Som vanligt mycket infrastruktur på dagens beredningssammanträde med kommunstyrelsen

Om, och hur, Angered och Kärra skall kopplas med kollektivtrafiken till pendeltågen mot Trollhättan är fortfarande oklart.

Dagens sammanträde med kommunstyrelsen var ett beredningssammanträde dvs. inga beslut fattades. Däremot informerades kommunstyrelsen i ett antal pågående frågor. Kommunstyrelsen brukar ha ett beredningssammanträde i månaden, ungefär. Dagordningen för dagens sammanträde hittar du här. Som vanligt var det många infrastrukturfrågor bland informationspunkterna.

Sammanträdet inleddes dock, som alla beredningssammanträden, med internationella frågor. Alexandra Eriksson berättade om det senaste inom EU:s olika fonder. EU-byråkratin har en fantastisk språkdräkt. Nytt för mig på detta möte var ”non-paper”. Det är helt enkelt ett papper som skickas från tjänstemän i exempelvis Göteborg till kommissionen. Det är inte officiellt men ändå ”avstämt politiskt.”

De projekt som kan komma att stödjas skall alla bidraga till de tre perspektiven i hållbar utveckling: social, ekonomisk och ekologisk.

Västsvenska infrastrukturpaketet

Lars-Bertil Ekman informerade om infrastrukturpaketet. Lagändringen som ändrar trängselskatt till trängselavgift är ännu inte klar.

Projektet Bana-Väg i Väst skall vara klart 12-12-12 och innebär dubbelspår för pendeltåg och fyrfältig motorväg Göteborg–Trollhättan. Det kommer att innebära stora möjligheter att utveckla Gamlestadstorget till en helt ny stadsdel.

Hamnbanan ligger inte i infrastrukturpaketet. Dess finansiering ligger i den ordinarie infrastrukturplaneringen för 2016. Problemet är att kapacitetstaket förväntas nås redan 2013.

En informationsportal om infrastrukturpaketet skall lanseras http://goteborg.se/vastsvenskapaketet men den funkar ännu inte.

Skatteväxling för kollektivtrafiken

Västra Götalandsregionen skall ta över hela ansvaret för att Västtrafik. För att klara detta föreslås en skatteväxling: regionen höjer skatten och kommunerna sänker skatten.Ulf Högberg och Eva Hessman informerade. Göteborg tillhör vinnarna i denna skatteväxling även om vi inte är tjänar mest på skatteväxlingen. Omvänt kan man säga att Göteborg i flera år har betalat mer till Västtrafik än vad vi har fått kollektivtrafik för. Därmed är det svårt att beskriva Göteborg som vinnare.

Kommunfullmäktige måste fatta beslut angående skatteväxling för kollektivtrafiken måste ske senast i april 2011. Västtrafik har årsstämma den 27 maj. Göteborgs Stad måste lämna sina synpunkter på förslaget den 31 januari.

Brottsofferutredningen

Ann Hanbert och Ulla-Britt Wennerström informerade om den brottsofferutredning som blev resultatet av Susanna Habys (M) motion till kommunfullmäktige.

I slutrapporten analyseras fem olika brottstyper: överfall och våldsbrott, rån, inbrott, kvinnofridsbrott samt sexualiserat våld.

Sammantaget finns det ett stort engagemang bland politiker och frivilliga organisationer. Det finns ett stort utbud av brottsofferstödjande verksamheter i Göteborg. De kommunala och ideella verksamheterna tycks komplettera varandra även om de ekonomiska villkoren skiljer sig åt. Fokus ligger på våldsutsatta kvinnor och barn i såväl de kommunala verksamheterna som i de ideella. Stödet till vuxna män som har blivit utsatta på andra platser än i arbetslivet är knapphändigt.

Studien ger inget entydigt svar kring samverkan mellan de olika aktörerna. Det sker mycket samverkan men det är inte alltid som brottsoffren kan dra nytta av denna samverkan. En del brottsoffer i studien efterlyser mer samverkan men i själva verket är det snarare en önskan om rätt stöd än en önskan om mer samverkan.

Studien pekar på tydliga tendenser att klienters personliga och sociala resurser kan inverka och begränsa det stöd som erhållits. Klass, kön, etnicitet, sexuell läggning och funktionshinder är faktorer som påverkar.

Samverkan kring brott på arbetsplatser tycks fungera väl där ett paket med insatser sätts in snabbt. Det finns dock ingen enhetlig kategori brottsutsatta. Brott för med sig många olika konsekvenser för de utsatta och det är viktigt att se att ingen individ enbart är brottsutsatt.

När jag fick rapporten i min hand kändes den välbekant och på sista sidan hittade jag förklaringen, den är formgiven av min ”gamla” lärare på HDK: Sara Lund. Hon driver nu byrån Reform. Rapporten hittar du här, dock utan Sara Lunds magnifika typografi.

Mänskliga rättigheter får enbart mening i den konkreta verkligheten

Seroj Ghazarian inledde sin presentation av stadens utbildningsmaterial i Mänskliga rättigheter med en del av den workshop som används som en del av utbildningen.

Det är först i göteborgarnas relation till stadens verksamheter som staden kan tillgodose göteborgarnas mänskliga rättigheter. Frågan är vad som skulle hända om personalen i äldreomsorgen skulle börja beskriva sitt yrke som att det går ut på att tillgodose de äldres mänskliga rättigheter? Eller om personalen i barnomsorgen beskrivs som de som implementerar barnkonventionen.

Materialet kommer att presenteras p ett releaseparty den 31 januari. Åter kommer då med mer information.

Läs alla mina inlägg om kommunstyrelsen, miljö, mänskliga rättigheter, trafik och EU.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Media: GP1,2, GT,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: