De rödgröna i Göteborg presenterade avsiktsförklaringen och tilläggsbudget 2011 på en presskonferens i dag

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer att styra Göteborg kommande mandatperiod och partierna har gemensamt tagit fram en avsiktsförklaring som gäller ända fram till årsskiftet 2014.

Vi har gemensamt tagit fram en avsiktsförklaring för mandatperioden. I korthet handlar det om att partierna vill minska klyftor, skapa en mer blandad bebyggelse och att fler unga ska få jobb. Göteborg ska också vara ledande när det gäller miljöarbete. Vidare ska mänskliga rättigheter alltid respekteras i staden. Alla människor ska ha möjligheter att skapa sig ett gott liv.

Avsiktsförklaringen och tilläggsbudgeten presenterades på en välbesökt presskonferens för någon timme sedan.

Uppdatering: Det verkar som att länken till Socialdemokraternas hemsida inte längre fungerar. Du kan läsa avsiktsförklaringen här i stället och lyssna på hela presskonferensen här:

Tilläggsbudget

I Göteborgs kommunfullmäktige kommer partierna inom kort att föreslå att den socialdemokratiska budget som antogs i juni kompletteras inom följande områden:

1. Minskade grupper och kvalitet i förskolan

I den socialdemokratiska budget som fullmäktige antog i våras avsattes drygt 148 miljoner kronor extra till förskolan. Nu vill majoritetspartierna satsa ytterligare 52 miljoner för att utveckla kvaliteten i förskolan. Vidare ska partierna gemensamt se till att mer barnomsorg erbjuds på obekväma tider. För detta kommer särskilda resurser att tas fram.

– Barnperspektivet måste alltid finnas med i all verksamhet. Vi har lyckats få bort köerna till förskolorna. Nu går vi vidare och satsar på kvaliteten, säger Anneli Hulthén, gruppledare för S.

2. Bemannade besökslekplatser

Partierna vill också utveckla stadens lek- och mötesplatser och som ett led i detta satsas ytterligare 5 miljoner för att bemanna två lekplatser i Göteborg med start 2011. Under mandatperioden skall minst en bemannad besökslekplats etableras i samtliga fyra regioner i Göteborg.

3. Skolbarnomsorg

Vi tycker att det är viktigt att öka kvalitén i skolbarnsomsorgen, därför satsar vi ytterligare 30 miljoner för detta ändamål.

4. Extra resurser för stödpersonal i skolan

25 miljoner kronor reserveras för detta. Den extra resursen avser all form av stödpersonal som finns inom skolans område.

5. Ungdomens kulturhus i city

Partierna avsätter 5 miljoner för detta år 2011.

6. Kvalitetsökning i kultur- och musikskola

För att förbättra kvalitén och utöka verksamheten satsar S, MP, V ytterligare 4 miljoner kronor på kultur- och musikskolan.

7. Ungdomsgårdar

Partierna är angelägna om att det finns bra ungdomsgårdar i staden och avsätter därför 5 miljoner extra 2011.

8. Kollektivtrafikfrämjande åtgärder och investeringar i cykelinfrastruktur.

Fri taxa över älven, Under 2011 skall det bli möjligt att åka gratis på färjan mellan Lindholmen och Rosenlund.

– Det blir ett bra komplement, med tanke på att planerna på en gång- och cykelbro i dessvärre inte kan realiseras i nuläget, säger Mats Pilhem, gruppledare för V.

Totalt satsar partierna ytterligare 25 miljoner kronor för att främja kollektivtrafikresandet och hålla avgifterna låga.

De rödgröna investerar 40 miljoner kronor i ett cykelcentrum på Drottningtorget under mandatperioden.

Dessutom öronmärks 40 miljoner av trafiknämndens redan beslutade investeringsbudget till investeringar i cykelinfrastruktur.

9. Trädplaneringsprogram

24 miljoner kronor avsätt i investeringsbudgeten under mandatperioden för att plantera träd längs trafikleder, på skolgårdar och torg. Träden motverkar växthuseffekten och ökar den biologiska mångfalden. För första etappen 2011 avsätts en halv miljon.

10. Stimulansmedel för stadsnära odling

Stadsnära odling har bland annat betydelse när det gäller att minska effekterna av utsläppen av växthusgaser.

11. Klimatarbete i miljönämnden och Gröna jobb

Miljönämnden får en förstärkt roll och får som ny uppgift att arbeta med klimatfrågor. För detta avsätter majoriteten 2 miljoner kronor. Vidare förlänger partierna projektet ”Gröna jobb” som organiseras under park- och naturförvaltningen. 5 miljoner avsätts för detta projekt.

– Det är viktiga gröna satsningar. Ska vi få en hållbar utveckling är det viktig att miljöarbetet finns med i all kommunal verksamhet, menar Kia Andreasson, gruppledare för MP.

12. Tillgänglighetsanpassa lokaler

Människor med funktionsnedsättning har samma rätt som övriga att komma in i kommunens olika lokaler. Därför är den extra satsningen på 35 miljoner kronor ett nödvändigt första steg.

13. Höj kvalitén på maten

Vi ska säkerställa kompetens bland vår kökspersonal och bevara de mindre tillagningsköken där det är möjligt. Allt kött kommunen upphandlar och serverar ska vara ekologiskt. Ambitionen är att andelen miljömåltider som kommunen upphandlar och serverar i förskola, skola och omsorger ska öka till 50% under mandatperioden.

14. Arbete och bostad till personer med funktionsnedsättning

Bostäder och sysselsättning för kvinnor och män med psykiska funktionshinder skall prioriteras i stadens arbete och konkret leda till att kommunen skapar fler boenden och tar fram fler arbetsplatser.

15. Öka byggtakten

Bostadsbristen och segregationen i Göteborg är allvarlig. Fler bostäder och ett mer blandat boende skall prioriteras och huvudinriktningen är att bygga hyresrätter för den öppna marknaden.

10 000 bostäder skall byggas under mandatperioden. Av dessa skall 1000 bostäder riktas till ungdomar. Allmännyttan har ett speciellt ansvar för att få igång byggandet. Därför skall de kommunala bostadsbolagen ha 1000 bostäder i produktion under 2011.

Totalt är det över 200 miljoner som majoritetspartierna tillför budgeten för 2011. Till detta tillkommer investeringar som förbättrar tillgängligheten i våra lokaler, skyttlar över älven, cykelcentrum på Drottningtorget, spår vid Skeppsbron och trädplaneringsprogram. Vidare reserverar majoritetspartierna 50 miljoner som vid behov kan användas för behov inom SDN-sektorn

2010 har kommunen ett överskott på över en miljard kronor. Detta överskott skall reserveras till att, på ett bräde, betala hela Göteborgs Stads andel av medfinansieringen av det stora infrastrukturpaketet. Detta frigör 50 miljoner årligen i 25 år som annars måste avsättas för avskrivningar av infrastrukturpaketet.

Information om rotelindelning, politisk organisation, samverkansformer, val av kommunalråd och ordförandeposter i nämnder och bolag kommer partierna att redovisa först om cirka en vecka.

Fler bilder:

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Bloggar: Ali Esbati, Jens Holm, Kaj Raving, Jinge1,2, Jerker Nilsson, Svensson, Ung Vänster, Göran Hådén.

Media: GP, GT,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: