Valet är enkelt: jobba mindre för högre lön eller jobba mer för lägre lön

Dagens sammanträde med kommunstyrelsen bjöd på en del positiva beslut. Den största personliga framgången var att min motion om att stödja det mediakritiska närverket Allt är möjligt föreslås bifall med 25000 kronor ur stiftelsen Wilhelm Rhöss’ donationsfond. Jag föreslog 50000 men det blev halva summan. Grattis. Allt är möjligts feministiska arbete är oerhört viktigt.

Arbetet med kvalitetshöjning av maten i stadens verksamheter bordlades. Utredningen ser dock bra ut. Förhoppningsvis kan arbetet med kvalité och miljö nu gå hand i hand framöver.

Ensamkommande flyktingbarn till Göteborg den 1 september

I och med beslutet att teckna en överenskommelse med Migrationsverket kan Göteborg från den 1 september erbjuda 16 platser för ensamkommande flyktingbarn. Gott så. Det motsvarar ca 50 barn från Migrationsverkets ankomstboenden.

Inget angiveri á la Manchester

Efter ett studiebesök i Manchester har flera kommunalråd varit eld och lågor över den s.k. Manchestermodellen att bekämpa brottslighet. Det finns dock en del påtagliga läskigheter i modellen. Den innehåller ett slags angiverisystem och en lagstiftning om störande och normbrytande beteende, Antisocial Behavour Order. Allt detta var borttaget ur stadskansliets förslag. Det som var kvar var en del positiva erfarenheter som nu skall tas till vara.

Stadens egen utredning om behovet av samordning av trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder bordlades. Vi ser det som positivt att åtgärderna samordnas. Ung och Trygg bedriver en så pass bra verksamhet att vi undrar om hyresgästerna i de kommunala bolagen verkligen skall betala mer än andra för verksamheten. Kanske borde finansieringen föras över till skattekollektivet? Även boende i villa, bostadsrätt och hos privata hyresvärdar har väl ett intresse av att motverka att ungdomar rekryteras till kriminella gäng?

Verksamheten bör bedrivas i lokalsamhället och allmännyttan har god kontakt med hyresgästerna men frågan är vem som skall betala. Vi kan endast se ett skäl till att allmännyttans hyresgäster skall betala mer än andra och det är att det är företagsekonomiskt lönsamt och att det inte skulle vara företagsekonomiskt lönsamt om det är någon annan som finansierar verksamheten. Om verksamheten är samhällsekonomiskt lönsam är det samhället som skall stå för kostnaden.

Vi avser lyfta frågan i AB Framtiden för att få den belyst ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

Budgeten valsar vidare till KF

Jag har ännu inte hunnit läsa alla budgetförslag men det är uppenbart att borgarna saknar de satsningar på jämställda löner, arbetstidsförkortning, mindre barngrupper i förskolan och högre kvalité i äldreomsorgen vi föreslår. Valet är enkelt: gillar du lägre lön och jobba längre röstar du blått, gillar du högre lön och kortare arbetstid röstar du på Vänsterpartiet. Alla budgetförslag hittar du här. Vill du ha ett tryckt exemplar kan du kontakta mig så postar jag.

Inget romskt kulturcenter men väl en utredning

Kommunstyrelsen föreslårmed anledning av Vänsterpartiets motion om ett romskt kulturcenter att  stadskansliet ges i uppdrag att i samarbete med lämpliga förvaltningar tillsätta en arbetsgrupp bestående av tjänstemän samt personer från romska föreningar i syfte att skapa stödjande aktiviteter för den romska gruppen i Göteborg. Gott så. Det var en rimlig kompromiss som måste ses som en framgång.

Några viktiga frågor bordlades

Kommunstyrelsen är inte färdig med flera viktiga ärenden. Vi hoppas på framgång. Det gäller bl.a. nytt ägardirektiv för Göteborg Energi och fördjupad översiktsplan för Backaplan. Göteborg Energis ägardirektiv har jag kommenterat utförligt tidigare.När det gäller Backaplan finns en majoritet för att återremmittera ärendet för att bland annat jobba in de synpunkter Vänsterpartiet framförde om bristande jämställdhetsanalys och barnperspektiv. Yrkandet var dock inte klart innan kl. 12 i fredags och ärendet bordlades för att återremmitteras om två veckor. Så kan det gå om man är petnoga.

När det gäller byggnadsnämndens reglemente har vi och Miljöpartiet hävdat att beslut om undantag från strandskyddet är för viktiga för att ge nämnden delegation på. Dessa ärenden måste upp till fullmäktige. Nu uppstod en diskussion i KS om den nya lagen och vad den får för konsekvenser så ärendet återremitterades. Denna återremiss klarades av muntligt vid sittande bord och det borde även Backaplan också ha gjort. Men, men. Vissa saker kan hanteras smidigt, andra inte.

Mats och Margots motion om att öka takten i bostadsbyggandet bordlades över sommaren

Folkpartiet ville tänka på Mats Pilhems och Margot Ottossons motion om att öka takten i bostadsbyggandet. Därför bordlades den över sommaren. Det passar bra. Debatten hör hemma i valrörelsen.

Ingen tid för väntan i Linnéstaden

Läser, för övrigt, i GP att i Linnéstaden vill Vänsterpartiet öppna en ny förskoleavdelning med 15 platser redan i augusti. De övriga partierna vill vänta. Undrar hur många av föräldrarna och barnen som behöver förskoleplats i augusti som vill vänta?

Bloggtips

Både Jens Holm och Jonas Sjöstedt har skrivit om vikten av att ha en klimatminister. Bara att hålla med. Det skulle också öppna upp för en konstruktiv arbetsdelning mellan Miljöpartiet och Vänsterpartiet i regeringen. Vänsterpartiet skulle med bravur axla miljöministerrollen och jag tror att vi skulle klara klimatministerrollen ännu bättre. Något Jens och Jonas, i klädsam stil, ligger lågt med men jag kan säga högt är att de båda är ytterst lämpliga som klimatministrar båda två.

Alla handlingar från dagens sammanträde hittar du här. Protokollet hittar du här.

Media: GP, GP, GT, GT, DNSvdAB,

Intressant?

5 kommentarer

Lägg till →

 1. Bara konstaterar att den kapitalism du inte gillar har lyft några hundra miljoner kineser ur socialistiskt armode till ganska god levnadsstandard. Även i Indien ser det ju ljust ut efter flera årtiondens kräftgång.

  Den ekonomiska idé du står för må låta trevlig, men hittills har vi inte sett den leverera välstånd och utveckling. Snarare tvärtom.

  Faktum kan ju tyckas vara att i praktiskt handling har den socialistiska ekonomiska modellen havererat och förlorat. Nu pratas det ju mer om att stödja de som är utsatta och hitta vägar även för dem. Att samhället ska hålla ihop osv. I min värld låter det mer som avdammad konservatism där respekten för ”samhällskroppen” är stor. Och så med starka inslag av korporativism så klart. Men det var ju knappast någon socialistisk idé, även om Mussolini var syndikalist eller dylikt i sin ungdom… (i ärlighetens namn var det iof nog Bismarck som tog fasta på det där från början).

  Således, liberal ekonomi med konservativ hänsyn till att samhället ska hänga samman och korporativistiska idéer om politiskt-ekonomiskt samarbete. Typ.

 2. Om man vill vara elak kan man ju säga, att det är en lättnad att du inte får säga något under sammanträden. Men den skadan tar du igen här på sidan, som uppskattas även av oss borgliga.
  Men 90% var väl ändå att ta i. Kinas och Nordkoreas och Cubas folk har nog inte tjänat speciellt mycket på din kommunism.

 3. Intressant text men meningen ”att allt feministiskt arbete är oerhört viktigt” verkar väldigt lokalt anpassad. Läs t ex sida The religon of peace ! Där får man en annan bild av kvinnor.
  Ursäkta Jöran men har du reflekterat över att den kommunismen som du ivrar för:
  också innebär fattigdom, förtryck, kontroll, angiveri, historieförfalskning och slutligen massor av folk i fängelse ?

  Kan vara nåt att nämna på nästa sammanträde med kommunstyrelsen, om du vågar !

  • Jöran Fagerlund 26 maj 2010 — 21:08

   Tja. Jag är bara sekreterare som bistår mitt kommunalråd och får inte säga någonting under kommunstyrelsens sammanträden. Det är Marie Lindén som sköter snacket för oss. Jag hjälper till med yrkanden inför mötet och sköter rapporteringen efteråt. Vad jag kan se är det inget annat parti som rapporterar så öppet om sitt arbete i Göteborgs kommunstyrelse som Vänsterpartiet. Det kan du ju fundera på innan du kommer med dina anklagelser om ”fattigdom, förtryck, kontroll, angiveri, historieförfalskning och slutligen massor av folk i fängelse”. Jämför gärna min blogg, Karl-Otto, med din egen gruppledare i Göteborg Jan Hallbergs. Hallberg och Hulthén får oerhörd hjälp av GT som ger dem utrymme att blogga på GT:s hemsida.

   Jag ivrar inte för någon kommunism. Speciellt inte någon som ”innebär fattigdom, förtryck, kontroll, angiveri, historieförfalskning och slutligen massor av folk i fängelse”. Vår politik innebär förvisso att dagens överklass på kort sikt får det sämre ekonomiskt. Det sticker vi inte under stol med. Alla tjänar inte på vår politik men väl 90 procent av världens folk. Vår politik innebär frihet och inte förtryck. I slutändan tjänar även dagens överklass på ett mer jämlikt samhälle.

   Jag vill inte märka ord men jag skrev inte att allt feministiskt arbete är viktigt. Nu tycker jag förvisso att allt feministiskt arbete är viktigt men här syftade jag på nätverket Allt är möjligt som granskar medierna utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: