Spetsutbildning i grundskolan förvärrar segregationen

Skolkamrater som stöttar varandra är viktigare för kunskapsinhämtningen än uppdelning i elitklasser och sämre klasser.

dagens kommunstyrelsesammanträde bordlades flera frågor. En intressant punkt var att borgarna ville nappa på ett erbjudande att skapa spetsutbildning inom grundskolan. Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ville annorlunda:

Vi anser att inrättandet av spetsutbildningar på grundskolenivå skulle förstärka segregationen inom den svenska skolan ytterligare. Detta bekräftas bl.a. genom Skolverkets utvärdering av försöksverksamheten med de gymnasiala spetsutbildningarna där man kommit fram till att: ”Spetseleverna hämtas från en homogen grupp, det handlar till allra största del om elever med svensk bakgrund som kommer från en socioekonomiskt stark miljö”. Vidare finns det inga forskningsresultat som visar att elevernas kunskapsresultat i internationella jämförelser förbättras genom att man inrättar särskilda klasser för särskilt begåvade elever. Länder med tidig uppdelning av eleverna, som Tyskland och England visar inte upp bättre resultat i internationella jämförelser. Tvärtom menar vi att det finns stöd i forskning för att klasser med en blandning av elever med olika grad av teoretisk kunskapsnivå bidrar till bättre kunskapsresultat för samtliga elever i klassen. Detta beror på den s.k. kamrateffekten som innebär att svagare elever lyfter sig med hjälp av högpresterande elever i klassen och att de sistnämnda i sin tur gynnas av att få möjlighet att hjälpa sina klasskamrater.

Klassintresset ljuger sällan. Borgarna är naturligtvis intresserade av att skapa fler möjligheter för deras väljare att hålla sina barn borta från arbetarungar under förevändning att deras barn är talangfulla. Som om inte privatskolorna räcker.

Bra kompromiss om Göteborg Energi

Efter många bordläggningar har vi äntligen kommit fram till en bra kompromiss kring ägardirektivet för Göteborg Energi. Våra punkter har kommit med i det gemensamma yrkandet från MP, S, V: det räcker inte att ha höga miljöambitioner och ”börja göra rätt” vi Göteborg Energi måste också ”sluta göra fel”. De geografiska begränsningarna för verksamheten skall bort. Det är den största miljönyttan som skall avgöra verksamhetens placering. Tyvärr bordlades ärendet en vecka till.

Kommunstyrelsen fastställde flera olika taxor för beslut i kommunfullmäktige nästa vecka. Förslaget till utredning om behov av samordning av trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder drogs tillbaka. Det var bra eftersom Vänsterpartiet hade ett par synpunkter.

Vi ser det som positivt att åtgärderna samordnas. Ung och Trygg bedriver en så pass bra verksamhet att vi undrar om hyresgästerna i de kommunala bolagen verkligen skall betala mer än andra för verksamheten. Kanske borde finansieringen föras över till skattekollektivet? Även boende i villa, bostadsrätt och hos privata hyresvärdar har väl ett intresse av att motverka att ungdomar rekryteras till kriminella gäng?

Verksamheten bör bedrivas i lokalsamhället och allmännyttan har god kontakt med hyresgästerna men frågan är vem som skall betala. Vi kan endast se ett skäl till att allmännyttans hyresgäster skall betala mer än andra och det är att det är företagsekonomiskt lönsamt och att det inte skulle vara företagsekonomiskt lönsamt om det är någon annan som finansierar verksamheten. Om verksamheten är samhällsekonomiskt lönsam är det samhället som skall stå för kostnaden.

Läs alla mina inlägg om kommunstyrelsen i Göteborg, energi, miljö, klimat och skola.

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Media: 1,

5 kommentarer

Lägg till →

 1. Som lärare har jag i flera år arbetat i en skola där man nivågrupperat engelska och matte, något man nu går ifrån eftersom det ger dåliga resultat. Ett av ”spetsutbildningens” problem är att det är svårt att ens få med grundkunskaper i vår grundskola idag. Även duktiga elever har problem att läsa och skriva med sådan säkerhet att de klarar av mer avancerade uppgifter. Dessutom får vi som pedagoger lägga mängder av tid på konflikthantering, uppfostran av förvånande basala saker samt producerande av en aldrig sinande ström fåniga papper. Grundskolan och eleverna vinner jäkligt lite på spets. Modern utrustning, solida kunskaper hos lärarna och lite mindre av ”det var inte jag” från eleverna så får vi ett gäng elever som jäklar i mig kan nå resultat och därmed komma vidare. Som Aikidoka vet jag att du vet hur mycket man lär sig genom att lära ut Jöran och därmed så kan man säga att det inte går att underskatta elevinteraktion på olika nivåer. Elever på samma nivå tenderar att bli rätt statiska. Kort sagt är det ingen idé att spetsutbilda innan man satt grunderna och det är försvinnande få som satt grunderna förrän de lämnat grundskolan. Och nej spetsutbildning och elitsatsningar i idrott för barn är inte heller bra. Det är fånigt, ohälsosamt och ett slöseri.
  Ha Det Härligt
  Magnus

 2. Du är helt ute och seglar i ditt resonemang om att tillgång till ”spetsutbildningar” inom den offentligt finansierade skolan skulle öka segregationen, eftersom de berör ett relativt litet antal elever. Vad som behövs är ökade satsningar på BÅDE gruppen av elever som halkar efter på grund av bristande förmåga, vilja eller sociala faktorer och de elever som är begåvade, mycket motiverade och som blir kraftigt understimulerade av att tvingas hålla lägre takt i förhållande till sin kapacitet. Bägge grupperna har samma rätt att få sina studierelaterade behov tillfredställda. Det finns massor av belägg för att svenska elever hela vägen från grundskola och gymnasium upp till universitetsnivå har halkat efter markant i kunskapsnivå jämfört med elever i övriga världen. Som vanligt med statistik, så kan givetvis motståndarna till förbättrade studieresultat hitta ”ammunition” för sin ståndpunkt om de manipulerar siffrorna och urvalet på ett för dem fördelaktigt vis.

  Om man ser på frågan ur ett vänster/höger-perspektiv, så får man vara bra obildad om man inte känner till att flertalet socialistiskt styrda stater haft elitutbildningar på alla nivåer ända sen 20-talet. Ofta med frapperande volymer av elever inblandade, och utan minsta hänsyn till de mindre begåvade eleverna… kopplat till en politisk ”överklass” som i partiets namn fått enorma privilegier jämfört med allmänheten. Men det talas det tyst om från vänstern!

  Utbildning i offentlig regi i Sverige är inte och ska inte vara vare sig en klass- eller politiskt blockstyrd fråga. Vi har gratis skolgång hela grundskole- och gymnasietiden och ett universitetssystem som fram tills idag saknar terminsavgifter för inhemska studenter, liksom för övrigt för majoriteten av utländska studerande. Vi har konsensus inom hela riksdagen år från år att så skall det förbli. Vad som däremot måste till är att disciplinen och respekten för lärarna hos eleverna måste förbättras radikalt, fokus på studieresultat återtas och ett effektivt system för att tillvarata samtliga elevers intresse och förutsättningar skapas.

  Och om du undrar, så arbetar jag idag med ungdomar i områden med en extrem snedfördelning mellan ens svenskfödda elever och 1:a generationens invandrare. 1 av 30 elever är etnisk svensk, om det nu finns något sådant begrepp. Där om någonstans finns det behov av att återfokusera på betyg och studieresultat, respekt för lärare m.m. Och de som säger det är oftast eleverna själva, INTE de den lallande flumpedagogsflocken pekar ut… Ungdomarna vill ha krav på sig, rimliga sådana och inte helt fria tyglar från flummare som tycker att eleverna själva skall vara med och bestämma läroplanen och ge betyg till lärarna, istället för tvärtom.

 3. Är en hantverkare (snickare, elektriker, murare, rörmokare etc) en ”arbetare”?
  Idag har en hantverkare bra betalt och bor oftast i samma villaområde som läkare, ekonomer, ämneslärare etc.

 4. * Varför får man var talangfull i idrott men inte i matematik?
  * Varför predestinerar du att ”arbetarungar” skulle vara dummare än andra?
  (redan här tycker jag att du ”ser ner” på de barn som kommer från hem där inte föräldrarna är belästa)
  * Varför skall duktiga elever behöva hjälpa (och släpa på) de som inte bryr sig om att vara flitiga i skolan?
  * Varför skall s.k ”spetselever” straffas för att de är duktiga i skolan genom att inte få utmaningar?

  ”Åt var och en efter behov – av var och en efter förmåga”
  ”Grudskolan” ???

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: