Fyra välkomna klimatförslag från de rödgröna

De rödgröna partiledarna Mona Sahlin, Lars Ohly, Peter Eriksson och Maria Wetterstrand besökte SKF i juni 2010

Har precis varit på sammanträde med kommunstyrelsens styrgrupp för klimat och miljö. Då var morgonens pressmeddelande från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet med fyra gemensamma klimatåtgärder välkommet:

Vi rödgröna vill se ett Sverige som tar täten i klimatomställningen och kraftigt minskar utsläppen av växthusgaser.
Därför vill vi genomföra investeringar i infrastruktur, bostäder och förnybar energi som underlättar för människor och företag att göra klimatsmarta val samtidigt som vi skapar nya jobb.
Idag presenterar vi fyra förslag för klimatomställning som vi vill genomföra under nästa mandatperiod.

• Effektiva klimatinvesteringar med nytt investeringsprogram.
Vi vill ha en nystart för Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) som ger kommuner, företag och andra aktörer ekonomiska möjligheter att satsa på klimatvänlig teknik. Vi föreslår att 600 miljoner avsätts till Klimp över perioden 2011-2012.

Den borgerliga regeringen avskaffade klimatinvesteringsprogrammet trots att det tillsammans med tidigare lokala investeringsprogrammet LIP minskade utsläppen av växthusgaser motsvarande över två procent av de samlade utsläppen i hela landet.

• Fler småskaliga elproducenter med nettomätning
Vi vill ge alla mindre elleverantörer rätt att sälja el till nätet genom s.k. nettomätning. Det innebär att den småskaliga elproducenten får kvitta överskottsel som levereras ut på elnätet vid hög elproduktion mot den el som köps in när den egna produktionen är låg. Nettomätningen möjliggör för elproducenten att använda elnätet som ett energilager och därigenom jämna ut variationer i sin egen elproduktion.

• En nationell biogasstrategi
För att bättre utnyttja biogasen krävs att hela kedjan med produktion, uppgradering till fordonsdrivmedel, distribution och fordon fungerar. Vi vill ge Energimyndigheten ett huvudansvar för att i samarbete med Trafikverket, Jordbruksverket och Naturvårdsverket arbeta för att öka biogasandelen av fordonsdrivmedlen.

Vi vill också investera i ökad produktion och distribution av biogas genom: åtgärder som riktar sig till en rad olika aktörer:

Klimatinvesteringsprogrammet (Klimp) möjliggör för kommuner och företag kan söka stöd för produktion, distribution och uppgradering till fordonsdrivmedel.
Stöd till biogaspumpar. Vi vill satsa 30 miljoner kronor per år på stöd för utbyggnad av biogas. Ersättningen ska möjliggöra utbyggnad av biogaspumpar på fler tankstationer. Samtidigt anslår vi 100 miljoner 2011-2012 till stöd för kommersiell service i glesbygd, bland annat för att trygga tillgången till tankstationer.
Stöd för konvertering till biogas för de bilägare som vill konvertera sin bensinbil till exempelvis biogas. Totalt vill vi satsa 50 miljoner kronor på detta 2011-2012.

• Ett klimatsmart ROT-avdrag för villor, flerfamiljshus och skolor
Vi rödgröna vill bygga ut det nuvarande ROT-avdraget så att det blir mer klimatsmart, rättvist och ger fler jobb. Vårt ROT-avdrag leder till förbättrade boendemiljöer och skolmiljöer och till att fler kan renovera, bygga om och effektivisera sin energianvändning. Sammanlagt bedöms det nya stödet skapa omkring 15 000 fler jobb.

Vi föreslår: :
Nuvarande ROT-avdrag kvarstår i sin nuvarande konstruktion.
Det befintliga ROT-avdraget utökas med en extra klimatbonus för att främja ROT-arbeten med en klimatprofil. Bonusen ska uppgå till 10 000 kronor per fastighet utöver det befintliga ROT-avdraget. Bonusen ska utgå för ändamål som rekommenderas i fastighetens energideklaration.

Ett nytt ROT-stöd med klimatprofil för renovering av flerfamiljshus införs om 1,5 miljarder kronor 2011 och 2,5 miljarder kronor 2012. Det finns stora renoveringsbehov i flerfamiljshusen – inte minst i miljonprogrammen. Ett ROT-stöd utgår förutsatt att renoveringen leder till minst 30 procent minskad energianvändning. Med ett sådant stöd skulle uppemot 50 000 lägenheter i flerfamiljshus kunna totalrenoveras per år. Stödet utgår till 50 procent av arbetskostnaden upp till ett tak om 100 000 kronor per lägenhet.

En ny skol-ROT för att rusta upp skolans lokaler om 200 miljoner kronor 2011 och 400 miljoner kronor 2012. Avdraget ger skolorna maximalt 50 procent av arbetskostnaderna tillbaka. För att få ta del av avdraget krävs att renoveringarna minskar energianvändningen med 30 procent.

Bra åtgärder men mer behöver göras. Dessutom lämnar fördjupningsmaterialet ett par frågetecken som är centrala. När det gäller nettomätning för småskaliga elproducenter är det viktig skillnad på om mätningen sker timsvis eller månadsvis. Det största frågetecknet kring biogasstrategin är huruvida den räcker till en storskalig satsning på privatbilism, yrkestrafik, båttransporter och energiproduktion. Potentialen för biogas i Sverige är 70 TWh (10 TWh rötning och 60 TWh förgasning av skogsbränsle). Transportsektorn förbrukar idag för 90 TWh. (40 TWh yrkestrafik och 50 TWh privatbilar.)

Det är bara att konstatera att klimatarbertet och omställningen till ett hållbart Sverige bara har påbörjats. I detta arbete är en ny regering en förutsättning för en ny politik.

Mindre roligt var det att läsa Folkpartiets vice ordförande Helen Odenjung framföra den reaktionära ståndpunkten att Göteborg skall tänja på lagen och tvinga människor att städa för att få socialbidrag. Tillsammans med den senaste tidens bruna förslag från folkpartiet förtjänar de ett namnbyte från Folkpartiet Liberalerna till Folkpartiet Reaktionärerna.

Stor humor var det i alla fall att Thomas Bodström inte ville göra det spontana frivilliga drogtest han vill att unga skall få genomgå.

Läs alla mina inlägg om energi, miljö och klimat, Liknande inlägg:

1 Skärpt oljelag är bra men avveckling av oljeberoendet är bättre

2 Öka takten i omställningsarbetet

3 Dödens dag

4 Att det skall vara så svårt att prata klass och kön i miljöfrågor

5 Verkligheten gav Vänsterpartiet rätt om Göteborg Energi

6 Klimatarbetet bortblåst i Borgs budget

7 Liseberg hade en kvarts miljard att förbättra världen med 2009 men väljer istället att fördärva världen

8 Positivt med storskalig satsning på vindkraft

9 Dags för ett nytt elnät – ett smartare elnät

10 Stora möjligheter för biogas – frågan är om vi skall ha den i våra fordon

11 Studiebesök med Kent Persson och Urban Junevik på Göteborg Energi

intressant och politometern läsa andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Bloggar: Jonas Sjöstedt1,2, Jens Holm, Jinge, Ali Esbati, Effekt, Fogelqvist,

Media: GP1,2,3,4, DN1,2,3,4,5Svd1,2,3,4,5, AB1,2,3,4,5, EX1,2,3,4,5,

En kommentar

Lägg till →

  1. http://situation2011.se/
    Situation Tjugoelva är en partipolitiskt obunden kampanj vars övergripande mål är att se Malmö omvandlas till en ekologiskt hållbar stad. Genom att sluta upp bakom en konkret handlingsplan sätter vi tillsammans press på politiker och tjänstemän.

    http://www.facebook.com/group.php?gid=142351832462284

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: