Bra diskussioner om energistrategi på miljönämnden

Sedan utställningen om miljömålen invigdes på miljöförvaltningen har Sverige antagit ännu ett miljökvalitetsmål.

Dagens sammanträde med miljönämnden innehöll inga stora kontroverser men väl bra och intressanta diskussioner. Mest diskuterade vi förslaget till energistrategi men även uppföljningsrapporten diskuterades.

Om ambitionerna från de olika ledamöterna i miljönämnden sprider sig till deras partiföreträdare på högre ort kommer energiomställningen gå galant.

På hemvägen till Angered fick jag många goda råd om arbetet i Bostads AB Poseidon av Abbas Zarrinpour som var ledamot i styrelsen i många år.

De övriga besluten på dagens nämndsammanträde presenteras som vanligt bra i förvaltningens pressmeddelande:

Bra med skärpta regler för hantering av gamla bilar och båtar

Naturvårdsverket föreslår i två rapporter skärpta regler och tydligare ansvar för hur gamla och uttjänta bilar och båtar ska tas om hand. Miljö- och klimatnämnden är positiv till förslagen i sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Många av förslagen i rapporten ”Uttjänta bilar och miljön” är bra och kommer att underlätta tillsynsarbetet, anser nämnden. Det är bra att man vill ta bort ordet ”yrkesmässig” i definitionen av bilskrotare, eftersom det då blir lättare att agera mot illegala bilskrotare. Det är också bra att det blir möjligt att flytta bilar på grund av att de är en miljörisk. Och förslaget att utvidga producentansvaret för bilar, så att det inte bara gäller tillverkare utan även bilskrotare, är nödvändigt om målen för återvinning ska nås.

Rapporten ”Nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar” innehåller förslag om att producentansvar ska införas för fritidsbåtar, att ett obligatoriskt fritidsbåtregister skapas som gör det möjligt att spåra ägaren och att kommunerna ska få samma möjlighet att ta hand om fartygsvrak som bilvrak. Miljö- och klimatnämnden tycker förslagen är bra, men har en del synpunkter. Bland annat anser nämnden att Naturvårdsverket bör undersöka om producentansvaret även kan gälla yrkesfartyg med en längd upp till 24 meter. Syftet är att undvika oklarheter om huruvida producentansvaret gäller för ett fartygsvrak när ägaren är okänd. Nämnden betonar också att det är viktigt att kommunerna kan få stöd av oberoende värderingsmän i bedömningen av om ett fartyg är fungerande eller ett vrak. Erfarenheter visar att detta är svårt och att det ofta är i dessa oklara situationer som fartygen går sönder och det sker utsläpp som skadar miljön.

Viktigt att de nya avfallsföreskrifterna är tydliga och kan förstås av alla

Kretsloppsnämnden har tagit fram ett förslag till revidering av Göteborgs avfallsföreskrifter, med anledning av ändringar i avfallslagstiftningen. Miljö- och klimatnämnden tycker det är bra förslaget tagits fram, men anser att det bör ses över språkligt så att föreskrifterna kan läsas och förstås av alla målgrupper.
I förslaget finns en nyhet som gör det möjligt för fritidshusägare att teckna ett tilläggsabonnemang, med få och utspridda hämtningar under oktober-april. Miljö- och klimatnämnden tycker detta är positivt och att det kan bidra till att färre soppåsar med hushållsavfall hamnar i offentliga papperskorgar med nedskräpning som följd.
Nämnden föreslår också att föreskrifterna kompletteras med en text om trädgårdsavfall, och att en bättre lämpad hämtningstjänst för villahushåll än stor container tas fram. Det skulle kunna minska de utbredda problemen med nedskräpning med trädgårdsavfall, tror nämnden.

Ja till logistikverksamhet vid Halvorsäng i Biskopsgården – på vissa villkor

Vid Halvorsäng i Biskopsgården planerar byggnadsnämnden verksamheter för logistik, det vill säga lagring, omlastning och distribution av olika slags gods. Det kan också bli aktuellt med en bensinstation.
Miljö- och klimatnämnden säger ja till planerna på vissa villkor. Nämnden vill att planens påverkan på bland annat mindre hackspett ska undersökas och se en beskrivning av kompensationsåtgärder. Planförslaget ska också innehålla en tydligare besked om hur nya byggnader ska uppfylla kommunens mål om energieffektivitet och energihushållning. Dessutom vill nämnden att föroreningar från bland annat pistolskyttebanan ska utredas.

Läs alla mina inlägg om miljönämnden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: