Galningarna inledde kommunstyrelsens sammanträde

Stadskansliets kör Galningarna.

Dagens sammanträde med kommunstyrelsen inleddes traditionsenligt med sång av stadskansliets egen kör Galningarna på gården. Trivsamt värre även om vårvädret inte har infunnit sig ännu.

Sammanträdet inleddes med information om den nya stadsdelsnämndsorganisationen samt om Uppdrag Gransknings reportage om påstådda mutor i Familjebostäder och Idrott- och föreningsförvaltningen.

Det första intressanta beslutsärendet, Riktlinjer för alkoholservering, bordlades till den 19 maj. Vänsterpartiet har ett eget yrkande där vi inte vill tillåta alkoholförsäljning efter 03.00.

Inom mitt bevakningsområde var det idag 17 ärenden så det har varit lite kämpigt inför detta möte. Ägardirektivet för Göteborg Energi, som jag skrev om i lördags, bordlades till den 19 maj. Det är kanske för mycket att hoppas på att några andra partier skall gå med på hela vårt yrkande men det finns signaler på att andra är intresserade av delar av yrkandet.

Angående betänkandet om en myndighet för havs- och vattenmiljö beslutade kommunstyrelsen i enlighet med ett gemensamt yrkande från MP och V sedan S också anslöt sig.

Revideringen av byggnadsnämndens reglemente där vi och Miljöpartiet föreslår att fullmäktige skall fatta beslut om avsteg från strandskyddet, inte byggnadsnämnden, bordlades till den 19 maj. Miljöpartiet och vi föreslår även att ännu ett övergripande mål infogas i reglementet: att byggnadsnämnden skall samverka med andra sammhällsplanerande nämnder ska ske på ett tidigt stadium i planprocessen så att även annan lagstiftning än PBL beaktas på ett tillfredsställande sätt. Jag kommenterade strandskyddet för två veckor sedan.

Utredning om behov av samordning av trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder bordlades till den 26 maj.

Vänsterpartiets egen motion av Mats Pilhem och Margot Ottosson om att öka takten i bostadsbyggandet bordlades av Marie Lindén till den 19 maj. Det fanns ett intresse även från andra att vilja bordlägga motionen. Om det var för att de ville försöka få till en kompromiss eller få tid att rulla fram det tunga artilleriet var svårt att tyda.

Bilfritt city inom räckhåll?

Motionen från Miljöpartiet att vi skall ha flera bilfria dagar och ett bilfritt city bordlades till den 19 maj. Jag kommenterade ärendet när vi behandlade det i miljönämnden för en tid sedan och även hur Göran Johansson sabbade ett liknande förslag för något år sedan. Det var en motion från Kent Österberg (V) om bilfritt city som legat bordlagd sedan 1995 som äntligen fick ett positivt besked av kommunstyrelsen. Problemet var att Göran Johansson var på semester när motionen behandlades i ks och när den sedan behandlades av kommunfullmäktige var Göran Johansson inte nöjd med ett av orden i formuleringen så han fick hela den socialdemokratiska fullmäktigegruppen att tillsammans med borgarna köra över alla andra socialdemokratiska kommunalråd. Tragiskt.

Vi har inga besked från de andra ännu men Vänsterpartiets position är klar. Vi vill inte ha fler jjippon och olika dagar som ”i stan utan bil” utan nu vill vi ha ett beslut om ett bilfritt city. Därför kommer vi att rösta för motionens sista beslutsförsklag och emot de två första.

Ultrafilter i Lackarebäck och Ny avfallsplan för GR

Investeringsramen utökades för att kunna investera i ultrafilter och ökad produktionskapacitet för dricksvatten i Lackarebäck. Kommunstyrelsen ställde sig bakom stadskansliets förslag till svar till GR på förslaget om en ny regional avfallsplan.

Detaljplanen för Askims stationsväg från 1972 bordlades till den 19 maj.

Miljöpartiet och vi ville ha lite fler indikatorer på det lokala miljökvalitetsmålet för ett rikt växt- och djurliv. Det ville inte socialdemokraterna och röstade med borgarna för stadskansliets förslag till beslut.

Bordläggning av Backaplan för möjlig gemensam återremiss

Översiktsplanen för Backaplan bordlades till den 19 maj för att se om vi kan jämka samman våra olika återremissyrkanden. Mp vill se över biltrafiken. Vi vill göra en jämställdhetsanalys och ha ett tydligare barnperspektiv som jag skrev tidigare. Socialdemokraterna vill se om översiktsplanen låser upp för mycket förutsättningar för arbetet med den centrala älvstaden. FP framför liknande tankar. Vi har sagt att de övrigas skäl till återremiss är helt OK för oss om de ställer upp på våra skäl. Det lät positivt från kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén (S) idag.

Borgerliga motioner bordlades

Två borgerliga motioner om vattenbruk och källsortering utomhus bordlades till den 19 maj. Vi har sagt att vi avslår vattenbruket men bifaller källsorteringen.

En ägare av Västtrafik

Kommunstyrelsen beslutade att ställa sig positiva till att Västtrafik tas över helt av regionen och finansieringen sker genom en skatteväxling. Miljöpartiet vill ha det som idag. Borgarna röstade på samma alternativ som S och V men kunde inte ställa sig bakom vår motivering. Kanske var det skriverierna om hög ambitionsnivå i kollektivtrafiken som skrämde dem.

Återremiss av förslaget till nytt ägardirektiv för AB Framtiden

Förslaget till nytt ägardirektiv för AB Framtiden återerremmitterades till stadskansliet efter att ha varit bordlagt i över ett år. Skälet är att lagstiftningen har ändrats. Vänsterpartiets ändringsförslag är dock fortfarande lika giltigt:

Under överskådlig tid kommer det att råda bostadsbrist i Göteborg och vi ser ingen anledning att då ombilda hyresrätter till bostadsrätter för att få en bättre blandning. Viktigare är då att öka inslagen av bostadsrätter och småhus i områden som domineras av hyresrätter genom nybyggnation. Inom AB Framtiden heter det verktyget Egnahemsbolaget. Med det produktionsbolag Vänsterpartiet har föreslagit tidigare kan det bli stor effekt på nybyggnationen.

Även miljöambitionen kan höjas. Skrivningarna om att sträva efter att minska den negativa miljöpåverkan behöver inte innebära speciellt mycket. Vi föreslår en skrivning som syftar till att minimera den negativa miljöpåverkan. Samma resonemang kan föras när det gäller energiförbrukningen.

Öppningar för ett romskt kulturcenter?

Vänsterpartiets motion om ett romskt kulturcenter bordlades till den 19 maj. De borgerliga ville se vårt utkast till yrkande. Kanske finns det en öppning trots allt.

Oväntade bordläggningar

Hundrastgårdarna bordlades en vecka eftersom Carina Liljesand (KD ) hade förhinder att närvara vid dagens sammanträde. Jag trodde att frågan skulle vara avgjord nu när vi har pratat oss samman med S och M om en skrivning.

Den mest oväntade bordläggningen var dock ärende 4:13 om en sammankallande i ledningsgruppen för vision och strategi för centrala älvstaden. Alla partier hade ett gemensamt yrkande. Ändå bordlades den andra av två beslutspunkter. Det var oväntat.

Ingen höjning av kommunalrådens löner

Kommunstyrelsen beslutade att alla som tjänar som ett kommunalråd (49 700) eller mer skall få sin lön fryst. Bra så. jag tycker gott att de kan få sin lön sänkt.

Inte helt kört med ett Ungdomens Hus

Vänsterpartiets yrkande om att göra Storan till ett Ungdomens Hus, som jag skrev om tidigare och ännu tidigare, bordlades till den 19 maj. Det går bara att tolka positivt. Kanske finns det öppningar att få igenom delar av förslaget. Vi får se.

Alla handlingar och protokoll från dagens sammanträde med kommunstyrelsen hittar du här.

Media: GP, GP, DN, DN, Svd, AB, AB, GT, GT, GP, GP, GP, GP, GT, GT, GT, GT, AB, SVT,

Bloggar: Svensson,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

8 kommentarer

Lägg till →

 1. Nej det är bra Fagerlund den kommunala musseltaktiken måste hållas ihop. Inte påstå något om era tjänstemän om det inte är bevisat till sista blodsdroppen. Indicier gäller väl inte i dessa fall.

 2. De svagas vän 29 april 2010 — 11:58

  Galningarna!!!!!!Passande namn för kommunstyrelsen.
  Nu borde de visa vad de duger till och rensa upp i den galna härvan. Bra att vi har uppdrag Granskning med Janne Josefsson.

 3. B-O Gavne, Västerås 29 april 2010 — 00:18

  KÄRA GÖTEBORGARE!! -Naturligtvis finns Göteborgs STAD. De många gatorna, -fantastiska Kungsports Avenyn! De låga och höga husen -finns charmiga Haga kvar? Och Ullevi Stadion och gammeldansen på Liseberg …finns väl kvar?
  -Men när det gäller samhällsgemenskapen av, politiken med, er alla invånarna heter det Göteborgs KOMMUN. Ni vet som vi svenska folk har kommit överens om, lagstadgat, att alla våra politiska lokalsamhällen med dess respektive invånarna, alltså våra kommuner Sverige runt, benämns just kommun. …att det här som kommunaltjänstemännen går runt och tyknar med, att benämna sin verksamhet för också Göteborgs ”stad”, är bluff och sketigt!!

 4. ”Sammanträdet inleddes med information om den nya stadsdelsnämndsorganisationen samt om Uppdrag Gransknings reportage om påstådda mutor i Familjebostäder och Idrott- och föreningsförvaltningen.”

  Detta är bara toppen av isberget.. Vänta bara! Hur tror du det är i andra förvaltningsorgan egentligen? Vi medborgare vet mer än vad ni anar… Nu blir det payback time för sossarna och deras medlöpare i förvaltning.. Måttet är rågat.. Fattar inte annelie, anna och allt vad de heter att Göteborgs Stad har blivit en ren maffia? Folket har fått nog!

 5. Håller med er rödingar ! Klockan 3 på morgonen ska man sova. åtminstone om man är pensionär, fast det tycker nog inte ungtupparna som vill supa tills dagern gryr. Ville kanske jag också. Men som sagt kl 13.00 är nog. I Thailand stänger alla barer kl 02.00. Jag eller i bästa fall vi brukar gå hem vid 10-11 draget.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: