Socialdemokraterna och Miljöpartiet i miljönämnden gör som Reinfeldt ändrar rapporteringen i stället för verkligheten

Förgäves försöker jag få miljönämnden att koppla miljöfrågan till klass och kön.

När barnfattigdomen ökade till följd av högerregeringens vanstyre ändrade Reinfeldt & co. beräkningarna från relativ till absolut fattigdom. Om statistiken visar ökad barnfattigdom ändrar man statistiken i stället för att göra färre barn fattiga. I dag gjorde Socialdemokraterna och Miljöpartiet en liknande manöver i miljönämnden.

I förslaget till inriktningsdokument för miljönämnden 2011 konstaterar S och MP att flera nyckeltal i Miljörapporten inte ändras så mycket över tid och att miljönämnden därför inte behöver ta fram en miljörapport varje år. En rimlig slutsats av att nyckeltalen i miljörapporten inte ändras speciellt mycket är, precis som S och MP föreslår, att rapporten inte behöver tas fram lika frekvent och att den kan uppdateras som ett levande dokument. I mitt yrkande lyfte jag fram att den viktigaste slutsatsen av att nyckeltalen inte ändras måste dock vara att miljöarbetet måste intensifieras i Göteborg. Vi kan inte nöja oss med att rapportera mer sällan om verkligheten inte förbättras tillräckligt fort. Vår uppgift som förtroendevalda är, först och främst, att förbättra tillvaron för göteborgarna.Jag ställde mig bakom förslaget från S och MP men föreslog ett par justeringar och tillägg. Dessa avslog miljönämnden utan diskussion. Ordförande Kia Andreasson (MP) lämnade inte ens ordet fritt på punkten utan hon gick direkt till beslut.

Fortfarande omöjligt för miljönämnden att dra slutsatsen att miljöbelastning hänger i hop med klass och kön

Jag har vid flera tillfällen fört fram att män befinner sig längre från kommunens miljökvalitetsmål än kvinnor. Höginkomsttagare orsakar större miljö- och klimatbelastning än låginkomsttagare. Därför skall projektet Leva Livet främst riktas till höginkomsttagare och män. Projektet skall också syfta till att utveckla kommunikationsmetoder för att för att förändra fler höginkomsttagares och mäns val av miljöskadlig livsstil

Projektet Leva Livet som går ut på att stötta familjer att minska sin miljöbelastning är gott. Insatsen måste dock fokuseras på de göteborgare som står längst från stadens miljömål: höginkomsttagare och män. Arbetet bör också syfta till att etablera en kommunikationsmetod som gör att vi lättare kan kommunicera och förändra beteendet även hor höginkomsttagare och män som inte deltar i Leva Livet.

Insikten att män som grupp belastar miljön mer än kvinnor som grupp måste också vara ledande i nämndens arbete med ökande genuskunskap.

Återigen vägrade resten av miljönämnden att ta till sig hur miljöbelastningens klass- och könsstruktur ser ut. Återigen är de övriga i miljönämnden ovilliga att försöka göra något åt överklassens miljöskadliga livsstil.

I övrigt hänvisar jag till förvaltningens pressmeddelande:

Ja till bostäder vid Solstrålegatan och Lilla Björlandavägen

Mellan Solstrålegatan och Björlandavägen i norra Biskopsgården, det som idag är ett grönområde, planeras byggandet av parhus, kedjehus, villor och bostäder med särskild service. Området är påverkat av trafikbuller och miljönämnden anser att det måste påverka utformningen. Miljönämnden vill också att det i planen framgår hur man arbetat med kompensationsåtgärder, i linje med kommunens riktlinjer för kompensationsåtgärder för natur och rekreation.

Ja till utvecklingen av Angereds Torg

Närsjukhus, handel, hotell och 500-600 bostäder ska byggas vid Angereds Torg enligt ett förslag till detaljplan. Miljönämnden är positiv till förslaget, men framhåller att vissa frågor måste uppmärksammas. Angereds Torg är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken men i planen prioriteras inte gång, cykel och kollektivtrafiken tillräckligt, därför behöver den kommande trafikstrukturen ses över och ändras så att biltrafiken i området minimeras. Infarten till pendelparkering i den norra delen bör också utformas så att den blir lätt att nå, utan att behöva köra igenom området. Miljönämnden framhåller också att bullerfrågan behöver utredas ytterligare.

Som vanligt rapporterar jag lunch och arvode på min specialsida för gratis kalorier och andra förmåner. Alla handlingar från dagens sammanträde hittar du här.

Liknande inlägg:

1. Göteborg måste göra mer än vi gör idag för att nå klimatmålen

2. Få ärenden på miljönämndens sammanträde

3. Låt kommunen ta över förpackningsinsamlingen och låt förpackningsindustrin stå för kostnaden

4. Kom ihåg vem som lade yrkandet i miljönämnden

5. Att det skall vara så svårt att prata klass och kön i miljöfrågor

6. Privata förskolor i Göteborg är sämre på livsmedelskontroll än kommunala

7. Jobbigt att underkasta sig Stefan Jarl i 87 minuter

8. Det mesta återgår till det normala och det är det som är problemet

9. EU:s marknadsfundalism är ett av de största hoten mot kommunalt miljöarbete

10. Inspirerande om miljöarbetet i Göteborg

Läs alla mina inlägg om miljönämnden i Göteborg.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

En kommentar

Lägg till →

  1. Kaarlo Voionmaa 01 oktober 2010 — 18:09

    Miljö – klass – kön. Hmm. Nå jo. Men det är viktigt att vara konkret: Västra trafiken ger GRATIS resor till bilister som bor i ekologiska hänseenden förkastliga villor utanför Göteborg, förpestar vår luft. Detta är korkat!! Lika korkat som t.ex. att transferera våra skattepengar in i fifflarnas fickor inom school business eller att ge skattelättnar i form av RUT och ROT.

    Det ska till en riktig rörelse vänsterut. Vi uppnår inte våra miljömål utan rena femårsplaner. Mer socialism, mindre marknadskapitalism.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: