Inga stora kontroverser när miljönämnden tog nytt inriktningsdokument

Morgan Johansson och Magnus Lundström från Göteborgs Ornitologiska Förening.
Magnus Lundström och Morgan Johansson  från Göteborgs Ornitologiska Förening.

Onsdagens sammanträde med miljönämnden inleddes med ett besök från Göteborgs Ornitologiska förening. De har utsett kommunfåglar till alla kommuner runt Göteborg. Sånglärkan blev Göteborgs kommunfågel.

Det kan tyckas udda men nämnden var helt enig när vi antog inriktningsdokumentet för budget 2012. Samtidigt är en stor del av vår verksamhet myndighetsutövning. Det politiska är redan tänkt och beslutat hos lagstiftaren riksdagen. Dessutom finns tydliga skrivningar på miljöområdet i den rödgröna budgeten för kommunen. Det är bara att verkställa oavsett om man är borgare eller vänster.

Morgan Johansson med Göteborgs kommunfågel sånglärkan.
Morgan Johansson med Göteborgs kommunfågel sånglärkan.

Sedan kommer vi säkert att få konflikter när budgetens miljöintentioner skall omsättas i praktisk handling. Jag försökte exempelvis i diskussionen om inriktningsdokumentet att få in ett klassperspektiv i våra kommunikationsinsatser. Det blev inga sådana skrivningar men projektet Leva Livet skall nu utvärderas innan eventuell fortsättning. Det skall bli intressant att analysera resultaten ur ett klassperspektiv. Vid en eventuell fortsättning kommer jag att driva att projektet skall riktas mot de som orsakar de största utsläppen och därmed står längst från stadens miljömål: höginkomsttagarna.

Miljö- och klimatnämnden har från och med i år ett utökat uppdrag att samordna och inspirera stadens strategiska arbete på miljö- och klimatområdet. För att klara detta behöver kompetensen på miljöförvaltningen stärkas inom bland annat biologisk mångfald och ekologi. Det är en av slutsatserna miljö- och klimatnämnden drar i sitt inriktningsdokument för 2012.

Under nästa år vill nämnden bland annat prioritera tillsyn på enskilda avlopp, förorenade jordmassor, rivningsavfall och dumpningsplatser. Bullerövervakningen ska förstärkas. En investeringsplan ska tas fram för att köpa in ny mätutrustning för luftmätning, vilket kan krävas enligt EU-regler. I arbetet med havet ska förslag till förbättringsåtgärder och kontroll tas fram i samarbete med övriga aktörer. Miljöproblem ska förebyggas tidigt i plan- och byggprocessen, bland annat när det gäller att välja hållbar teknik och bevaka att det finns grönområden som ger hälsosam boendemiljö och biologisk mångfald.

Ingen sammanslagning med kretsloppsnämnden

Stadskansliet har gjort en översyn av beställar-utförar-modellen inom va-området, vilket bland annat resulterat i ett förslag att ansvaret för kretsloppsperspektivet ska föras över till miljö- och klimatnämnden. Det är en olämplig lösning svarar nämnden i vårt yttrande till kommunstyrelsen. Att ge det operativa ansvaret för avfallshanteringen till den nämnd som har uppdraget att ha tillsyn på samma hantering innebär uppenbara risker för att jävssituationer ska uppstå.

Miljö- och klimatnämnden har dessutom med sitt utökade uppdrag redan fått ansvar för kommunens strategiska miljöfrågor, där även kretsloppsperspektivet ingår.

Miljö- och klimatnämndens möten kommer i fortsättningen att hållas öppna för allmänheten. Vi beslutade detta, på mitt initiativ, under förra mandatperioden och nu bekräftade vi detta beslut. Information om tid, plats, föredragningslista och beslutsunderlag finns på www.goteborg.se/miljo.

Läs alla mina inlägg om miljö- och klimatnämnden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: