Bra klimat i nya miljö- och klimatnämnden

Majoriteten i miljö- och klimatnämnden: Michael Törnqvist (MP), undertecknad, Johanna Ageborg (MP), Kia Andreasson (MP), Jeanette Werner Linnarsson (S), Johan Büser (S) och Talla Alkurdi (S). Abbas Zarrinpour (S) var på annat möte.

I går sammanträdde den nya miljö- och klimatnämnden. Det skall bli roligt att jobba i majoritetsställning framöver. Förhoppningsvis blir det enklare att få igenom Vänsterpartiets politik med avsiktsförklaringen i ryggen. Vi hade bra diskussioner på förmötet och det finns alla förutsättningar för ett konstruktivt klimat.

Vi hade inte så många ärenden på vårt första möte men det blev rätt långt ändå tack vare all information.Det mest intressanta ärendet politiskt var ärende 8 och 9 som handlar om att göra en bergtäkt i Ardalsberget. Förvaltningens tjänsteutlåtande var riktigt bra strukturerat och resonemanget gick lätt att följa. De framför flera argument varför bergtäkten kan tillåtas. Exploatören redogör dock inte till vad gruset skall användas. Vi har även en politisk överenskommelse om att freda Ardalsberget.

Ärendet kan ses som ett gott exempel på nationella och lokala målkonflikter när det gäller miljöfrågor. Det behövs sten och grus för byggnation och det finns en risk att vi flyttar problemen till en annan plats om vi säger nej i Göteborg. Den helhetsbedömningen kan vi inte göra med det underlag som exploatören presenterat. Det avgörandet får i så fall Länsstyrelsen göra. Vad vi kan se framgent kommer stora projekt i Göteborg snarare generera massor som skall fraktas bort. Dessa borde rimligtvis kunna användas i stället för att spränga bort ett helt berg.

Det politiskt mest problematiska var lägenheter längs Avenyn. Ett hundratal bostäder och lite butikslokaler kommer att byggas. Marken ägs av Wallenstam, ett par och en bostadsrättsförening. Risken är överhängande att de flesta bostäder blir bostadsrätter och segregationsproblematiken späs på ytterligare i Göteborg. Eftersom kommunen inte äger marken är det svårt att göra något åt upplåtelseformen. Det är ett av skälen till att Vänsterpartiet kommer att säga nej till all försäljning av kommunal mark framöver. Min slutsats i detta ärende var att jag inte kunde yrka på något annat än förvaltningens tjänsteutlåtande som bl.a. pekar på problemen med kopparfasader. För den som vill botanisera i ärendet finns samrådshandlingen här.

I övrigt hänvisar jag till förvaltningens pressmeddelande:

Bötesstraff kan minska nedskräpning på allmänna platser

Miljö- och klimatnämnden är positiv till Miljödepartementets förslag om att lägga till en ny bestämmelse om nedskräpningsförseelse i miljöbalken. Enligt dagens regler finns det inget straff för nedskräpning som kan anses vara ringa. Med den nya bestämmelsen blir det möjligt att bötfälla även den som skräpar ner i mindre omfattning. Det tycker nämnden är bra eftersom det kan skapa bättre möjligheter att komma tillrätta med nedskräpning som förfular allmänna platser.

Ardalsberget ska bevaras – nej till bergtäkt

Miljö- och klimatnämnden avstyrker i sitt yttrande till länsstyrelsen en tillståndsansökan för bergtäkt vid Ardalsberget på Hisingen. Berget är ett av de få oexploaterade grönområden som finns kvar på södra Hisingen, säger nämnden och ifrågasätter samhällsnyttan av en bergtäkt här. Nämnden hänvisar också till en politisk avsiktsförklaring mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Västerpartiet i Göteborgs Stad om att Ardalsberget ska skyddas.

Positivt med nya bostäder utmed Avenyn, men nej till koppar på fasaderna

Miljö- och klimatnämnden säger ja till byggnadsnämndens planer på att utveckla två kvarter utmed Kungsportsavenyn. Planförslaget innebär att butikslokaler och kommersiella lokaler ska utvecklas och att ett 100-tal nya bostäder ska byggas inom kvarteren mot Teatergatan. Nämnden är positiv till detta, men med några förbehåll. Koppar som fasadmaterial ska undvikas eftersom koppar läcker ut till dagvattnet och är giftigt för djur och växter. En kompletterande utredning ska göras av buller från fläktar och trafik för att se att riktvärdena för bostäder klaras.

Alla handlingar från dagens möte hittar du här. Läs alla mina inlägg om miljönämnden i Göteborg.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: