Vänsterpartiets kritik av vinstdrivande skolor i centrum för flera debatter i kommunfullmäktige

i kväll hade vi få voteringar i fullmäktige.

Kvällens första debatt handlade om en av interpellation Kristina Tharing (M) om att SDN Norra Hisingen återremittera en ansökan från en privatskola att utöka förskoleverksamheten.

Christian Larsson (V) inledde debatten med att konstatera att syftet med interpellationen är att förespegla göteborgarna att Norra Hisingen är en stadsdel med lång kö, att majoriteten stoppar etableringar av nya förskolor av ideologiska skäl och föräldrar i Norra Hisingen därför måste avstå från arbete.

– Inget av detta är sant. Norra Hisingen präglas inte av platsbrist eller lång kö till förskolan. Det är för närvarande 17 barn i en stadsdel med 46750. Alla 17 erbjudits en plats inom fyra månader, sade Christian.

– Förvaltningen gör bedömningen att man klarar full behovstäckning under hösten och att man genom att öppna en ny kommunal förskola i Glöstorp, som renderar 100 nya platser, klarar behovstäckningen även 2012, fortsatte han.

Vänsterpartiet är motståndare till att man gör vinst på skattepengar. De skall man hushålla med och varenda krona skall omsättas i den viktiga verksamhet som kommunen ansvarar för.

– Att det blir så har Vänsterpartiet säkerställt i en uppgörelse med Socialdemokraterna och Miljöpartiet som ser till att de pengar vi taxerar ut används till konkret verksamhet och som garanterar att aktieägarna får finansiera sina segelbåtar på något annat sätt än genom våra skattemedel, fortsatte Christian.

Sammanfattningsvis berättar verkligheten i Backa att förskolans utmaningar kan lösas inom den kommunala organisationen och utan att skattemedel slösas bort på bolagsvinster.

– Ett annat sakfel är att Kristina Tharing refererar till vänsterpartierna, det finns bara ett och nästa år firar vi 35 år utan splittring, sade Christian.

Helen Odenjung (FP) tog upp – inte bara en, utan flera gånger – mitt blogginlägg om beslutet i fullmäktigedebatten och ondgjorde sig över vad jag då skrev. Även Maria Berntsson (KD) kommenterade inlägget. Det är härligt att med teknikens hjälp kunna vara med i debatten utan att behöva öppna munnen.

Robert Hammarstrand (S) förklarade vår gemensamma uppgörelse.

– Lagen är tydlig. Vi är tre partier som i demokratisk anda har gjort en politisk markering att vi inte accepterar att göteborgarnas skattemedel hamnar i privata fickor.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet försvarade vår gemensamma avsiktsförklaring så bra att Christian inte behövde göra mer än två inlägg.

Att backa i Svenskt Näringslivs ranking är ett steg i rätt riktning

Marie Lindén och jag tog debatten om uppföljningsrapport 1-2011. Marie lyfte behovet av att vidareutveckla barnperspektivet i rapporteringen. Själv gav jag mig in i debatten när Tom Heyman (VägV) oroade sig över att Göteborg tappar i Svenskt Näringslivs kommunranking. Att backa i Svenskt Näringslivs ranking är inte nödvändigtvis något positivt men det är i alla fall ett tecken på att Göteborg inte är på väg åt fel håll. Svenskt Näringsliv har inte en blekaste aning om vad som är bra för företag, sysselsättning eller innovation.
Svenskt Näringslivs enkät är, som jag har skrivit tidigare, enbart en mätning av högervärderingar bland fullmäktigeledamöter. Dessutom handlar den om frågor som inte har med kommunen att göra som lagstiftning och arbetsgivaravgifter.

Ännu en gång kom Vänsterpartiets kritik av vinster i välfärden i centrum av debatten för en stund. Att privatisera kommunal verksamhet ger inga nya jobb. Snarare färre eftersom de privata bolagen vill göra större vinster genom att låta färre anställda göra mer jobb. Det som skapar jobb är att göra bland annat det vi gör i kommunen och regionen att satsa på utbildning och utveckling av nya branscher som t.ex. miljöteknik.

Svenskt Näringslivs idéer är destruktiva för samhällsutvecklingen i allmänhet och för företagande och innovationer i synnerhet.

Helen Odenjung (FP) invände att fler arbetsgivare att välja på för kvinnor skulle driva upp lönerna. Jag kontrade med att erfarenheten från exempelvis handelsanställda visar att fler arbetsgivare inte driver upp lönerna.

Så länge vi skapar arbeten genom innovationer, miljöteknik, utbildning och utbyggd välfärd är det enbart positivt att Svenskt Näringsliv är sura för at Göteborg privatiserar för lite

”Whistlebloverfunktion” är enbart en av många åtgärder mot korruption

I debatten om ”Whisteblowerfunktion” sade Mats Pilhem att vi tar SKTF:s oro att förslaget kan skapa ett mer slutet klimat på alvar och att vi skall se till att utveckla öppenheten och transparensen i organisationen. Vidare undrade han vad branschorganisationerna har gjort för att stävja bestickningarna i de aktuella branscherna. Roten till problemet är trots allt – om de fälls i domstol – att ett antal privata aktörer som har försökt tillskansa sig fördelar, på mer ärliga kollegors bekostnad, genom att köpa kommunala tjänstemän.

De borgerliga menade att vi skulle göra något annat men en funktion för att ta emot anmälningar från ”whistleblowers” är bara en av många åtgärder vi i majoriteten vidtar för att minimera risken för korruption och mutor.

100 000 kronor vardera till Allt är möjligt och Eco Fashion

Kommunfullmäktige beslutar om utdelning från ett par fonder. Förslagen väcks i form av motioner till kommunfullmäktige och jag var involverad i två motioner. En till det mediakritiska nätverket Allt är möjligt, författad tillsammans med Anjelica Hammersjö (V) och Mir Englund-Disum (MP). Dessutom anslöt jag mig till en motion, som Catrin Björkman (MP) tog initiativ till om att stödja föreningen Eco Fashion. Båda föreningarna fick 100 000 kronor vardera. Grattis till båda föreningarna, ni gör ett bra jobb!

Läs alla mina inlägg om kommunfullmäktige i Göteborg.

Annonser

4 Comments

Lägg till →

  1. …..Telefonnummer och e-postadresser till VF s olika redaktioner och abonnemangs- arenden….. Den minoritet som bor i lagenhet bor uteslutande i Stockholms stad eller i intilliggande omradena Solna Sundbyberg och Nacka..Samtidigt bor en majoritet av medborgarna i Stockholms lan vilka de ar satta att foretrada i lagenhet. Ofta har analyserna av Stockholm och socialdemokratins tillkortakommanden dar resulterat i slutsatsen att politiken maste flyttas till hoger for att attrahera Stockholmsvaljarna..Jag menar att det ar en felaktig analys..Manniskor i Stockholm har precis samma behov som manniskor i ovriga landet.

  2. Bengt: Denna entreprenör har en knapp procent elever med modersmålsundervisning, några hundra meter från ett av Göteborgs mest segregerade områden. Undra du på att de kan tjäna storkovan med det urvalet. Och undra sedan vidare vilka som får ta hand om de mer resurskrävande nyinflyttade eleverna och varför det går att plocka ut vinst ur välfärden så länge man inte kan avkräva privata aktörer något samhällsansvar.

    • Jag tycker ju att om man valt att bo i Sverige så skall man också kunna tala språket. Det stärker en på arbetsmarknaden, i den demokratiska medverkan och i livet i stort! 😀

  3. Om en entreprenör utför en tjänst åt kommunen billigare och bättre än om kommunen gjorde den själv.. Är inte det att hushålla och använda de gemensamma pengarna på bästa sätt ?
    ;-D

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: