Enbart ekologiskt kött och mer vegetariskt i Göteborg

Hanami (花見) i Gårdsten. Körsbärsblommorna har slagit ut. Underbart.

Det var länge sedan jag bloggade nu och mycket har hänt som jag borde ha bloggat om. Jag försöker beta av bloggkön ”baklänges” och börjar med det senaste. Vi har nu avslutat sammanträdet med miljönämnden efter en dag fylld av möten för min del.

Det började med arbetsutskottet för Bostads AB Poseidon kl. 08.30 i Angered. Sedan tog jag spårvagnen till Hyresgästföreningen på Första Långgatan. Mötet där var riktigt trevligt även om det är en ovan roll att vara Hyresgästföreningens motpart. Därifrån var det promenadavstånd till miljöförvaltningen.

Mer vegetariskt och enbart ekologiskt kött i Göteborg

Vi hade många informationspunkter på dagens sammanträde men också viktiga beslut som strategin för miljömåltider. Fullmäktige har tidigare beslutat att allt kött kommunen serverar skall vara ekologiskt. Ett utmärkt beslut och nu var det dags för miljönämnden att omformulera strategin för miljömåltider i enlighet med beslutet.

En annan viktig del i den nya strategin är att vi följer upp fler aspekter än bara andelen ekologisk mat. Nu kommer vi även att följa upp andelen vegetariska måltider och hur mycket mat som slängs. Det var bland annat därför jag hade ett eget yrkande när vi behandlade miljömåltiderna 2009. Då som nu saknas en fungerande klimatmärkning. Skillnaden mot 2009 är att vi nu har ett fullmäktigebeslut att allt kött skall vara ekologiskt och vi skall följa upp målet om ökad andel vegetariskt vilket gör att det är lätt att ställa sig bakom strategin. Du hittar hela strategin här.

Sälj inte ut göteborgarnas gemensamma egendom

När det gäller ärende 12, Bostäder vid Rundradiogatans förlängning, är jag ambivalent. Det är inget optimalt bygge. Fler småhus i direkt anslutning till till ett befintligt småhusområde. I närheten finns en del hyresrätter och med tanke på att Vänsterpartiet har högre ambitioner än alla andra när det gäller bostadsbyggandet i kommunen är det inte läge att kräva att bygget stoppas. Däremot torde det inte innebära någon större försening eller försämring av de ekonomiska kalkylerna i projektet om kommunen upplät marken med tomträtt i stället för att sälja den genom tomtkön. Därför lämnade jag följande protokollsanteckning:

Vänsterpartiet har tydligt tagit ställning mot försäljning av kommunal mark. Delar av planområdet upplåts redan idag som tomträtt. Det bästa vore om även de markområden som idag ägs av kommunen och Bostads AB Poseidon också upplåts med tomträtt i stället för att säljas genom tomtkön.

Det skulle garantera alla göteborgares fortsatta demokratiska inflytande över området. Det skulle även vara en bättre förvaltning av göteborgarnas gemensamma egendom eftersom framtida värdeökningar tillfaller oss alla och inte enbart de lyckliga åtta som nu kan köpa loss marken.

Förhoppningsvis kan mina partikamrater driva frågan i byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och kommunstyrelsen.

Den enda fråga det blev politisk strid om var, inte oväntat, förslaget till parkeringstal. De borgerliga ville inte planera för en hållbar framtid utan föreslog ett remissvar som i korthet innebär att det är den framtida efterfrågan på parkeringsplatser som skall styra hur många parkeringar som byggs.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet skrev fram ett yrkande som innebär att parkeringstalen för småhus skall minskas. Det är inte rimligt att planera för två bilar per hus.I diskussionen framhölls att det är svårt att styra hur många bilar någon parkerar på sin tomt. Det stämmer förvisso om man anlägger parkeringen i direkt anslutning till huset. Ägaren kan ju parkera på gräsmattan. Poängen är att man kan planera även småhusområden utan biltrafik och parkering i utkanten av området. Då har parkeringstalen en stor betydelse. Därför anslöt jag mig till Miljöpartiets förslag att ändra förvaltningens förslag med följande motivering:

Förslaget har många positiva delar men det innebär en svårighet i att det tar sin utgångspunkt i nulägessituationen istället för att blicka framåt. Det västsvenska infrastrukturpaketet och K 2020 pekar mot att kollektivtrafikens andel ska öka till minst 40 %. Det är för detta scenario som vi ska bygga de nya husen och anpassa parkeringarna.

I förslaget till parkeringsnorm för småhus med god kollektivtrafik ska det vara ca 2 bilar per hus. I praktiken innebär detta att i stort sätt alla vuxna som bor i småhus ska ha en egen bil, oavsett tillgången på kollektivtrafik. Reduktionen är endast 10 % om man har god tillgänglighet till kollektivtrafik jämför med om man har dålig tillgänglighet. Konsekvensen av detta är att endast ca 10 % av bilisterna förväntas ändra sina resvanor i de områden där tillgängligheten förbättras kraftfullt. Detta är inte samma perspektiv som staden har när man arbetar med K 2020. I K2020 ska andelen medborgare som kör bil reduceras med ca 25 % för att målet i K 2020 ska kunna nås.

Vi anser att det är viktigt att staden är konsekvent i sin planering. Därför bör såväl boendeparkeringar som besöksparkeringar reduceras i parkeringsnormen så detta styrdokument harmoniserar med stadens ambitioner för kollektivtrafiksresandet.

Tillsyn på bostadsmiljön i Bergsjön visar inga allvarliga brister

Miljöförvaltningen har under 2010 och början av 2011 arbetat med tillsyn på fastighetsägare i Bergsjön. Syftet var att få en helhetsbild av boendemiljön i området och undersöka hur fastighetsägarna tar sitt ansvar enligt miljöbalken. Tillsynen omfattade möten med totalt 29 fastighetsägare, inspektioner av avfallshanteringen och stickprovsbesök hos boende. Resultatet visade inte på några brister i fastighetsägarnas egenkontroll, eller i avfallshanteringen. Bostadsinspektionerna ledde till ett mindre antal anmärkningar när det gäller främst ventilation och varmvattentemperatur.

Miljöförvaltningen har fått värdefulla erfarenheter som kommer att användas i det fortsatta arbetet med riktad tillsyn på flerbostadshus i andra områden i Göteborg.

Tillsynsprojektet redovisas i rapporten R 2011:11 Tillsyn av fastighetsägarens egenkontroll i Bergsjön.

Alla handlingar till dagens sammanträde hittar du här.

Läs alla mina inlägg om miljönämnden, klimat, miljö, mat, hållbar utveckling.

5 kommentarer

Lägg till →

 1. Jöran jag trodde vi levde i en demokrati, varför ska folk själva inte få bestäma vad dom vill göra med sin tomtmark. Vill man ha en bil, studsmatta eller pol på sin tomt torde det vara upp till var och en att själva bestäma. Det är verkligen inte upp till något parti, dig eller någon annan att lägga sig i sådana frågor länge det inte bryter mot gällande lagar.

  Det finns betydlig bättre sätt att minska bilismen exemeplvis höja kvaliten på kollektivtrafiken istället för att bränna 30miljarder på ett hål i backen som ditt parti förodrar som desutom få Göteborgare har någon verklig användning av.

 2. Say No to Communists! 25 april 2014 — 15:19

  Bjud in Putin att ta över landet när du ändå håller på.

 3. Det är kvalitet att formulera det vi stoppar i oss utifrån andra termer än pengar. Moderaterna kanske helt saknar kunskap och intresse av något annat än att räkna i termer av lägre kostnad. Det är inte så avancerat att lära sig räkna plus och minus. Men att förstå att verkligheten är långt mer komplicerad, dynamisk och intressant, full av möjligheter att mångdubbla den verkliga vinsten kräver gedigen kunskap och vilja att välja den väg som kräver andra insatser än att värna om pengar vars värde förändras i takt med bankernas iver att ”trycka fram” mer pengar.
  Bättre för miljön, bättre för människan, bättre för djuren och t o m bättre för bankerna ja även moderaterna har nytta av det trots att de kanske saknar djupare insikter i hur världen fungerar utanför den monetära förklaringsmodellen. Ni gör rätt i att välja den kloka inriktningen.
  Lycka till!
  Människan är inget rovdjur även om en del vill framställa sig så. Människan är inte heller stridshingst och människan gör klokast i att vara människa – visa omsorg och omtanke, samarbeta och hjälpa varandra. Vi mår mycket bra av att se till varandras bästa och då inkluderar jag hela miljön med mångfalden av arter.

 4. Vegetarisk ”mat”, t ex veganmat, är varken hälsovänlig eller näringsrik, det finns det många exempel och bevis på. Skrev själv ett inlägg idag om detta på min blogg, inlägget heter ”Är alla vänsterpartister och miljöpartister idioter?”. Har skrivit andra kraftigt kritiska inlägg till vegetarisk mat i mina två andra bloggar också, var dock ett tag sedan nu.

 5. Tomträtt är ett obsolet instrument hemmahörande i 30-talet med en ytterst odefinierad och grumlig ”ägande”rättsförhållning.

  Dessutom, hur många fordon ett hushåll har torde vara en ickefråga för politiker eftersom det är utsläppen som borde begränsas, inte antalet fordon.

  Hur ställer du dig ett hushåll med två bilar, en biogas och en elektrisk?

  Eller kliar det för mycket i ”bestämmandetarmen” i ivern att styra över hur medborgarna skall leva sina liv, vilken ägandeform de skall ha för sina bostäder, vilket parti de skall rösta på och vilken typ av mat de skall äta?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: