Att flytta organisationen från en styrelseform till en annan ger dubbla styrproblem

Rundtur i södra Biskopsgården.

Det var inte bara debattboxningen Mats Pilhem hade gemensamt i går. Största delen av torsdagen tillbringade vi tillsammans på min hemmaplan i Gårdsten. Förvaltnings AB Framtiden höll utbildning för styrelserna i alla dotterbolag. Mats var där i egenskap av ledamot i AB Framtidens styrelse och jag i egenskap av ordförande i Poseidon.

Det var ett späckat schema och mycket matnyttigt för oss styrelseledamöter. Förmiddagen bestod i föredrag på Idéeum vid kaneltorget i Gårdsten. Under eftermiddagen gav vi oss ut på en rundtur i allmännyttans bestånd.

Oskar Svärd, doktorand på förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet.

Det mest intressanta för var föredraget från Oskar Svärd, forskare vid Göteborgs Universitet. Han beskrev hur bolagiseringen av kommunal verksamhet hade sina ideologiska rötter i New Public Management som kom med Ronald Reagan i USA och Margaret Thatcher i Storbritannien under 80-talet.

Förespråkarna hävdade att man skulle skapa effektiva och flexibla organisationer under paroller som: ”Sluta ro, börja styra”. Den offentliga förvaltningen skulle bli mer som de privata bolagen.

Frågan är om det blir det mer effektivt när det är så olika logik som driver verksamheterna.Företagsformen är avsedd att generera vinst. Den offentliga sektorn och allmännyttans produktion avser att gynna samhället

När AB Framtiden bildades 1993 fanns 2500 anställda i bolagen som ingår o koncernen. Idag är det 888. Nästan allt ligger på entreprenad. Undrar om dt har gjorts några utredningar att detta verkligen är mer effektivt? Blir det billigare för hyresgäserna? Får vi mer gjort per hyreskrona? Det är frågor jag tänker ställa i det kommande arbetet.

De kommunala bolagen är hybrider mellan dessa skilda logiker med egna intäkter på en marknad. De är varken renodlade privata företag eller offentliga förvaltningar.Kommunala bolag är autonoma, juridiskt och ekonomiskt.

Ledningen rekryteras utifrån politikernas olikheter. Konflikt är det naturliga, en del av organisationens logik.Politiker behöver ta många olika hänsyn i sitt beslutsfattande.Offentlig verksamhet är komplex och mångfacetterad. Privat verksamhet är oftast mer enkelspårig och ledningen rekryteras sällan för deras olikheter. Konflikter ses som undantagsfall som bör undvikas.

Kommunala bolag har dubbel uppsättning intressenter. De vanliga kommunala samt marknadens: banker etc. Motstridiga lagar finns i nästan alla kommunala verksamheter men med de kommunala bolagen möter ännu en konfliktyta: marknaden.

Detta leder till flera styrproblem. Det är svårare att mäta mjuka värden som demokrati och öppenhet än ekonomiska värden som avkastning, likviditet, effektivitet. Risk att vi mäter det vi kan snarare än det vi vill mäta.

Vad skall gälla, representativitet för väljarna eller sammanhållning ”för bolagets bästa”? Två lagstiftningar står emot varandra. Kommunallagen betonar representativitet för väljarna. Aktiebolagsstiftningen betonar sammanhållningen för bolagets bästa. Blir partierna kombatanter eller kompanjoner?

Oskar Svärd pekade på att vanligt förekommande styrinstrument hos privata bolag som bonusar och fallskärmar kan inte användas i kommunala bolag eftersom det finns en stark opinion mot dessa. För egen del tycker jag att det är det en intressant fråga eftersom det inte finns några belägg för att exempelvis bonusar ger bättre chefer och styrning ens i de privata bolagen. Tvärt om riskerar bonusar att styra mot kortsiktiga vinster snarare än långsiktighet. Dessutom tenderar bonusar att styra mot högre risktagande. Bolagsstrukturen tenderar att driva upp chefslönerna till oskäliga nivåer i stora delar av den kommunala verksamheten. Det var därför Vänsterpartiet föreslog att ingen kommunanställd skall få tjäna mer än fyra gånger så mycket som den i kommunen som tjänar minst.

Oskar Svärds slutsats var: Att flytta organisationen från en styrelseform till en annan ger dubbla styrproblem. Styrproblemen från båda lägren tenderar att förstärkas.

Lite blandade bilder från dagen:

Om inlägget

Bostads AB Poseidon, Politik

En kommentar

Lägg till →

  1. Nyckeln till möjligheten att skapa människors möjlighet till ett rättvisare och mer välfungerande samhälle ligger i effektiv och ändamålsenlig förvaltning. Detta har vi i V inte varit tillräckligt tydliga med. Som du skriver har andra krafter fått utrymme att tala om var skåpet skall stå. Vi måste ändra på det. Iden om att allt måste drivas som företag vilka har sig själv som främsta syfte är naturligt vis slöseri med resurser och ett hinder i att skapa ett bättre samhälle. Därför ser vi ett sämre dyrare och ojämlikare ta form. Så behöver det inte vara. Organisations forskare helt utan förankring i den vänsterideologi jag tillhör säger detta med med tydlighet. Jim Collins har givit en av sina publikationer namnet.
    ”Good to Great : när vinst inte är målet : varför företagstänkande inte är lösningen : en monografi som kompletterar Good to great – varför företagstänkande inte är lösningen; en monografi som kompletterar Good to Great”
    Läser man denne forskare får man klart för sig att en organisation måste veta vad den vill och hålla sig till det. Samhällsnytta skall naturligt vis främst vara samhällsnyttig och inte vinstbringade för aktieägare och höga chefer. Och dessa två syften kan inte förenas då den övervinst som syftas att ta ut om samhällsnytta skulle vara målet naturligtvis skall leda till ett lägra skattetryck eller mera välfärd.
    Tack Jöran för att du lyfter detta på det sätt du gjort här ovan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: