Låt kommunen ta över förpackningsinsamlingen och låt förpackningsindustrin stå för kostnaden

Härligt med hämtmat, eller?

GP uppmärksammar nedskräpningen och problemen med återvinningsstationerna för förpackningar. Miljöförvaltningen går nu fram med ett föreläggande mot Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Miljönämnden fattar inte längre dessa beslut utan det gör nämnden på delegation. Det är bra och hade ärendet hamnat på nämndens bord hade jag givetvis stött förslaget.

Det diskuteras bötfällning av nedskräparna. Det kan vara befogat. Samtidigt är det stora problemet förpackningsindustrins och restaurangernas ovilja att ta ansvar.

Det rimliga är att förorenaren betalar. I detta fall tillverkarna av förpackningarna. Kommunen borde få möjlighet att skicka räkningen för papperskorgar och städning av skräp till förpackningsindustrin. Då skulle incitament skapas för att ansvarstagande från industrin och restaurangerna.

Kapacitetsbrist i samband med Göteborgsvarvet

Samma sak när det gäller återvinningsstationerna. Idag beslutar Förpacknings och tidningsinsamlingen (FTI) hur många stationer som skall finnas i Göteborg. Deras placering sker i samråd med kommunerna. Det är på sätt och vis rimligt eftersom grundprincipen är att ”förorenaren betalar”.

Ändå tycker jag att kommunen skall ta över ansvaret för insamlingen men med rätten att ta betalt för arbetet av förpacknings- och tidningsinsamlingen. Då skulle vi få tillräcklig kapacitet och tillräckligt tät tömning. Återvinningsstationerna skulle också kunna bli fler.

Materialinsamling i stället för förpackningsinsamling

En annan viktig effekt av ett kommunalt driven insamling är att vi kan införa en materialinsamling snarare än en förpackningsinsamling. Då skulle man exempelvis kunna lägga barnens plastleksaker i plastinsamlingen och en stekpanna i metallinsamlingen, för att ta ett känt exempel.

Göteborgarna bryr sig nog inte så mycket om det material de vill återvinna har varit en förpackning eller ej. Det absolut mest förekommande skräpet – cigarettfimpen – är heller inte en förpackning. Även när det gäller nedskräpningen av gator och torg kommer industrin undan för lätt.

Därmed inte sagt att man kommer att kunna ta emot allt vid återvinningsstationerna. Soffor, tegelstenar och matrester kommer även i framtiden att behöva lämnas på andra ställen. Det våffeljärn jag drog upp för 20 år sedan ur en pappersåtervinning i Falun likaså.

Det räcker att befinna sig i centrala Göteborg ett par timmar för att konstatera att privata företag och lösningar inte kan hantera situationen. Det krävs att kommunen tar över ansvaret och får muskler att ta betalt av de ansvariga för produktionen av det som sedan blir skräp: förpackningsindustrin.

När man har ätit och druckit gott är det inte mer än "naturligt" att man behöver pinka. Behändigt med en liten vrå alldeles där man själv och andra sitter och äter, eller vad?

Läs alla mina inlägg om miljö och miljönämnden i Göteborg.

Liknande inlägg:

1. Kom ihåg vem som lade yrkandet i miljönämnden

2. Att det skall vara så svårt att prata klass och kön i miljöfrågor

3. Privata förskolor i Göteborg är sämre på livsmedelskontroll än kommunala

4. Förbannade älskade plast

5. Jobbigt att underkasta sig Stefan Jarl i 87 minuter
intressant och politometern läsa andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Media: SVT, GP, GT, GT, GT, GT, AB1,2,3, DN1,2,3, Svd1,2,3, GP1,2,3,4,5,6,7,

4 kommentarer

Lägg till →

 1. ”Låt kommunen ta över förpackningsinsamlingen och låt konsumenterna stå för kostnaden”

  Slutresultatet lär ju bli att konsumenterna i slutändan betalar kostnaden, inte industrin, då dom lär ta ut ökade kostnader genom höjda priser

  • Jöran Fagerlund 25 augusti 2010 — 06:33

   Vi konsumenter betalar redan idag.

  • Hej Göran!!
   Så behäver det inte gå till!! Viste du att återvinningsinsamlingen i tex norge är gratis! Det är den tack vare att konsumenten eller fastighetsägaren har ett eget kärl där brevid sitt ordinarie restavfallskärl. De norska kommunerna har inga återvinningsgårda som skall städas och underhållas vilket sparar otroligt mycket pengar för kommunen. Fastighetsägarna/villaägrna smutsar ju inte ner på sin egen tomt. Dessutom sparar man mycket pengar på att hämta återvinningsavfallet samtidigt som restavfallskärlet töms. Kommunerna använder ofta tvåfacksbilar Alltså en sopbil som har två separat fack. De norska kommunerna säljer sedna materialet till exempel pappersbruken i Sverige för det dubla priset än vad FTI får. Vinsten som blir av råvaruförsäljningen används till utbyggnad av systemet och personalkostnader. Tänk om vi hadde samma här..
   MVH Jocke

 2. Gör som andra länder i världen!!
  Lägg ner återvinningsgården och ersätt insamlingen via kärl i alla fastigheter oavsett om det är i villa, flerfamiljshushåll eller verksamheter

  Hur kan det komma sig att renhållningen/avfallssektorn ligger så långt efter i Sverige jämfört med andra länder i Världen!
  Man kan ju tycka att vi borde ha avancerat längre i tekniken som finns inom avfallssektorn det vill säga insamling av blandfraktioner med automatiserade sorteringsanläggningar där avfallet separeras.
  Denna typ av teknik finns sedan många år tillbaka ibland annat USA, England, Tyskland, Norge med flera, dok ej i Sverige.

  Länder så som USA, England, Norge med flera sorterar du avfallet i två eller tre kärl i alla fastigheter oavsett om det är villa, flerfamiljshushåll eller verksamheter. Vissa kommuner sorterar i endast ett kärl som har två/tre eller fyra fack. Kommunerna eller deras insamlingsentreprenör ansvarar sedan för hela planeringen och insamlingen.
  I Los Angeles regionen bor det över 11 miljoner invånare. Här sorterar alla invånare i tre mindre kärl. Ett grönt kärl/container för bio/trädgårdsavfall, Ett svart kärl/container för restavfall samt Ett blått kärl/container för återvinningsavfall. Alla fastigheter får endast ett besök i veckan av en tvåfacksbil. Jämn vecka grönt och blått kärl samt ojämn vecka grönt och svart kärl. Denna bil insamlar lika många fraktioner som åtta sopbilar gör i Sverige per vecka.
  La regionens invånare och företagare sköter detta utmärkt. Rätt kärl på rätt dag med mera. Kommunerna i LA regionen har minskat sitt restavfall med över 60 procent sedan införseln av Single Stream Recycling. I städer som New York, London, Berlin, Sydney är resultatet den samma som i LA regionen.
  Single Stream Recycling och Dual Stream Recycling används av mer än en miljard människor världen över. Den svenska varianten bringgård används av runt sju och nio miljoner innevånare.
  Insamling och Återvinning med fastighetsnära insamling har även satt fart i både Norge, Danmark och Finland där systemen byggs ut i snabb takt.
  I Göteborg eller Västra Götaland har inte en enda förändring skett sedan 1995 då insamlingen startade av förpackningar i Sverige (gäller hela landet). Samma vanliga tjat om överfulla behållare, nerskräpade stationer samt ökade restavfallsberg.

  Trafikkontoret sitter i planeringen av biltullar här i Göteborg men hur skall man resonera om man vill vara miljövänlig? Att ta bilen för att bli av med avfallet eller strunta i att sortera och ta kollektivtrafiken. Här måste man ju faktiskt välja i framtiden inte sant!.
  Man kan ju inte äta kakan och spara kakan samtidigt som man ger bort den.. Det går inte.

  De hushåll som inte har tillgång till egen bil så som äldre och handikappade får klara sig på anat vis.
  För vem skall ta hand om deras återvinningsbara avfall, Släkt eller vänner? Hemtjänsten får inte ta med sig återvinningsfraktionerna i sina fordon då de transporterar medicinsk utrustning. Skall äldre, handikappade inte kunna medverka till att minska på miljöbelastningen/resursslöseriet i Sverige. I andra länder kan alla medverka då de har avancerat i insamlingen och byggt smarta sorteringsanläggningar.

  Alla länder inom europeiska unionen betalar exakt samma summa för återvinning av förpackningar men vi i Sverige är det enda land i den europeiska unionen som inte får hämtning där avfallet/återvinningsfraktionen uppstår så kallad “källsortering” (Källsortering menas där avfallet uppstår alltså i köket/lokalen eller verksamheten)
  Alla andra länder inom den europeiska gemenskapen hämtar hela eller delar av återvinningsfraktionerna i hemmen.

  I Tyskland har man en gemensam insamlingsteknik som kallas Gruner Pungt. Alla återvinningsbara produkter är märkt med denna symbol och skall kastas i sopkärlet märkt med samma symbol. Efter sopbilen har tömt ditt kärl körs lasten till en regional sorteringsanläggning där avfallet separeras med hjälp av skannerteknik och högtrycksluft. Anläggningarna är delvis automatiserade där processen sköts via kontrollrum. Vissa anläggningar tar emot mycket mer avfall än vad vi inom hela Västra Götaland producerar utan att renheten på materialen påverkas. Anläggningen sorterar även ut tre fraktioner glas så som färgat, ofärgat och härdat glas/porslin från blandad fraktion alltså Papper, Kartonger, Plast, Metall och glas från endast ett kärl.
  I Berlin sorterar invånarna avfallet i två kärl per fastighet/verksamhet, restavfallet i ett kärl och återvinningsavfallet i ett kärl. I vissa stadsdelar även biologiskt avfall via kärl eller kvarn. Här kan alla medverka oavsett om du är gammal/ung har bil eller ej. Med dagens teknik behöver man inte sortera för hand utan kan lägga alla fraktioner som skall återvinnas i ett kärl som sedan transporteras till en central anläggning där materialet separeras med maskiner.

  Dagens maskiner klarar även av att separera blandat krossat glas till färgat och ofärgat glas utan att människor behöver separera det. Det enda hushållen behöver göra är att rengöra förpackningarna och lägga de i ett separat kärl för materialåtervinning. Sopkärlen som används utomlands till återvinningsmaterialen är av samma storlek som vi har till restavfallet i Sverige.
  Tänk du som bor i villa om du skulle kunna kasta dina tidningar, kartonger, glasflaskor, konservburkar, och plastflaskor i ett separat kärl bredvid din nuvarande soptunna!! Tänk du som bor i lägenhet om du skulle kunna gå till soprummet med dina förpackningar av tidningar, kartonger, glasflaskor, konservburkar, och plastflaskor och slänga dem i ett separat kärl i soprummet utan att behöva sortera dem i separata kärl!! Tänk vad bra allt hade vart.. Inga överfulla återvinningsgårdar, inga överfulla köksskåp,

  Förklaringar

  Single Stream Recycling
  Single Stream Recycling är insamling av återvinningsavfall i en materialström. Det vill säga ett separat kärl endast för material som skall återvinnas så som Papper, Kartonger, Plast, Metall, Färgat och ofärgat glas.
  Materialet körs sedan till en anläggning där alla material separeras maskinellt via datorstyrda program med hjälp av skannerteknik och högtrycksluft samt magneter. Det går en maskin till varje fraktion som skall utsorteras. Anläggningarna kräver även manuell sortering då det är lättare att skilja på saker som är framställt av papper från övrigt via manuella plockstationer.

  Dual Stream Recycling
  Dual Stream Recycling är insamling av återvinningsavfallet i separata materialströmmar så kallade delar. Det vill säga ett tvåfackskärl eller flerfackskärl där man delar på t.ex. papper, kartong och wellpapp i ett kärl/fack.
  Glas, plast och metall samlas i ett annat kärl/fack. Vissa städer/regioner sorterar glas som egen fraktion. Materialet körs sedan till en anläggning där bilarnas fack töms i separata sorteringslinjer.
  I dessa anläggningar sorterar man med samma teknik som med Single Stream anläggningarna. Materialet blir enklare att sorteras ut då glas är lättare att sortera från hårdare förpackningar än från papper. Anläggningarna kräver ingen manuell sortering då invånarna redan delat på avfallet. Det vill säga allt av papper för sig och glas, plast samt metall för sig.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: