Offentliga investeringar skapar jobb och räddar klimatet

De rödgröna presenterade idag en kanonbudget på SVD-debatt. Klara besked om välfärdssatsningar och klimatinvesteringar. Satsningarna ger 100 000 nya jobb. Inte illa. Kanske var Vänsterpartiets krav på 200 000 nya jobb i förra valrörelsen så orealistiska ändå.

Den stora tågsatsningen var känd sedan tidigare. De tolv miljarderna till kommuner och landsting likaså. Tolv miljarder är inte mycket men tolv miljarder är ändå tolv miljarder.

Det är på många sätt en bra budget men det är uppenbart att man inte vågar utmana de borgarligas skattesänkningar. Skatten kommer bara att höjas med några futtiga miljarder vid en rödgrön seger. Långt från de 70 miljarder som regeringen har sänkt skatterna med.

Detta från redan låga skattenivåer när borgarna tog över. Fram till 2006 hade klyftorna vuxit och välfärden urholkats.Nu riskerar vi en debatt kring satsningar på välfärden eller höjd a-kassa när det är helt rimligt att säga och, framför allt, göra både och.

Kritiken från borgerligt håll komm snabbt och förutsägbart: man ställer arbetslinjen mot bidragslinjen. Helt bakvänt. För det första har regeringen s.k. arbetslinje inte fått fler människor i arbete. För det andra skapar omfördelning och klimatinvesteringar många jobb. De rödgröna skapar inte bidragsberoende, däremot ger vi människor vettiga förutsättningar att leva ett anständigt liv även om de blir av med jobbet eller blir sjuka.

Här är en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i de rödgrönas budgetmotion:

FINANSIERING (EXEMPEL)
Nedtrappat förvärvsavdrag: två miljarder kronor
Avskaffad nedsättning av arbetsgivaravgifter unga: tio miljarder kronor
Ny skatt på förmögna: från år 2012 fyra miljarder kronor
Koldioxidsskatt: år 2011 tre miljarder, år 2012 fem miljarder kronor
Alkohol- och tobaksskatt: två miljarder kronor
Besparing försvaret: två miljarder kronor

FLER JOBB
100 000 fler jobb, praktik- och utbildningsplatser, varav 40 000 nya utbildningsplatser med bl.a. utbyggd högskola och arbetsmarknadsutbildning
Sänkta arbetsgivaravgifter med sex miljarder riktat till småföretag; generell nedsättning
Stora investeringar i infrastruktur, bostäder och klimatomställning
Konkurrenskraft Sverige med framtidsprogram, turisminvesteringar och forskning
Ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen höjs till 80 procent. Taket höjs till 930 kr/dag 2011 (april) och 950 kr/dag 2012 (januari)

INVESTERINGAR I GRÖN OMSTÄLLNING

Modern transportinfrastruktur – bland annat Sveriges första höghastighetsbanor
Utbyggt ROT-avdrag med stöd för flerfamiljshus och en extra klimatbonus
Nytt klimatinvesteringsprogram
Stöd till nyproduktion av hyreslägenheter med ambitiösa energikrav

HÖGRE KVALITET I VÄLFÄRDEN
Mer resurser till kommunsektorn: totalt 12 miljarder kr 2011 och 2012
Insatser mot barnfattigdom: höjda underhållsstöd och bostadsbidrag
Ny sjukförsäkring: nej till stupstock, höjt tak och rehabilitering i stället för utförsäkring

MINSKADE KLYFTOR OCH ÖKAD JÄMLIKHET
Trygghetsväxling: 80 kr/månad för alla i kostnaden för medlemskap i arbetslöshetsförsäkringen, växlas mot nedskalat förvärvsavdrag
Sänkt skatt för pensionärer – halverade klyftor för normalpensionärer
Sänkt skatt för föräldralediga, sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer

Ladda ner hela budgetmotionen här.

Bloggar: Jens Holm, Jonas Sjöstedt, Marika Lindgren Åsbrink, Emil Broberg, Jerker Nilsson, Ida Legnemark,

Media: Svt, GT, GT, GT, GT, AB, AB, AB, AB, AB, AB, AB, AB, AB, AB, GP, GP, GP, GP, GP, DN, DN, DN, DN, DN, SVD, SVD, SVD, SVD, Svt, Svt,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

16 kommentarer

Lägg till →

 1. Nej jag tycker inte om enpartistater. Men om jag måste välja så väljer jag hellre en kapitalistisk enpartistat än en socialistisk.
  Som vi båda redan har kommit överens om är att Kina successivt bytt till ett kapitalistiskt system dvs upphört med planekonomi. Vi ser vad som hände när Deng Xiaoping uppmanade bönderna att privatisera att jordbruken år 1978 och upprättandet av de särskilda ekonomiska zonerna. Detta var starten då utländskt KAPITAL började flöda in i Kina och vi kan läsa av grafen vad som hände.
  Vidare så har Väst och Kina handlat (globalisering) allt mer med varandra och medfört att sedan 1980-talets början har den extrema fattigdomen minskat med en halv miljard människor, trots en explosiv befolkningsökning. Enligt Världsbanken har andelen fattiga mer än halverats. De senaste fem åren har antalet minskat med mer än 76000 personer varje dag.
  Enligt FN har undernäringen minskat från 37 till 17 procent sedan 1970 och andelen med säkert vatten ökat från 30 till 80 procent.

  Mycket av detta beror på utvecklingen i Asien. Så att Kina övergav planekonomin har gett mycket goda reslutat måste du väl ändå hålla med trots att det är en enpartistat eller tycker du det var bättre förr?

  • Jöran Fagerlund 05 maj 2010 — 23:13

   Kina har inte med saken att göra. Du gav mig en utmaning: att du kunde bevisa att mitt påstående att offentliga investeringar skapar jobb och ställer om samhället till et ekologist hållbar inte stämmer.

   Presentera de bevisen nu. Blanda inte in Kina.

   • Varför får jag inte ”blanda in” Kina? Det är ju ett av tydligaste exemplen på att den privatasektorn är överlägsen den ofantliga.
    Men visst jag kan börja jämföra vilket land som helst. Vi kan ta Nord och Syd Korea. Öst och väst tyskland, Grekland, Sverige, USA mfl. Vart vill du att jag ska börja?
    2frågor behöver 2 svar..

    • Jöran Fagerlund 07 maj 2010 — 18:35

     Frågan gäller inte om privat är bättre än offentligt. Din utmaning gällde att bevisa att jag har fel i mina påståenden att offentliga investeringar skapar jobb. Upp till bevis!

     • Jag måste tydligen sänka mig till förskolenivå innan du börjar förstå.
      ”Frågan gäller inte om privat är bättre än offentligt” Nej det verkar du tydligen börja förstå att ”privat är bättre än offentligt”

      Offentliga jobb finansieras genom att staten stjäl pengar från den privata sektorn genom skatter. Dessa skatter försämrar konkurrenskraften hos företag. Detta innebär dels att företag flyttar utomlands och att nya jobb i andra delar av ekonomin inte skapas. Tex om vi skulle socialisera jordbrukssektorn i den ofantligsektorn så skulle skatterna behöva höjas för den privata sektorn och finansiera dessa statliga jordbrukare. Just de skatter som hindrar nya jobb och ökar utlandsflytten av företag. Så om du ”skapar” 500 000 nya jordbruksjobb så innebär detta att du förstör minst 1 000 000 andra jobb. Grafen jag visa tidigare tyckte jag var så självklart beskrivande av detta fenomen så jag inte trodde det skulle behöva förklaras tydligare.

 2. ”Dessutom kan man konstatera att staten är djupt involverad i den kinesiska kapitalismen”

  Precis du sa det själv. Jag tycker du sammanfattat grafen korrekt, att man tydligt ser att den Kinesiska staten involverad i kapitalism.

  Angående förtryck av minoriteter? Tortyr? Slavliknande anställningar är det gammalt arv från kommunisttiden och förhoppningsvis leder det ökade välståndet till förbättringar. Då verkar det som har du förstått och vi är överense?

 3. Bidrag, bidrag, birdrag och klimatsatsningar och tåg och vete fan vad ni mer hittar på. Men glöm inte att det ska betalas genom HÖJDA skatter för alla ! Bara igår berättade AB att spriten ska höjas med ca 10 % i skatt. Bara en sån sak gör att jag röstar för Alliansen. Tycker Jöran kanske att det är billigt att handla på bolaget ? I så fall den enda i landet.

 4. Jöran! Vad du och dina parti”kamrater” i (S) och (Mp) tycks tro är att Sverige är en enskilt land helt utan kopplingar till omvärlden och som kan leva sitt eget liv helt utan att detta får påverkan både på Sverige och andra länder.

  Idag är Sverige helt integrerat med omvärlden och kan INTE försöka skapa sin egen lilla värld (bakom murar) som en del tycks tro.

  För hur skulle en bensinskattehöjning ”rädda klimatet”? Nej, det enda en sådan skulle medföra är att vi binder ris åt egen rygg, kraftigt försämra levnadsmöjligheterna för människor både socialt och ekonomiskt, minska människors boendemöjligheter och rörlighet och drar oss allt längre ner i ländernas ”gärdsgårdsserie”. Påverkan på klimatet skulle bli noll men att begränsa människor är väl ett mål i sig. Ity lättstyrda människor gör som ”överheten” säger åt dem att göra och vad vore enklare än att alla bodde i samma ”förort” och inte kunde bestämma själva när var hur och på vilket sätt de ville förflytta sig..

 5. Utbyggd högskola…
  Alla har inte den kapacitet som krävs för att bedriva högre studier! Redan idag har högskolans standard varit tvungen att sänkas för att ”alla skall vara med” men så¨är inte den krassa verkligheten. Alla kan inte bedriva studier på en högre nivå…

  Men om förslagen nu kommer att bli verklighet så kommer vi att få en ”högskola” i varje buske, ett universitet i varje vägkorsning och ”alla” skall få gå där.. Kvantitet istället för kvalitet!

 6. Pust! En snabbjärnväg till Borås och sedan?? Som att bygga en bred 6-filig motorväg mitt ute i skogen helt utan koppling till det övriga vägnätet om man undantar grusvägarna dit…

  Har läst det infrastrukturella förslaget och ja, där skrivs mycket om dubbelspår på HELA OKB (Gävle – Sundsvall), en helt vansinnig satsning på en Norrbotniabana 1 mm mm men INTE en rad, jo i en bisats nämns en gång en ev framtida Götalandsbana mellan Gbg – Jkpg men synnerligen lågt prioriterad.

  Eftersom jag tågpendlar ofta till Sthlm så skulle en Götalandsbana dels avlasta VSB och dels skapa en alternativ väg till Sthlm fr. Gbg. Skapa betydligt bättre och snabba kommunikationer mellan Gbg – Jkpg – Östergötland vilka idag är bedrövliga.

  Men, satsas skall det med lånade pengar på vansinniga projekt där det inte gör nytta? Eller handlar det snarare om att bygga ”monument i betong” över regionalpolitiska satsningar som kan inhämta mest gråtmilda poäng och ”röstköp”?

 7. ”Offentliga investeringar skapar jobb och räddar klimatet” Tillåt mig att skratta HAHAHA. för du skämtar väl? Jag kan anse mig ha vetenskapliga bevis för att du har fel. Jag utmanar dig. Antar du utmaningen?

  • Jöran Fagerlund 03 maj 2010 — 22:49

   Kör i vind. Fram med bevisen!

   • Vi kan börja med en enkel graf:

    Jag vill påstå att denna graf säger mer än 1000 ord. Om du vill ha mer så säg till.

    • Jöran Fagerlund 04 maj 2010 — 22:45

     Diktaturkramare som tar Kina som positivt exempel kan man inte riktigt föra en vettig diskussion med. Vad är det du vill säga? Vill du införa enpartistat? Förtryck av minoriteter? Tortyr? Slavliknande anställningar?

     Om du skall presentera nästintill vetenskapliga belägg för att offentliga investeringar inte skapar jobb och räddar klimatet får du nog börja med länder som respekterar FN:S konvention om mänskliga rättigheter.

     Utmaningen bestod ju i att bevisa att jag har fel. Inte i att du gillar Kina. (Dessutom kan man konstatera att staten är djupt involverad i den kinesiska kapitalismen.)

     Kom igen nu. Bevisa att jag har fel!

     • ”Dessutom kan man konstatera att staten är djupt involverad i den kinesiska kapitalismen”
      Precis du sa det själv. Jag tycker du sammanfattat grafen korrekt, att man tydligt ser att den Kinesiska staten involverad i kapitalism.
      Angående förtryck av minoriteter? Tortyr? Slavliknande anställningar är det gammalt arv från kommunisttiden och förhoppningsvis leder det ökade välståndet till förbättringar. Då verkar det som har du förstått och vi är överense?

      • Jöran Fagerlund 05 maj 2010 — 08:38

       Nej vi är inte ense. Du tycker om en enpartistat. Jag vill ha demokrati.

       Du påstod dig kunna bevisa att min utsaga att offentliga investeringar skapar jobb. Fram med bevisen.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: