utan jämfört med alla i hela världen. Hur vi vuxna mäktar med att bryta fossilberoendet kommer att påverka livsvillkoren för våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn. På många sätt kan man säga att klimatförändringarna är en av de viktigaste folkhälsofrågorna.

Det fjärde exemplet var konsumtion. Sedan 90-talet har konsumtionen av kläder ökat med 50 procent räknat i kilo. Konsumtionen av nötkött har också ökat med 50 procent. Samma sak är det med leksaker. Barn idag har 50 procent fler leksaker jämfört med 1994 och har i genomsnitt 537 leksaker.

Katjas gata 119
Cathrine Gerle

Cathrine Gerle, Poseidon, berättade om renoveringen i Backa röd. Där har man ett intressant projekt på Katjas gata 119. Backa röd är Göteborgs största miljonprogramsområde. Det finns bara tre hustyper. Allt är väldigt standardiserat så den lösning som passar för ett hus pgår att tillämpa på alla andra.

Huset på Katjas gata 119 har 16 lägenheter och byggdes 1971. I renoveringen byggde man ett välisolerat och tätt skal. Sedan installerade man en energieffektiv värmeväxling i ventilationen. I stället för att ta in kall luft värmde man den luft som matades in med den luft som matades ut. Den tredje framgångsfaktorn var att installera individuell mätning av varmvattenförbrukningen.

Investeringen gick att räkna hem men inte med de avkastningskrav Poseidon har i ytterområdena. Allmännyttan i Göteborg har lägre vinstkrav i centrum än i förorten. Det är kanske dags att ändra på detta. För att investeringen på Katjas gata skall bli lönsam måste energipriset stiga med mer än 5 procentenheter mer än inflationen. Det är kanske inte helt omöjligt. I ett större hus med fler lägenheter kanske investeringen går att räkna hem. För 40 lägenheter kanske kostnaden ökar med 20 procent jämfört med de 16 lägenheter som ingick i denna renovering.

Vegetarisk lunch till alla

 

Henriette Söderberg

Henriette Söderberg, stadskansliet, avrundade förmiddagen med att berätta om de lokala miljökvalitetsmålen och deras relation till budgeten. Kort kan man söga att målen är tillståndsmål, hur vi vill att Göteborgs miljö skall vara när det är bra, och budgeten är vad vi vill göra för att nå dit. Även om Agneta Granberg (M) och jag är överens om målen är vi inte överens om medlen. Det finns inte en möjlighet att nå målen med de budgetar moderaterna har presenterat hittills. Inte en enda gång under 1900-talet eller 2000-talet har de presenterat en politik som ens kan nå en bit på vägen mot de mål de är överens med oss om. Så enkelt är valet för den miljöintresserade i höst.

Riktigt kul var att alla fick vegetarisk mat. Klimatsmart och etiskt. Som vanligt redovisar jag gratislunchen på min specialsida för gratis kalorier och andra förmåner.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Alla bilder som ett galleri för den som föredrar detta:

Media: GP, DN, SVD, AB,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: