Viktigt med bra budget som beaktar klass och kön när miljönämndens ansvar utökas

Ohållbara resemönster är en av anledningarna till att män och höginkomsttagare belastar miljön mer än kvinnor respektive låginkomsttagare.

Det var en relativt tunn packe handlingar inför miljönämndens sammanträde idag. Dagordningen innehöll dock den kanske viktigaste beslutspunkten under hela året: budget 2011. Förvaltningen har skrivit fram ett förslag utifrån det inriktningsdokument miljönämnden antog i oktober. som nu betonade jag vikten av att miljöfrågorna förstås ur ett klass- och könsperspektiv. Två exempel och konkreta förslag till beslut:

Projektet Leva Livet som går ut på att stötta familjer att minska sin miljöbelastning är gott. Insatsen måste dock fokuseras på de göteborgare som står längst från stadens miljömål: höginkomsttagare och män. Arbetet bör också syfta till att etablera en kommunikationsmetod som gör att vi lättare kan kommunicera och förändra beteendet även hor höginkomsttagare och män som inte deltar i Leva Livet.

Denna insikt om patriarkatets och klassamhällets betydelse skall också prägla Agenda 21-arbetet. Det blir synnerligen viktigt då arbetet med S2020 tar fart i staden.

Forskare som Robert Frank och Richard Layard konstaterar ett samband mellan ojämlika samhällen och konsumism. Den tilltagande ojämlikheten driver på en konsumtion av statusprylar som är ekologiskt ohållbar. Detta är en viktig insikt i diskussioner om livsstil och möjligheterna för göteborgarna att göra aktiva miljöval.

Förslag till beslut i miljönämnden:

att, efter meningen ”De nyckeltal som redovisas…” högst upp på sidan 2 i förslaget lägga till. ”Den viktigaste insikten är dock att Stadens miljöarbete omgående måste intensifieras.”

att, innan sista stycket under rubriken ”Miljönämndens inriktning” i kapitel ”7.1 Utåtriktad miljökommunikation” på s. 15 lägga till följande stycke: “Män befinner sig längre från kommunens miljökvalitetsmål än kvinnor. Höginkomsttagare orsakar större miljö- och klimatbelastning än låginkomsttagare. Därför skall projektet Leva Livet främst riktas till höginkomsttagare och män. Projektet skall också syfta till att utveckla kommunikationsmetoder för att för att förändra fler höginkomsttagares och mäns val av miljöskadlig livsstil.”

att, efter sista stycket under rubriken ”Miljöförvaltningens konkretiseringar och aktiviteter” i kapitel ”7.5 Samordning av stadsdelarnas arbete med hållbar utveckling” på s. 19 lägga till följande stycke: ”Insikten om patriarkatets och klassamhällets betydelse för miljöbelastningen skall prägla arbetet med samordningen av stadsdelarnas arbete med hållbar utveckling. De vidgade klassklyftornas betydelse för en accelererande konsumtion av ekologiskt ohållbara statusmarkörer skall vara ett bärande tema vid exempelvis förvaltningens frukostseminarier och andra presentationer.”

Nu ligger budgeten bordlagd till nästa möte den 8 december och jag hoppas att S och MP tar till sig av mitt yrkande och kommer med konstruktiva förbättringsförslag så att vi kan hitta en gemensam skrivning i denna riktning. Vi måste också få till bra skrivningar om det utökade ansvar miljönämnden kommer att få i samordningen av stadens miljöarbete. Miljönämnden skall dessutom döpas om till miljö- och klimatnämnden.

I övrigt hänvisar jag till förvaltningens pressmeddelande:

Ett tredje körfält på E6 bör reserveras för kollektivtrafik

Trafikverket har i en förstudie undersökt möjligheterna att bygga ett tredje körfält på E6, sträckan mellan Bäckebolsmotet och Jordfallsbron. Syftet är att öka framkomligheten på vägen och öka skyddet för Göteborgs dricksvattentäkt Göta älv. Detta tycker miljönämnden är positivt men anser bland annat att det nya körfältet bör reserveras för kollektivtrafik. Egna körfält ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft, vilket är en viktig förutsättning för att nå stadens mål att fördubbla andelen kollektivtrafikresor till 2020.

Nej till nya bostäder vid Klippan i Majorna

I en detaljplan för västra delen av Klippan föreslår Byggnadsnämnden att det ska bli möjligt att bygga nya kontor, verksamheter och bostäder. Miljönämnden säger ja till att utveckla verksamheter i området, men nej till nya bostäder. Nämnden hänvisar till att riktvärdena för trafikbuller överskrids, att bullersituationen är komplicerad och att det inte går att skapa en tyst sida för bostadshus här.

Alla handlingar från miljönämndens sammanträde hittar du här. Arvodet redovisas som brukligt på min specialsida för gratis kalorier och andra förmåner. Läs alla mina inlägg om miljönämnden i Göteborg, klimat, miljö, segregation, integration. Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: