Få beslut för min del på onsdagens sammanträde med miljö- och klimatnämnden

Stadens klimatmål tycks svåra att nå enligt Miljörapport 2010. Rättvisa krävs, enligt mig, för att vi skall kunna rädda klimatet.

För att hinna till AB Poseidons arbetsutskott tvingades jag lämna miljö- och klimatnämnden innan vi var färdiga i onsdags. Gedigna föredragningar kring behovsutredningen gjorde att vi inte hann in på beslutsärendena.

Föredragningarna och diskussionen kring behovsutredningen var nyttig och klargörande på flera sätt. Behovsutredningen är en liten udda fågel i kommunala nämnder. Enligt milljötillsynsförordningen skall det finnas en utredning om tillsynsbehovet för hela myndighetens tillsyn enligt miljöbalken.

Utredningen skall revideras minst en gång per år. Som jag tolkar det är det en inventering av vilka resurser som krävs för att vi skall uppfylla alla våra ambitioner. Det är ett bra underlag för att skriva ett inriktningsdokument och en budget för nämnden. Några efterlyser mer realism i utredningen. Jag tänker att det är nämndens uppdrag att prioritera i arbetet med inriktningsdokumentet och budgeten.

Några invänder kanske att andra nämnder inte har behovsutredningar och at det faller på sin egen orimlighet att nämnder skulle göra en utredning om vad som skulle krävas för att exempelvis alla barn skall vara lyckliga och klara sin skolgång eller att få en perfekt äldreomsorg för alla eftersom det skulle bli så dyrt. Jag tänker tvärt om, det vore superbra om vi gjorde en totalbedömning av de verkliga behov som finns i vår stad och låter dessa vara utgångspunkt för den politiska diskussionen och inte huruvida man kan höja eller sänka skatten.

I beslutsärendena hade jag inga ändringsförslag från förvaltningens även om jag hade en del frågor runt ärende 8. Den första frågan är ju varför man tar ett grönområde i anspråk när det finns parkeringsplatser att bygga på alldeles bredvid. De bostäderna skulle dock hamna närmare Dag Hammarskjöldsleden och buller är ett stort problem.

Frågan är hur mycket en parkering dämpar bullret från Dag Hammarskjöldsleden. Det är klart att avståndet påverkar både buller och luftföroreningar men det hade varit intressant att få reda på hur stor den nyttan är.

Den andra frågan är om det är rimligt att sälja ut kommunal mark för att bygga bostadsrätter där. I området är idag runt en tredjedel av bostäderna bostadsrätt så det är nog i sin ordning med bostadsrätter. Jag låter mina partikamrater i byggnadsnämnden och fastighetsnämnden göra den bedömningen.

Bra att gräva ner parkeringsplatser i Majorna

Ett klockrent ärende var ärende 10 om bostäder i Majorna. Bostäderna skall byggas på en parkeringsplats och ett garage anläggas under huset. Precis så skall det göras. Bygg hus på redan asfalterade ytor och fös ner bilarna under jord. Det underlättar för att minska gatuparkeringen i Majorna.

Läs alla mina inlägg om miljö- och klimatnämnden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: