Få ärenden på miljönämndens sammanträde

Ekofrukt är standard på miljönämndens sammanträden

Dagordningen till dagens sammanträde med miljönämnden var kort då beslut om inriktningsdokument för 2011 kommer att fattas på nästa sammanträde. Några beslut fattades dock och vi fick mycket matnyttig information. Bland annat om luktproblemen kring komposteringen vid Marieholm. Den anläggning som skall ge plats för rötningsanläggningen jag skrev om i mitt förra inlägg. Om de planerna går i lås. Kommer luktproblemen att försvinna.

Eftersom anläggningen har tillstånd från länsstyrelsen kan inte miljönämnden besluta om stängning. Förvaltningen har dock förelagt Renova att inkomma med en plan hur man kan minska luktproblemen.

Alla ärenden från nämndens sammanträde hittar du här. Jag röstade bifall till samtliga tjänsteutlåtanden. De var välformulerade som brukligt och jag hade inga invändningar. Det är klart att det kan kännas konstigt att prioritera verksamheter före bostäder men jag resonerar så att vi behöver plats för störande verksamheter i kommunen och lägger vi dem inte på de angivna platserna i översiktsplanen kommer de att tränga undan bostäder och naturområden på annat håll.

Det enda som inte var med i något tjänsteutlåtande var beslutet att, som en slutsats av utvärderingen av försöken med öppna möten för nämnden, öppna höstens sammanträden. Glädjande eftersom det var jag som förslog det från första början.

Här är förvaltningens pressmeddelande från dagens sammanträde:

Nej till bostäder i industriområdet Högsbo/Sisjön

Miljönämnden håller fast vid sin tidigare ståndpunkt att Högsbo/Sisjön ska behållas som industriområde och att det inte är lämpligt att bygga bostäder i området. Det säger nämnden i sitt yttrande till byggnadsnämnden över förslaget till fördjupad översiktsplan för Fässbergsdalen. Om man bygger bostäder här kommer det att behövas nya områden för de verksamheter som trängs ut. Trycket är redan nu hårt på att hitta lämpliga områden för störande verksamheter i kommunen, påpekar miljönämnden.

Bra om Göteborg får möjlighet att införa miljözon för mer än tunga fordon

Det är bra om Göteborg får möjlighet att införa miljözoner även för annan trafik än tunga lastbilar och bussar. Miljönämnden är positiv till ett förslag från Näringsdepartementet om att kommunerna ska kunna införa miljözoner för olika typer av fordon och motorredskap. I sitt yttrande till kommunstyrelsen pekar nämnden på att Göteborg trots många miljöförbättrande åtgärder fortfarande har svårt att klara miljökvalitetsnormerna för framförallt kvävedioxid men även partiklar. En verkningsfull åtgärd skulle kunna vara att förbjuda de äldsta och mest miljöstörande personbilarna samt lätta bussar och lastbilar inom miljökänsliga områden.

Transportstyrelsen föreslår också att det ska bli möjligt att införa dubbdäcksregler för hela områden, och inte som idag bara för enstaka gator. Det tycker miljönämnden är bra, men skulle också vilja ha alternativet att införa dubbdäcksavgift som i Oslo.

Öppna sammanträden med miljönämnden
Miljönämndens sammanträden kommer att vara öppna för allmänheten under resten av mandatperioden, det vill säga året ut. Det beslöt miljönämnden idag och sällar sig därmed till de ca 25 nämnder i staden som har öppna möten. Hur det blir från och med nästa år får den nya miljönämnden ta ställning till.

Lunchen och arvodet redovisas som vanligt på min specialsida för gratis kalorier och andra förmåner. Läs alla mina inlägg om miljönämnden i Göteborg.

En kommentar

Lägg till →

  1. Om ni ändå ska vara så pass ekologiska och miljövänliga kan ni väl äta något annat än bananer?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: