Barockt med miljardöverskott samtidigt som välfärden kvävs

Aron Mathiasson (V) och Monika Djurner (V) i fullmäktigesalen.

Dagens sammanträde inleddes med 45 minuters information om infrastrukturpaketet av Lars-Bertil Ekman och Carl Bartler. Det är positivt att kommunfullmäktiges ledamöter blir mer involverade i arbetet. Förhoppningsvis kommer även frågor som inte innehåller så stora mängder armerad betong – som jämställdhet, välfärd och segregation – att få samma belysning och fokus som infrastrukturen framgent.

Därefter följde en debatt om justeringen av trängselskattesystemet. Mats Pilhem försvarade kommunstyrelsens förslag till beslut och beskrev vikten av att vara lyhörda för göteborgarnas synpunkter och att ett system som byggs för att fungera i 25 år måste justeras efterhand.

Trängselskatt är viktigt för att få ner trafikvolymerna med bil, förbättra luftkvalitén, nå miljömålen och finansiera utbyggnaden av kollektivtrafiken i form av Västlänken och K2020. Paketet innehåller även den dåliga motorvägstunneln Marieholmstunneln som vi fick acceptera som en del av helheten men vi hoppas skall visa sig onödig när kollektivtrafiken byggs ut.

Det nya missnöjespartiet Vägvalet försökte en traditionell högerstrategi och genom att sprida tvivel förmedla en bild av att det inte har gått rätt till. Att det är något fuffens och att de representerar folkets vilja. Deras inlägg var kliniskt rena från politiskt innehåll. Vi fick inga besked varken hur de vill att trafiken skall utvecklas eller miljömålen klaras i Göteborg. Mats Pilhem skötte huvudargumentationen från vår sida så jag sköt in mig på just dessa två frågor och begärde besked men varken Vägvalet eller Sverigedemokraterna gav något svar. Intressant var att se att de två avhopparna från Vägvalet inte deltog i debatten och att de avstod från att rösta.

Sverigedemokraterna framförde även den falska argumentationen att det är låginkomsttagare drabbas hårdast av trängselskatten. De med de lägsta inkomsterna har inte råd med bil och åker kollektivt eller cyklar. De tjänar mest på en utbyggd kollektivtrafik. Erfarenheterna från införandet av trängselskatt i Stockholm var, om jag minns det hela rätt, var att sammanboende män med relativt höga inkomster betalade mest trängselskatt.

Stark rödgrön tilläggsbudget

Mats Pilhem skötte budgetdebatten för vår del. De tillägg till socialdemokraternas budget vi rödgröna har förhandlat fram innebär en stark satsning på välfärden. Extra nöjda är Vänsterpartiet med att fullmäktige nu förändrar det prioriterade målet ”Miljön ska förbättras i Göteborg genom att resande med kollektivtrafik och cykel skall öka i förhållande till biltrafiken till ”Miljön i Göteborg ska förbättras genom att biltrafiken minskar till förmån för resande med kollektivtrafik och cykel.” Dessutom skrivs ett nytt prioriterat mål in i budgeten: ”Resurshushållningen i Göteborg ska öka.” Dessutom beslutade fullmäktige om följande viktiga punkter:

 • Vi ska säkerställa kompetens bland stadens kökspersonal och bevara de mindre tillagningsköken där det är möjligt.
 • Allt kött som upphandlas och serveras av kommunen ska vara ekologiskt.
 • Allmännyttan ska ha 1000 bostäder i produktion under 2011.
 • I prioriteringsanvisningarna av särskilt angivna investeringsramar ska prioritering också särskilt ske med riktning mot tillgänglighetsanpassning.
 • Det ska finnas jämställdhetsutbildad personal i alla förskolor och skolor samt tillgång till genuspedagoger i verksamheterna.
 • Alla stadens nämnder och styrelser ska arbeta med jämställdhetsintegrerad budget och uppföljningsprocess.
 • Tillgång till barnomsorg på obekväm arbetstid ska finnas i alla stadsdelar.
Barockt med nedskärningar samtidigt som miljardöverskott

Mitt huvudfokus i debatten var på uppföljningsrapport 2-2010. Samtidigt som stadsdelarna gör nedskärningar i välfärden prognostiserar kommunen ett överskott på 1,25 miljarder. Det är helt barockt. Stora överskott är ett lika stort problem som underskott eftersom det innebär att kommunen inte har skapat den välfärd man har lovat göteborgarna. Årets astronomiska överskott består inte enbart i nedskärningar. Konjunkturen har hämtat sig bättre än beräknat och kommunerna fick ett tillfälligt stöd från regeringen. Men, resultatet innehåller också stora nedskärningar motsvarande flera hundra heltidstjänster samtidigt som behoven ökar. Dessutom vill 384 anställda ha ökad tjänstgöringsgrad. Budgetåtstramningarna i nämnderna leder bort från fullmäktiges prioriterade mål att ofrivillig deltid inte skall förekomma.

Det var för att motverka nedskärningar och för att bygga ut välfärden som Vänsterpartiet lämnade budgetsamarbetet inför budget 2008, när S och MP sänkte skatten med 220 miljoner kronor, och i budget 2010 valde att föreslå en skattehöjning med en krona jämfört med budgeten från S och MP 2009. Vi kallade det ”en välfärdskrona”. När vi nu ser nedskärningarna i välfärden visar historien i allt väsentligt att vår analys var korrekt.

I debatten har nedskärningarna ställts mot infrastruktursatsningar. På flera sätt är det en konstlad motsättning så länge man vill ha både välfärd och infrastruktur. Problemet är att staden gör stora överskott samtidigt som välfärden urholkas, inte infrastruktursatsningen.

Det är till och med så att en avbetalning av infrastrukturpaketet i en klump genom en bokslutsdisposition 2010 frigör 50 miljoner kronor per år i 25 år till välfärd. Alternativet till att betala av hela kommunens del av finansieringen med överskottet 2010 är just detta: betala 50 miljoner per år i 25 år som skulle kunna användas till välfärd istället. Det kan tyckas paradoxalt men så länge man vill ha både välfärd och infrastruktur är en direktbetalning av infrastrukturpaketet är just de sociala fonder debattörerna efterlyser för att skjuta överskottet till framtida välfärd. Det är ren flax att infrastrukturpaketet kommer samtidigt som överskottet. Hade vi påbörjat betalningarna till infrastrukturpaketet förra året hade vi inte kunnat använda överskottet till något annat än att amortera på stadens lån och få lägre räntekostnader framöver. Då skulle vi haft nedskärningar, miljardöverskott och årliga betalningar på 50 miljoner i 24 år till.

Nu är vi naturligtvis inte nöjda med varken dagens situation eller budgetregler. Det finns inga garantier att framtida majoriteter använder utrymmet på 50 miljoner till välfärd i stället för skattesänkningar. Dagens regler att en kommun inte kan kvitta överskott ett år mot underskott nästa år. Det är möjligt för en kommun att åberopa synnerliga skäl och gå med underskott ett år men budgeten måste vara i balans året efter. Hela budgetlagstiftningen är enkelriktad åt höger. Traditionella högerlösningar som nedskärningar och skattesänkningar är enkla medan välfärdssatsningar är svåra att genomföra. Med Vänsterpartiets budget hade vi haft utbyggd välfärd, överskott till infrastruktur och ett fortsatt utrymme för framtida välfärdsökningar.

Ingbritt Holst lyfte de stora problem sammanslagningen av stadsdelsnämnderna Frölunda och Högsbo har inneburit. Den nya nämnden har nu ett underskott och tvingas till nedskärningar samtidigt som kommunen totalt prognostiserar ett överskott i miljardklassen.

Göteborg är inte ensamt om stora överskott. Budgetreglerna gör att kommunerna och landstingen prognostiserar ett överskott i storleksordningen 21 miljarder samtidigt som arbetslösheten biter sig fast över 8 procent. Använd miljarderna till offentliga investeringar i välfärd, infrastruktur och miljöteknik.

Alfons & co.

Resten av kvällen användes till val, justeringar av taxor och annat smått och gott som Alfons Åbergs barnkulturhus. Den debatten sköttes av Marie Lindén för vår del. Hon sade att hon gladdes över initiativet och att kommunen måste kunna agera snabbt när initiativ tas och möjligheter ges.

Aron Mathiasson valdes till vår ordinarie ledamot, och Anna Gül Ogbeide till ersättare, i förbundsfullmäktige för kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg.

Aron förde även vår talan i debatten om Maria Berntssons (KD) motion om privatisering av kulturskolan genom en kulturskolepeng. På område efter område där pengsystem har det inte lett till utveckling utan snarare till avveckling. Privatiseringar och upphandlingar leder till fördyringar.

För egen del lyfte jag den fundamentala skillnaden mellan kommunal och privat verksamhet. Målet med kommunal verksamhet är att skapa välfärd till göteborgarna,  medlet är pengar. Målet med privat verksamhet är pengar, medlet är produktionen.

Dessutom är det stora problem förknippade med att sätta samma summa pengar på varje barn. För att allas lika värde skall garanteras måste alla behandlas olika eftersom vi är olika. Vi har alla olika bakgrund och därför har vi rödgröna en resursfördelningsmodell som kompenserar för sociala faktorer.

I debatten efterlyste Maria Berntsson alternativ till hennes pengsystem. Hon försökte göra gällande att vi bara avslår motionen för att det är fel avsändare och att vi inte har några egna förslag att förbättra kulturskolan. Nej, vi avslår inte motionen för att det är KD som har skrivit den utan för att den är dålig. Nu finns det förvisso en stark korrelation mellan KD och dåliga förslag men det är viktigt att komma ihåg orsakssambanden i våra motiv för avslag.

Vi rödgröna gör mycket för att utveckla kulturen. I tilläggsbudgeten lägger vi 4 miljoner extra till kulturskolan, 5 miljoner på fritidsgårdar i stadsdelarna och ytterligare 5 miljoner till ett ungdomens hus i centrum. Detta kommer att få effekter för kulturutövandet bland de yngre. Dessutom satsar vi på mindre barngrupper i förskolan vilket ger utrymme för mer kultur. Vänsterpartiet har också fört fram förslaget om en slags ”Gothia cup” för kulturskolor. Detta förslag har tagits emot väl av S och MP och vi är överens om att presentera ett sådant förslag.

Det var riktigt starka prestationer från alla vänsterpartister som debatterade i kväll. De som inte var uppe gav oss andra ett starkt stöd genom gester och lappar. Fortsätt så. Detta är ett riktigt gott gäng och vi kommer att bli svårstoppade de kommande fyra åren.

Liknande inlägg:

1. Chansen att bygga 500 hyresrätter i det gravt segregerade Örgryte kommer inte tillbaka inom överskådlig framtid

2. Nedskärningarna slår igenom fullt ut när nämnderna håller sina budgetar

3. Flitiga ungdomar tar strid mot nedskärningar i Göteborg

4. Överklassen måste bryta sitt miljöfarliga livsmönster

5. Är ansvarstagande alltid samma sak som att skära ner?

6. Låt inte barnen betala krisen

7. Stark vänsterbudget 2010

8. Man skall öka takten i bostadsbtggandet i lågkonjungtur Kia och Anneli, inte minska den

9. Miljöpartst aviserar skattehöjning på Facebook

10. Vänsterdominans i sista fullmäktigedebatten innan valet

Arvodet redovisas som vanligt på min specialsida om gratis kalorier och andra förmåner. Du hittar alla handlingar – och inom kort protokoll och ljudfiler – från dagens debatter här. Läs alla mina inlägg om kommunfullmäktige, miljö, klimat, jämställdhet,

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Media: 1,2,3,4,

8 kommentarer

Lägg till →

 1. ”När det gäller utformningen av systemet finns det olika möjliga lösningar och det är viktigt att vara lyhörd i detta arbete.”

  Vilket kvalificerat struntprat! Varför skulle det vara viktigare att vara ”lyhörd” om små skitdetaljer, men i frågan om vi ska ha trängselskatt eller inte, då är det bara att köra över folket?! Att som du hävda att det finns ett brett stöd att införa trängselskatt, baserat på valresultatet är så fruktansvärt fjantigt. Du VET förstås att motståndet är kompakt bland folk, men LÅTSAS som om det omvända gäller.

 2. ”Mats Pilhem försvarade kommunstyrelsens förslag till beslut och beskrev vikten av att vara lyhörda för göteborgarnas synpunkter”

  Jo, jo så fint det kan låta. I verkligheten skiter nästan hela fiullmäktige vad ”göteborgarnas synpunkter” är i frågan.

  • Jöran Fagerlund 26 november 2010 — 07:55

   Med tanke på att frågan var aktuell i valrörelsen och två partier Vägvalet och Sverigedemokraterna gick till val på att stoppa trängselskatterna och de fick ett förhållandevis lågt stöd kan man konstatera att stödet för att införa trängselskatt är brett i Göteborg.

   När det gäller utformningen av systemet finns det olika möjliga lösningar och det är viktigt att vara lyhörd i detta arbete.

   • Om det nu till äventyrs skulle finnas ett ”stort stöd” för trängselskatt (kommunal bilskatt) i Göteborg så skulle de makthavande utan att darra på manschetten våga gå ut med en folkomröstning om detta!!

    Vägar är inte en kommunal uppgift eller ”fögderi” och landets bilister har 7 gånger 77-falt betalat för vägarna, tunnlarna och broarna!!

    Men istället skall pengarna gå till ”genuspedagoger” och annat ”trams” för att dekonstruera könet hos både småoch stora barn ! VANSINNE !!
    Någonstans måste ju dock alla dessa ”högutbildade” genusvetare få sin utkomst och ”pysselsättning” ifrån och finns det inte någon verklig arbetsmarknad för dem så ”lagstiftar” man det och tvingar exv. kommunala verksamheter att öda sina pengar på dessa meningslösheter.. !!

 3. Då gäller det för Vänsterpartiet att vara väldigt tydliga med varför man gör som man gör, och inte vara dryg, och utöva härskarteknik gentemot en förälder samt en representant från barnverket.
  Syftar inte på dig nu Jöran, jag tycker du stod en stund och pratade vilket var jätte bra.

  • Jöran Fagerlund 26 november 2010 — 08:00

   Tack. Jag tycker att jag var tydlig i debatten och här på bloggen vilka förslag vi lade i opposition för år 2010 då nedskärningarna bidrog till det stora överskottet och hur vi nu agerar i majoritet för att göra det beklagliga överskottet tillgängligt för välfärdssatsningar framöver.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: