Göteborg inför antidiskrimineringsklausul efter motion från Vänsterpartiet

Seroj Ghazarian på Stadskansliets mångfaldsenhet beskrev det nya materialet byggt på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som Göteborgs Stad har tagit fram.

Det märks att valet är över. Debatterna i kommunfullmäktige i går var stundtals väldigt lama. Ännu ett skäl för oss rödgröna att driva fler frågor i fullmäktige i form av motioner som jag skrev om efter helgkonferensen med Vänsterpartiets fullmäktigegrupp. Som det är nu präglas fullmäktiges dagordning allt för mycket av borgerliga motioner och interpellationer. Trots att vi gör väldigt mycket bra i Göteborg riskerar majoriteten att framstå som defensiva i stället för pådrivande och utvecklande. Även om det görs enormt mycket bra saker i Göteborg hamnar debatten i händerna på borgarnas gnäll eftersom de formulerar frågorna och bokstavligen sätter dagordningen.

Vänsterpartiet fick dock en stor arbetsseger under gårdagens fullmäktige: Berhane Kidanes (V), Vida Ezzatpoors (V) och min motion om antidiskrimineringsklausul vid upphandling och likabehandlingsplaner i kommunens egna verksamheter bifölls med upphandlingsbolagets motivering.

Vi skrev motionen för snart två år sedan och det är trist att hanteringen drog ut på tiden så länge att både Berhane och Vida hann lämna kommunfullmäktige. De var de verkliga hjärnorna bakom motionen. Samtidigt kanske det var bra att tiden fick gå så att Marie Lindén och inte minst min f.d. kollega som stadssekreterare Marlene Svensson kunde förhandla fram en majoritet i kommunstyrelsen. Marlene  drog ett stort lass i såväl utarbetandet av motionen som förhandlingarna och förtjänar ett tack från oss motionärer.

Det är symptomatiskt att borgarna i sitt svar påpekar att de inte ser poängen med att koppla frågan om likabehandling i kommunens verksamheter till de upphandlingar vi gör. Om kommunen gör ett bra likabehandlingsarbete skall inte detta försvinna om verksamheter läggs ut på entreprenad. Nu finns det flera goda skäl till att drift i egen regi är att föredra framför privatiseringar och entreprenader men vi kommer i alla fall att kraftigt minska riskerna för diskriminering.

Annars körde borgarna med argumentet att diskriminering är olagligt och att vi därför inte behöver någon antidiskrimineringsklausul. Anjelica Hammersjö (V) punkterade borgarnas samtliga argument i ett briljant inlägg som du kan lyssna på här och du du kommer att leva ett något fattigare liv framgent om du avstår från att lyssna på det.

Ishall och simhall i Angered

Min första debatt för kvällen var inte mycket av debatt eftersom alla är överens om att bygga en ishall och badhall i Angered. Isytan är extremt snedfördelad i Göteborg med en extrem förskjutning till de västra stadsdelarna. Min sons skola skall åka skridskor nästa vecka läste jag i hans veckobrev. Att ungarna i Gårdsten tar bussen till Angered, spårvagn till Gamlestaden där de byter till spårvagn till Kortedala kan vara OK för en friluftsdag men det är inte rimligt för de barn som vill spela ishockey, åka konståkning eller bara ha skoj på isen. Då krävs en hall i Angered.

Klassamhället lyser igenom i stadens uppföljningsrapport

Min vanliga ingång i diskussionerna kring uppföljningsrapporterna är miljöperspektivet. I dag blev det en kort sejour. Det mest anmärkningsvärda är att biltrafiken ökar i Göteborg och den ökar mer än kollektivtrafiken. Vi har alltså inte ens måluppfyllelse på det urvattnade mål S och MP formulerade inför 2010. Nu har de tillsammans med oss skärpt målformuleringen inför 2011 till att minska biltrafiken. Vi har ett bättre mål och vi kommer att presentera åtgärder för att nå målet.

Det som fångade min blick denna gång var skrivningarna i del två om barns ohälsa. I nedskärningarnas och arbetslöshetens spår uppger 30 procent av Göteborgs unga kvinnor (16–29 år) att de mår dåligt. Innan de stora nedskärningarna på 90-talet, 1989, var den siffran 9 procent.

sidan 4 kommer det kanske mest sorgliga i hela rapporten angående folkhälsan bland barn och unga: ”Av indikatorerna […] ser man tydligt hur den sociala och ekonomiska ojämlikheten slår igenom: alla stadsdelarna i Nordost ligger betydligt sämre till än resten av staden, regionen och riket; Bergsjön når bara till hälften av det ideala målet.” Tragiken är att detta är politiskt valt och inte behöver vara så om en där människor sätts före marknaden hade fått råda. Vi fick oväntad draghjälp av Carl Ek (-) som höll med oss i det mesta.

Är vi verkligen villiga att betala det priset för att finansminister Anders Borg, eller för den delen Per Nuder innan honom, skall kunna prata om Sveriges urstarka statsfinanser? Riksdagens utgiftstak som gör att extra intäkter ett år inte kan användas till välfärd eller investeringar eftersom utgifterna beslutades flera år i förväg omfamnas av alla partier utom Vänsterpartiet.

Kommunallagens krav på nollresultat, dvs i praktiken överskott, i kommunerna är även det ett blocköverskridande beslut som omfamnas av socialdemokratin. Är det rimligt att kommunen varje år skall göra ett överskott när vi kan se att det slår så hårt? Under 2010 kommer Göteborgs Stad att göra ett överskott på 1,25 miljarder kronor samtidigt som nedskärningar i verksamheter görs. Det är absurt.

Aron Mathiasson och Monika Djurner under fullmäktigedebatten.

Vår kritik av kommunallagen tycks ha gett effekt. Helene Odenjung (FP) medgav i debatten att regeringen nu skall utreda om inte kommunerna skall få samma spelregler som staten att verksamheten skall gå jämt upp under en konjunkturcykel dvs. kommunen kan tillåtas göra överskott i högkonjunktur för att kunna göra underskott i lågkonjunktur. Sent skall syndarna vakna men det är väl positivt att regeringen i alla fall utreder frågan även om en tolvåring med en Ballograf kan räkna ut det orimliga i dagens lagstiftning.

I dag avskedar kommunerna i lågkonjunkturerna och vågar inte anställa i högkonjunktur eftersom det snart kan vända neråt och man tvingas avskeda i alla fall. Möjligtvis investerar kommunerna i högkonjunkturer men då är entreprenadkostnaderna som dyrast. Kommunallagen tvingar således fram slöseri med skattemedel. Ett annat alternativ är, som Jonas Ransgård (M) hävdade i debatten, att populistiskt hävda att göteborgarna är överbeskattade. När man ser till folkhälsoproblemen är det väl snarast så att Göteborgs befolkning har blivit blåsta på den välfärd de betalar skatt för att få. Kommunallagen ger på många sätt en enkelriktad ekonomi. Utökad välfärd är svårt medan skattesänkningar, besparingar och personalminskningar är lätt.

Personalminskningarna syns också i uppföljningsrapporten. Minskningarna har förvisso stoppats upp men det är hundratals årsarbetare som har försvunnit flera år i rad. Nu visar rapporten på en svag vändning men de nya tjänster som tillkommer är ofta tidsbegränsade anställningar eller timavlönade. Denna utveckling är helt i strid med fullmäktiges budget som säger att fasta heltider skall vara norm och timavlönade anställningar skall minska. Dessutom sker det samtidigt som kommunen gör ett överskott på 1,25 miljarder kronor.

De 1,25 miljarderna skall nu läggas på kommunens medfinansiering av det västsvenska infrastrukturpaketet. Det kritiserades av Vägvalets Tom Heyman som tycks vara emot det mesta. Det är klart att man inte kan förvänta sig att Vägvalet skall ha några egna politiska förslag eftersom de enbart gick till val på att stoppa trängselskatterna.

Vänsterpartiet står bakom att det uppkomna överskottet används till infrastrukturpaketet eftersom det skapar utrymme för välfärdssatsningar i storleksordningen 50 miljoner per år i 25 år. Alternativet, för den som vill ha infrastrukturpaketet, är nämligen att betala 50 miljoner per år i 25 år. Detta är kostnader som belastar resultaträkningen direkt och därmed tränger ut välfärd. Infrastrukturpaketet ger kommunen för första gången en möjlighet att använda ett överskott till välfärd direkt. Tidigare år har överskott använts till sådant som har varit bokföringstekniskt möjligt och inte nödvändigtvis till det som har varit politiskt mest prioriterat. Exempelvis konstgräsplaner och en bandybana på Heden. Nu säger jag inte att konstgräsplanerna var en dålig satsning men om vi hade haft 100 miljoner att använda till vad vi ville kanske inte allt hade gått till fritidsaktiviteter och allt som hade gått till fritidsaktiviteter hade kanske  inte gått till konstgräsplaner.

Överskottet kontra infrastruktur och välfärd har jag kommenterat tidigare. Som jag ser det är inte problemet att överskottet läggs på infrastruktur utan att överskottet tilläts uppstå samtidigt som nedskärningar gjordes i verksamheten. Kritiken mot nedskärningarna kvarstår och är oberoende av hur överskottet används. Även med Vänsterpartiets budget hade överskott uppstått eftersom vi, som alla andra eftersom vi använde samma underlag, missbedömde konjunkturen och intäkterna. Skillnaden är att välfärden hade kunnat byggas ut, i stället för att monteras ner, med Vänsterpartiets budget. Jag har skrivit mer om detta tidigare.

Alla som accepterar dagens budgetregler för stat och kommun vill att kapitalismens återkommande kriser skall slå rätt mot de kommunala verksamheterna. I stället för att låta den offentliga sektorns utgifter kompensera och motverka konjunktursvängningarna är det arbetslösheten som får agera skyddsventil. Anders Borg talar om ”jämviktsarbetslöshet” på nivåer som inte kan betraktas som annat än massarbetslöshet. När kapitalismen krisar är det kommunens personal och de allra sköraste göteborgarna som får agera krockkudde för att borgarnas kärnväljare, de välbeställda, skall gå skadelösa ur krisen.

Monika stark i valfrihetsdebatten

Privatiseringar och fler utförare är borgarnas standardrecept. Denna gång var det Ann-Sofie Lagerstedt (FP), Annika Johansson (M), Maria Berntsson (KD) och Marie- Louise Hänel Sandström (M) som i en motion föreslog förstärkning av korttidsplatser för äldre göteborgare. Läser man motionen ser man att det inte handlar om förstärkningar utan om privatiseringar under täckmantel av ”valfrihet”. Monika Djurner (V) argumenterade starkt mot privatiseringar och slog undan fötterna på valfrihetsargumentet i ett inlägg som du, precis som Anjelicas om antidiskrimineringsklausul, borde ta dig tid att lyssna på.

Ljudanläggningen fungerade inte utanför fullmäktigesalen och jag hörde därför inte debatterna när jag väntade på att bli fotograferad. Du gör klokt i att lyssna igenom hela debatten eller i alla fall spola fram till du hör någon vänsterpartist. I flera debatter svamlade borgarna mer än de brukar. Alla handlingar och ljudfiler hittar du här.

Beslutet om de 500 bostäderna i Örgryte fattades på felaktiga grunder: Gör om – gör rätt

Under gårdagens fullmäktigedebatt sträckte Aron Mattiasson fram sin mobiltelefon och sade att GP skriver att besluten om de 500 bostäderna i Örgryte måste göras om. Det är en politisk skandal av stora mått att detta bygge, som strider helt mot fullmäktiges budget, slank igenom fullmäktige i december. Skandalen blir inte mindre av att tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret redan i september fick reda på att myndighetsutövningen var felaktig. Ändå släppte de upp det till beslut i kommunfullmäktige. Hoppas att ärendet kan stoppas den här gången. Örgryte behöver inte mer överklass. Gör om – gör rätt!

Alla handlingar och ljudfiler hittar du här. Läs alla mina inlägg om kommunfullmäktige eller några av dessa inlägg:

1.  Anhöriga avgifter bisfenol biogas och privatiseringar när kommunfullmäktige rundade av för i år

2.  Barockt med miljardöverskott samtidigt som välfärden kvävs

4.   Socialdemokraterna och miljöpartiet spär på segregationen i ett av stans största problemområden Örgryte

5.   Min interpellation om stadens miljöarbete fick inleda mandatperiodens första kommunfullmäktigesammanträde

6.  De rödgröna i Göteborg presenterade avsiktsförklaringen och tilläggsbudget 2011 på en presskonferens i dag

7.  Chansen att bygga 500 hyresrätter i det gravt segregerade Örgryte kommer inte tillbaka inom överskådlig framtid

8.  Positiv stämning när nya fullmäktigegruppen sparkade igång

9.  Utvecklande helg tillsammans med fullmäktigegruppen

10. Göteborgs Stad kan inte säkerställa att vi inte serverar kött från plågade grisar

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: