Göteborgs Stad skall börja med jämställdhetsdiplomering av stadens förskolor och skolor på initiativ av Vänsterpartiet

Anna Gül Ogbeide beskådade hela mötet från ersättarplats.

Kvällens stora seger var bifallet till motionen om jämställdhetsdiplomering av stadens skolor och förskolor från Christian Larsson (V), Marie Lindén (V) och Berhane Kidane (V). Grundtanken är att vi skall ta fram verktyg för jämställdhetsdiplomering av stadens förskolor och skolor liknande den miljödiplomering miljöförvaltningen har erbjudit förvaltningar och privata företag sedan flera år.

Marie Lindén sade i debatten att det inte var så stor skillnad mellan motionens förslag och det borgerliga förslaget. Det är en konstlad motsättning som uppstår enkom av att de borgerliga för fram sitt förslag som ett alternativt beslutsförslag.

Hade de lagt sitt förslag som en egen motion hade vi säkert kunnat komma fram till en lösning. Det är inte uteslutet Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet involveras i arbetet med att ta fram en diplomering.

Anjelica Hammersjö (V) höll sig kort och koncis. Från borgerligt håll efterlystes evidens, forskning och erfarenhet som om diplomering skulle innehålla hitte-på, chansningar och ren slump. Naturligtvis förväntar vi oss ett välgrundat förslag från stadskansliet.

Jag gav mig in i diskussionen eftersom diplomering som verktyg beskrevs på ett märkligt sätt. Som om det handlar om att få ett klistermärke. Vi gör paralleller till miljödiplomeringen just därför att miljödiplomering är ett systematiskt miljöledningssystem. Jag gjorde en kort intervju med Marie och Christian:

Ju mindre upphandling desto mindre risk för mutor

Theo Papaioannou, Vägvalet, har ställt en interpellation om varför lagen om offentlig upphandling (LOU) inte nämns i handlingsplanen för att förstärka den interna kontrollen och öppenheten inom Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.

Christian Larsson (V) beskrev rappt att Vänsterpartiet inte är motståndare till LOU men vi är motståndare till privatiseringar och att allt mer verksamhet läggs ut på entreprenad. Ju mer verksamhet som drivs i egen regi desto mindre är riskerna för mutor och felaktiga upphandlingar.

Revision

Mats Pilhem tackade revisorerna för ett gediget arbete. Även om revisorerna ger kritik är deras granskning välkommen och ett viktigt stöd, inte mist för fritidspolitiker som kan ha svårt att få tiden att räcka till. Han lyfte även att det behövs enhetliga uthyrningsregler för våra kommunala bostadsbolag. Det kommer också att ske när vi nu inför en kommunal bostadsförmedling.

En intressant detalj i köreglerna är att Hjällbobostadens och Gårdstensbostäders hyresgäster kan tillgodoräkna sig sin tid som boende i de bolagen när de söker internt till Bostadsbplaget, Poseidon och Familjebostäder men det omvända gäller inte. En som bor hos Poseidon har inte förtur i Gårdsten eller Hjällbo. Är Gårdsten och Hjällbo adresser man bara flyttar i från och aldrig till kan man undra.

Min fråga till ordförande i stadsrevisionen, Arne Hasselgren (S), var hur man skall tolka skrivningen på sidan 28 i revisionsrapporten ”En del av perioden har präglats av högkonjunktur som motiverat överskott för sämre tider och oförutsedda händelser.” Betyder det att revisionen menar att det går att skuta överskott från ett år till framtida verksamhet? Det brukar ju hävdas att kommunen inte får gå med underskott. Undantaget är ett år om exceptionella skäl finns. Tyvärr fick jag inget svar på frågan.

Gärna fler båtplatser men först en god havsmiljö

Agneta Granberg (M) föreslår i en motion att fler båtplatser skall byggas genom att kommunen tar ett helhetsgrepp. Vi rödgröna föreslår bifall till motionen med ett par förbehåll. Den ökade båttrafiken får inte fördärva miljön. Havsmiljön utanför Göteborg är inte god. Det ser heller inte ut som om vi kan klara havsmiljön i det åtgärdsprogram som sträcker sig till 2015. Det blir troligtvis en ny sexårsperiod med åtgärder. Förhoppningsvis har vi en god havsmiljö 2021. Kortfattat sade jag att Vänsterpartiet gärna ser fler båtplatser i den mån miljöbelastningen från det rörliga friluftslivet minskar totalt sett. Vi vill undvika den situation massbilismen är i. Alla miljövinster som den tekniska utvecklingen bär med sig för varje ny bil äts upp av att biltrafiken ökar totalt.

Nedskärningar trots miljardöverskott

Debatten om bokslutet riskerade att bli komplicerad för oss då Vänsterpartiet hade en egen budget för 2010 men nu ingår i ett majoritetssamarbete med S och MP. Mats Pilhem inledde med de politiska aspekterna av bokslutet och gjorde ett välavvägt inlägg och passade på att ge Vägvalet en känga för att de bara har bilens perspektiv när de bara talade om infrastrukturpaketet och trängselskatten.

Jag förklarade att avsättningen på 1,25 miljarder till infrastrukturpaketet i en engångspost 2010 frigör 50 miljoner  per år i 25 år till välfärd. Det var detta min fråga till revisionen handlade om: finns det mer strukturerade sätt att flytta överskott från ett år till ett annat? Det var ju bara en slump att en stor investering inföll samma år som ett stort överskott. Det mest absurda är ändå att verksamheten skars ner samtidigt som kommunen gör ett överskott. Med Vänsterpartiets budget hade troligtvis överskottet också blivit stort men inga nedskärningar hade gjorts.  Jag har skrivit mer om detta här.

Min huvudsakliga ingång i diskussionen var om de prioriterade målen och hur vi redovisar. Jag skrev om detta för en tid sedan. Ett utvecklingsområde är att bli bättre på jämställdhetsanalys och könsuppdelad statistik. Bostadsbolagets årsredovisning innehåller 100 sidor. Av dessa är runt 20 en hållbarhetsredovisning. Kanske är det något för fullmäktige att titta på.

Debatten spårade ur och blev en allmänpolitisk debatt kring tillväxt. I och för sig rätt rolig och bra debatt som vi behöver ha oftare men kanske inte i samband med bokslutet. Eller så är det just där vi skall ta in de stora frågorna. Det var i alla fall kul att få säga ”Av var och en efter förmåga – åt var och en efter behov” i kommunfullmäktige.

Diskussionen om GR:s budget blev än mer märklig och förtjänar ett eget inlägg här på bloggen.

Alla handlingar hittar du här. Där kan du även lyssna på debatterna. Läs alla mina inlägg om kommunfullmäktige. Liknande inlägg:

1. Fullmäktigegruppen vaccinerar sig mot härskartekniker

2. Göteborg inför antidiskrimineringsklausul efter motion från Vänsterpartiet

3. Ju mer bil desto mer talartid i kommunfullmäktige

4. Barockt med miljardöverskott samtidigt som välfärden kvävs

5. Hur eleffektiv kan en miljönämnd bli?

5 kommentarer

Lägg till →

  1. Hej Är du ute och filmar på blå stället idag eller?, Där vänsterns framtidskonferens äger rum.

  2. ”…. En som bor hos Poseidon har inte förtur i Gårdsten eller Hjällbo. Är Gårdsten och Hjällbo adresser man bara flyttar i från och aldrig till kan man undra….”

    JA !! 😉 Behovet av ”förturer” till Gårdsten och Hjällbo torde vara minimalt, ja troligen infinitesimalt!

    Vem skall övervaka och betygsätta att ”jämställdhet” uppnåtts inom skolan? Speciella ”Genuspoliser” ? Men det är ju klart. Någonstans måste alla ”genusvetare” få sin ”pysselsättning”… Deras alldeles oerhörda kunskap och nedlagda studieflit får inte kastas bort på hälleberget… Och finns det inte någon naturlig efterfrågan på deras tjänster så får det ju lagstiftas fram en sådan…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: