Avfallsplan och valfrihet i äldreomsorgen när fullmäktige höll ovanligt kort sammanträde

Miljönämnden besökte Renovas anläggning i Sävenäs 2007.

Gårdagens kommunfullmäktigesammanträde blev en ovanligt kort historia. Flera gånger de senaste åren har vi hållit på fram till stopptid kl. 22 och bordlagt resterande frågor. Idag hade vi bara 18 ärenden och vi hann klart på tre timmar.

Den intressantaste debatten var varken jag eller någon annan vänsterpartist inblandad i. Anna Johansson (S) klarade debatten om verklig valfrihet för äldre galant på egen hand.

Anna Johansson knöt an till gårdagens debatt om SNS rapport Konkurrensens konsekvenser som har kommit fram till att det inte finns några belägg att de senaste decenniernas privatiseringar har lett till några förbättringar av välfärden.

Borgerlighetens oförmåga att ta till sig vetenskap och logik är slående. Borgarna försöker få det till att de äldre skall få avgöra vem som skall komma hem till dem. Lagen om Valfrihet (LOV) handlar inte om detta. LOV ger möjlighet att välja vilket bolag som skall komma hem till dem och inte vilka personer som skall komma hem till de äldre.

Verklig valfrihet för de äldre

Det borgarna vägrar att förstå är att ju fler och mer specialiserade utförare försvårar verklig valfrihet för de äldre. Om ett bolag sköter städningen och ett annat matlagningen och ett tredje har hand om det mer vårdande delarna blir det svårare för de äldre att byta en insats mot en annan. LOV försvårar möjligheten att byta t.ex. en städning mot en promenad.

Det var gott att höra Anna Johansson (S) använda argument som Vänsterpartiet lyfte in i debatten för fler år sedan. Tillsammans kommer vi att kunna utveckla valfriheten i Göteborg. Alltså den verkliga valfriheten för Göteborgs äldre att välja insatser och inte de privata bolagens frihet att välja vilka äldre de vill ha som kunder för att tjäna mest pengar.

Angelägen avfallsplan

I min enda debatt för kvällen höll jag endast ett inlägg. Det var om den nya avfallsplanen för Göteborgsregionen. Miljöpartiet hade ett ganska märkligt resonemang i ett yttrande vilket inledningsvis gjorde att diskussionen hamnade vid sidan av afallsplanen.

Det jag lyfte upp som positivt i avfallsplanen var att man lyfter fram de olika energislagens olika kvalité – exergi – och inte bara dess energiinnehåll. Elenergi har större förmåga att utföra nyttigt arbete jämfört med samma mängd värmeenergi.

Det är också intressant att planen har ansatser till konsekvensanalys även på det sociala planet och att ett visst barnperspektiv. Det var först på senaste förbundsfullmäktige med GR som Vänsterpartiet lyckades få en knapp majoritet för beslutet att GR:s buget skulle analyseras utifrån bl.a. konsekvenser för jämställdheten. VI har drivit frågan i många år men mött hårdnackat motstånd i det borgerligt dominerade GR.

Sedan kan man tycka att det borde vara mer av jämställdhetsperspektiv i exempelvis skrivningarna om kompetensförsörjning i avfallsplanen.

En annan ingång är ambitionen att bryta sambandet mellan tillväxt och miljöförstöring. Det har läge varit ett mantra i debatten. Jag säger: upp till bevis och lycka till. En av indikatorerna i avfallsplanen handlar om att följa upp disponibel inkomst och avfallsmängd. Förhoppningen är att bryta sambandet högre inkomst – mer sopor och miljöförstörelse. Äntligen säger jag. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om att komma tillrätta med överklassens miljöskadliga beteende. Med GR:s och kommunens avfallsplan i ryggen kan vi intensifiera det arbetet. Jag kommer att återigen lyfta det i miljönämnden när vi skall utvärdera projektet Leva livet.

Miljöpartiet gör en logisk kullerbytta

Till slut några ord om Miljöpartiets yttrande. Det är naturligtvis uppseendeväckande att sopor transporteras från Norge samtidigt måste man ha ett systemperspektiv. Energiåtervinning är bättre än deponi av sopor. Frågan är hur stora utsläpp transporterna ger och vilka upptagningsområden som är optimala.

Sedan får vi inte glömma att nästan alla sopor vi hanterar i Göteborg är importerade. Väldigt få produkter, förpackningar eller matvaror har sitt ursprung inom kommungränsen. Problemen med återföring av näringsämnen, aska och gifter måste vi hitta en lösning på oavsett.

Miljöpartiet resonerar dock bakvänt när de påstår att göteborgarnas ansträngningar att sortera sina sopor är förgäves om vi tar in andras sopor. Det beror ju helt på hur systemet är riggat och hur kostnaderna är fördelade. Det är ju inte så att göteborgarnas ansträngningar är förgäves bara för att Lerumsborna också bränner sopor i Sävenäs.

Det går inte att dra paralleller till regeringens funderingar på att sälja utsläppsrätter som har blivit över tack vare svenska folkets ansträngningar. Vi kan ha höga tankar om Renova och Göteborgs kretsloppsnämnd men det är inte Renovas förbränningskapacitet som sätter taket för Europas sopmängder.

Återigen handlar det om en systembedömning om hur det optimala flödet ser ut och var olika anläggningar då skall placeras.

Det största hotet mot välfungerande kretslopp är EU:s marknadsfundamentalism som gör att kommunerna inte har monopol på insamling av verksamhetsavfall. Hade vi haft det hade möjligheterna att optimera materialflödena varit mycket större.

Läs alla mina inlägg om miljö, klimat, energi och kommunfullmäktige i Göteborg. Liknande inlägg:

1. Små insatser ger sammantaget stora fördelar

2. Ett försök att få in en evidensbaserad politik i måndagens maratondebatt på 13 timmar om fullmäktiges budget

3. Svenskt Näringsliv är det största hotet mot företagande, innovationer och arbete

4. Vänsterns budget jämnar ut oddsen i skolan och förändrar Göteborg i en socialistisk riktning

5. Orättvisor förvärrar klimatförändringarna – se min intervju med Richard Wilkinson

En kommentar

Lägg till →

  1. Ja, precis som vi väljer om vi skall köpa vår dagliga mjölk på Konsum eller ICA.. Inte vem (kön, ålder, mörk- el. ljushårig etc) som skall sitta i kassan och ta betalt!

    Men det kanske är en för svår artefakt att kunna ta till sig för dem som är vana eller så ytterst gärna vill bestämma över, hur och på vilket sätt människorna skall leva sina liv…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: