Kranskommunerna trivs med segregationen

Kerstin Elias, GR, redogjorde för kunskapsunderlaget om den socialt hållbara utvecklingen i Göteborgsregionen.

Igår sammanträdde GR:s förbundsfullmäktige och vi behandlade verksamhetsinriktningen för 2011. Jag yrkade att förbundsfullmäktige skulle ställa sig bakom de synpunkter Vänsterpartiet framförde när frågan remissbehandlades i kommunstyrelsen i Göteborg i mars.

Vänsterpartiet tillstyrker förslaget till verksamhetsinriktning men saknar barnperspektivet, konsekvensanalyser för jämställdheten och tydlighet i strategierna för att bekämpa segregationen och minska klassklyftorna i regionen.

Verksamhetsinriktningen är ambitiös men jämställdhet nämns bara en enda gång i hela dokumentet, på sidan 6, som ett av fyra generella perspektiv som skall genomsyra verksamheten. I förslaget finns inte en enda konkretisering hur jämställdhet skall främjas i verksamheten. Orden ”kvinnor” resp. ”män” förekommer en gång vardera i texterna. Jämställdhet lyser med sin frånvaro under samtliga politiska styrgrupper. Än mindre görs en beskrivning av vad de föreslagna målen och strategierna får för konsekvenser för jämställdheten. Detta trots att vilken arbetsmarknadspolitik som väljs i dessa kristider kan få vitt skilda konsekvenser för jämställdheten. I synnerhet som offentlig sektor är kvinnodominerad.

Ingen jämställdhetsanalys

Under styrgruppen för det sociala området nämns män och kvinnor under kunskapscentrum våld i nära relationer. Vi hade önskat tydligare skrivningar att det i de flesta fall handlar om mäns våld mot kvinnor även om det förekommer annat våld i nära relationen.

Gymnasieskolan är ett av de viktigaste instrumenten för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden och montera ner klassamhället. Ändå saknas tydliga skrivningar om jämställdhet samt kvinnor och mäns yrkesval. Statistiken är inte ens könsuppdelad. Vidare önskar vi en plan för att bryta klassmönstret i yrkesvalen. En strategi för att motverka etableringen av privatskolor är önskvärd.

Minska köttkonsumtionen

Enligt FAO:s rapport ”Livestock’s Long Shadow – Environmental Issues and Options” står djurindustrin för 18 procent av växthusutsläppen dvs. mer än transportsektorn. GR:s skolsamarbete kan fungera som en katalysator för att minska köttkonsumtionen i regionens skolor.

Olika ställningstaganden inom samhällsplaneringen får olika konsekvenser för kvinnor och män. Ändå saknas detta perspektiv helt. Två perspektiv är viktiga att föra in i GR:s arbete: klass och kön. Enligt naturvårdsverket finns ett samband mellan inkomst och klimatpåverkan. Vi vet också att män som grupp orsakar mer utsläpp av växthusgaser än kvinnor som grupp.  De som står längst från det av fullmäktige fastslagna miljökvalitetsmålet för begränsad klimatpåverkan – en hållbar och rättvis utsläppsnivå av koldioxid år 2050 – är manliga höginkomsttagare. För att få måluppfyllelse är det av yttersta vikt att Göteborgs Stad arbetar för att GR skall få liknande målsättningar på klimatområdet.

Barnperspektivet saknas

Barnperspektivet lyser likaså med sin frånvaro inom flera områden. Detta trots att barn riskerar att drabbas svårt om deras föräldrar blir arbetslösa. Hur staden och regionen planeras påverkar barns levnadsmöjligheter.

Kranskommunerna vill ha segregation

GR:s förbundsfullmäktige är märkliga tillställningar. Vi får rapporter och dragningar om den sociala utvecklingen. Förra året presenterade Lars Lillhed arbetet med S2020. I år presenterade Kerstin Elias ett kunskapsunderlag om socialt hållbar utveckling i Göteborgsregionen. Ändå drar ingen av ledamöterna några slutsatser. Borgare, sossar och miljöpartister röstar som om ingenting har hänt. De vill inte att GR skall motverka segregationen.

Rapporten ”Fattiga och rika ­– segregerad stad” beskriver hur polariseringen i Göteborg och i Göteborgsregionen ökar.

Rapporten påpekar att andelen boende i friköpta bostäder är drivande i segregationsdynamiken. Rapporten visar att alla kommuner i Göteborgs lokala arbetsmarknad, förutom Göteborgs Stad, har en högre andel boende i egnahem än respektive kommuns andel av befolkningen. Detta är drivande i segregationen.

Följaktligen bör det tydligt framgå i GR:s verksamhetsinriktning att man under året skall arbeta för att få kranskommunernas expansion på bostadsområdet att ske genom nybyggnation av hyresrätter. Det räcker dock inte att öka ambitionen beträffande hyresrätter. Vidare krävs en ytterst restriktiv hållning till fler friköpta hus i kranskommunerna till dess att balans har uppnåtts.

Detta motsatte sig alla utom vi vänsterpartister från Göteborg. Uppenbarligen vill kranskommunerna ha segregation.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

10 kommentarer

Lägg till →

 1. Jöran Fagerlund :
  Läs vad jag skriver Bengt. Det är inte jag som skall bestämma varken var, hur eller vilken upplåtelseform människor skall bo i. Det är däremot mitt ansvar att se till att så många olika upplåtelseformer som möjligt finns i så många stadsdelar som möjligt.
  I ett område med bara stora villor är det omöjligt för låginkomsttagare att bo. Med dina ord blir det bestämt att några inte får bo där.

  Vad är ”stora villor”?
  Där jag bor, i Torslanda (snart egen kommun) är de flesta villor normala och kommer från några av landets volymproducenter av småhus. Min närmaste granne är född i Polen, hantverkare och kan fixa det mesta själv, men uppvuxen i Sverige. Gift med en landsmaninna och båda är helt tvåspråkiga.

  Tillhör vi en ”besutten segregerad klass”?

  • Jöran Fagerlund 17 juni 2010 — 19:25

   Frågan är inte vilken klass ni tillhör i Torslanda utan vilka möjligheter alla göteborgare har att bosätta sig där.

   Frågan kvarstår dock Bengt. Varför vill du inte att låginkomsttagare skall få bo i din närhet?

   • Och när blev en hantverkare från ett icke nordiskt land en ”höginkomsttagare”?

    Men du kanske inte vill att det skall finnas mål att sträva mot i livet?
    Det är denna strävsamhet som driver hela samhället framåt. Inte bara inom idrotten!

    Nej, ”alla” kan inte få allting…

    • Jöran Fagerlund 17 juni 2010 — 20:00

     Det beror väl på vad han tjänar.

     Du tycker således att personer med för låg inkomst inte skall få bo i Torslanda. Är det därför du vill att Torslanda skall bilda egen kommun.

 2. Jöran Fagerlund :
  Little Italy är väl mest en turistfälla idag? Jag har bara varit där en gång så jag skall väl inte yttra mig.
  Som jag skriver i inlägget:
  kranskommunernas expansion på bostadsområdet att ske genom nybyggnation av hyresrätter. Det räcker dock inte att öka ambitionen beträffande hyresrätter. Vidare krävs en ytterst restriktiv hållning till fler friköpta hus i kranskommunerna till dess att balans har uppnåtts.

  Anser du Jöran att det är du som skall bestämma hur människor skall bo, vilken upplåtelseform och även var de skall bo… ?
  I så fall är du mer ”Pluralis Majestatis” än vad jag i min vildaste fantasi kunde tro..

  Vad anser du om 30-talets egnahemsrörelse då? Var den ”felaktig” eller skapade den en klass av självständiga, fria människor som kunde ta livet och framtiden i egna händer utan att låta sig styras av en ”överklass”. . ?

  • Jöran Fagerlund 17 juni 2010 — 16:24

   Läs vad jag skriver Bengt. Det är inte jag som skall bestämma varken var, hur eller vilken upplåtelseform människor skall bo i. Det är däremot mitt ansvar att se till att så många olika upplåtelseformer som möjligt finns i så många stadsdelar som möjligt.

   I ett område med bara stora villor är det omöjligt för låginkomsttagare att bo. Med dina ord blir det bestämt att några inte får bo där.

  • Jöran Fagerlund 17 juni 2010 — 16:49

   Oväntat att du plockar fram 30-talets egnahemsrörelse som ett trumfkort. Är faktiskt förvånad att du har väntat så länge.

   Vänsterpartiet tycker att både 30-talets och dagens egnahemsrörelse är och var något positivt. Jag bor själv i ett hus byggt av Egnahemsbolaget i Gårdsten.

   Nu är väl varken Askim eller Örgryte dominerat av egnahemshus från 30-talet? Problemet är att den totala dominansen av mängmiljonvillor hindrar låginkomsttagare att flytta dit.

   Låt mig ställa två frågor till dig Bengt.

   1 Tycker du att det är rätt att höginkomsttagare kan bosätta sig i hela staden medan låginkomsttagare inte kan det?

   2 Vad har du emot låginkomsttagare eftersom du uppenbarligen inte vill att de skall få bosätta sig i Torslanda?

 3. Känner inte till Göteborg men antar att där liksom i Sthlmstrakten finns kommuner med bättre ekonomi än andra. Trots sosseregeringar i ungefär 50 år har man inte lyckats knäcka framåtandan och energin hos alla.
  Antar att ”problemet” är detsamma överallt. Barn drabbas väl överallt om föräldrarna mister sina jobb ? Är det V:s barnperspektiv ?
  I övrigt håller jag med Bengt.

 4. Ja du Jöran.. Hur hade DU tänkt dig att komma tillrätta med detta ”konstruerade” problem…

  Det har alltid i alla tider varit så att människor med lika bakgrund velat vara samman med jämlike ifråga om etnicitet, språk, kultur, landskap, miljö, klimat, ekonomisk status etc.

  Inte för inte finns i världens mest mångkulturella stad New York ”litte Italy”, ”Chinatown” , de judiska kvarteren etc.

  Skall vi tvinga människor genom planbestämmelser eller andra ekonomiska styrmedel
  att bo var ”politikerna vill” och inte var människorna vill eller hur hade du tänkt det?

  Vem skall egentligen bestämma? En liten ”klick” (i städernas innerstäder) eller skall verklighetens folk få bestämma själva över sin egen unika tillvaro hemma vid köksbordet?

  • Jöran Fagerlund 17 juni 2010 — 16:04

   Little Italy är väl mest en turistfälla idag? Jag har bara varit där en gång så jag skall väl inte yttra mig.

   Som jag skriver i inlägget:

   Kranskommunernas expansion på bostadsområdet att ske genom nybyggnation av hyresrätter. Det räcker dock inte att öka ambitionen beträffande hyresrätter. Vidare krävs en ytterst restriktiv hållning till fler friköpta hus i kranskommunerna till dess att balans har uppnåtts.

   Det viktigaste är att skapa möjligheter för fler än höginkomsttagare att flytta in i överklassområderna Askim, Torslanda Älvsborg etc. Samma sak med kranskommuner som Kungsbacka och Lerum. Det behövs mer blandad bebyggelse. Det behövs mer jämlikhet. Beskatta höginkomsttagare mer använd pengarna till att skapa arbete åt alla och höjda löner till de som tjänar minst. Då kan alla välja var de vill bo.

   Får folk de möjligheterna blir allt bättre.

Lämna ett svar till Jöran Fagerlund Avbryt svar

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: