Goda möjligheter att få ett klass- och genusperspektiv på miljöarbetet i Göteborg med miljö- och klimatnämndens budget för 2012

Metro uppmärksammar förslaget från förra året.

På bussen in till de centrala stadsdelarna i morse hade jag en hel del att göra för en kunds räkning så jag missade att Metro uppmärksammade den ett år gamla motionen om hämtmat på förskolan nu skall behandlas i kommunstyrelsen. Oskar Karlsson tipsade mig på Facebook och jag kunde läsa den nu på spårvagnen hem från miljönämnden. Hoppas att Mats Pilhem hittar en lösning i kommunstyrelsen.

Dagens sammanträde med miljö och klimatnämnden hade relativt få ärenden men inte mindre viktiga. Vi beslutade bl.a. om budget för 2012. Förslaget hade utarbetats av förvaltningen med nämndens inriktningsdokument som grund. I takt med att miljöarbetet i Staden utvecklas behöver också miljö- och klimatnämndens arbete utvecklas. Det tar sig uttryck i många nya ambitioner i förslaget till budget för nämnden. Det är positivt.

Rättvist miljöutrymme

Budgeten ger goda möjligheter att lyfta den betydelse genus och inkomst har för miljöbelastningen när nämnden under året skall förverkliga budgeten genom konkreta beslut. Med begrepp som rättvisa i målformuleringarna måste rimligtvis miljöbelastningen redovisas uppdelad efter kön och efter exempelvis inkomstdeciler när det är möjligt och relevant. Det tar sig t.ex. uttryck i ett av kommunfullmäktiges viktigaste och mest ambitiösa lokala miljökvalitetsmål: Begränsad klimatpåverkan. Målet är att ”2050 har Göteborg en hållbar och rättvis utsläppsnivå för koldioxid”. (s. 13)

I den av fullmäktige i september antagna avfallsplanen A2020 finns målet att ”Hushållsavfallsmängden per person som uppstår i regionen ska år 2020 vara lägre än 2008” och för att följa upp detta skall man mäta ”Hushållsavfallsmängd per invånare i förhållande till disponibel inkomst.” (s. 15)

Naturvårdsverket konstaterar i rapporten ”Konsumtionens klimatpåverkan” baserat på statistik från SCB att ”Växthusgasutsläppen följer tydligt hushållens inkomster. Ju högre inkomst desto högre utsläpp.” Vidare att ”Män orsakar större utsläpp än kvinnor”. (s. 41)

I undrelagsmaterialet konstateras ”Resultatet är entydigt: inkomst korrelerar väl till energianvändning, dvs. ju högre inkomst desto högre energianvändning, och ökningen gäller både för män och för kvinnor.” (s. 43)

När miljö- och klimatnämnden under 2012 skall presentera miljörapporten och ta fram ett förslag till Miljöprogram för Göteborg finns alla möjligheter a

Leva Livet

Om projekt som exempelvis Leva Livet skall fortsätta kommer det up till beslut i nämnden. Jag tänker driva att projekten måste utvärderas utifrån såväl delmål som slutmål i de lokala miljökvalitetsmålen. Delmålen har ofta karaktären av riktning och slutmålen är ofta tillstånd. Klimatmålet anger t.ex. en minskning med 30% av koldioxidutsläppen till år 2020 jämfört med 1990 som delmål. Nu rör detta utsläppen i kommunen och inte per person som det ovan nämnda tillståndsmålet gör. När erfarenheterna från Leva Livet förs vidare är det intressant att jämföra resultatet av insatserna med både delmål och slutmål. Lyckades deltagarna minska sin klimatbelastning med 30? Lyckades de till och med nå en hållbar och rättvis nivå totalt sett? Hur långt har de kvar till målen och vad skulle krävas för att nå målen?

Saxat ur förvaltningens pressmeddelande:

Planer för bättre luftkvalitet i Göteborg

Luften i Göteborg är inte så bra att den fullt ut motsvarar kraven i EU-direktiven. EU har också under det senaste året uppmärksammat att partikelhalterna varit för höga. Och de kommer sannolikt snart att granska hur vi ligger till med halterna av kvävedioxid. Nu vill miljö- och klimatnämnden veta vad byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, Göteborgs Hamn AB och trafiknämnden planerar att göra för att bidra till en bättre luft. Senast den 1 februari 2012 ska de redovisa vad de kan göra för att medverka till att staden inte överskrider lagkraven.

Göteborgsregionens kommunalförbund får information om frågan. Inpendlingen till Göteborg är stor och påverkar indirekt vår luftkvalitet.

Ny spårvagnssträcka vid Skeppsbron

Miljö- och klimatnämnden säger ja till en ny spårvagnssträcka mellan Järntorget och Lilla Torget. Men nämnden understryker samtidigt att det är viktigt att de förslag på bullerskydd, åtgärder mot vibrationer och skydd mot eventuella översvämningar som finns med i utredningen genomförs. Den nya spårvägen mellan Järntorget och Lilla Torget kommer att avlasta sträckan Järntorget – Brunnsparken, och bli en snabb förbindelse till Brunnsparken.

Alla handlingar från dagens sammanträde hittar du här. Arvodet och fikat redovisas som vanligt på min specialsida för gratis kalorier och andra förmåner. Läs alla mina inlägg om miljö- och klimatnämnden i Göteborg. Liknande inlägg:

1. Sälj ekologisk hämtmat vid förskolorna och skolorna i Göteborg

2. Frågan om hämtmat vid förskolor och skolor är politisk och inte juridisk

3. Enbart ekologiskt kött och mer vegetariskt i Göteborg

4. Att bli dissad av GP är ett första tecken på att vi är på rätt väg

5. Debatt om rätten till veganmat i förskolan

Intressant? Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: