Ingemar Svenssons minne hedrades vid årets första kommunfullmäktige

Ingemar Svensson på distriktsårskonferensen 2009.

Dagens fullmäktigesammanträde inleddes med parentation av bland andra partikamraten Ingemar Svensson. Här på bloggen kan du läsa lite om hans fredsarbete och hans insatser för att anskaffa fastigheten på Andra långgatan 20.

De första interpellationsdebatterna handlade om förskola och fritidshem. Christian Larson förde debatten för Vänsterpartiets räkning.

– Fritids ökar i popularitet men resurserna minskar på nationell nivå. Det blir en konsekvens när man sänker skatten för de allra rikaste och hävdar att man skall fokusera på välfärdens kärna. Fritids brukar sällan räknas till välfärdens kärna av de som vill sänka skatten, sade Christian Larsson (V).

Maria Berntsson (KD) menade att bristerna i fritidsverksamheten bl.a. berodde på personalens låga motivation och inte på bristande resurser. Som exempel menade hon att personalen kunde ta med barnen till biblioteket eftersom det är gratis.

– Grupperna kan vara väldigt stora vilket försvårar t.ex. besök på biblioteket. En liten personalgrupp kan ha svårt att garantera barnens säkerhet i trafiken. Några äldre barn kommer senare från skolan och andra går tidigt. Därför måste personal vara kvar på fritidshemmen. All verksamhet som pågår på ett fritidshem påverkas av vilka resurser personalen har till sitt förfogande, svarade Christian.

Christian förde även debatten om förskolan och beskrev varför Vänsterpartiet vill stoppa Ströms Slott.

– För att få en lön på 18 000 – 19 000 kronor måste en ensam personal ha ansvar för åtta barn och jobba 60 timmar i veckan. Orsaken är enkel. Ägaren plockar ut 1500 kronor per barn i vinst varje månad, sade Christian.

Andre vice ordförande i byggnadsnämnden, Marie Lindén (V) tog debatten om logistikcentret på Hisingen.

– Jag har den största förståelse för er som vill återremittera ärendet på grund av höga naturvärden och samtidigt ser jag till utbyggnaden av staden. Det här ärendet måste läsas tillsammans med nästa ärende, det om kompensationsåtgärder. Utan dessa åtgärder hade vi inte kunnat rösta för logistikcentret, sade Marie Lindén (V) i debatten.

Själv avstod jag från debatter i kväll. Det som var värt att säga i ärende 18 om kompensationsåtgärder för logistikcentret sade Mari Lindén redan i ärende 17.

Cecilia Wigström (FP) och Helene Odenjung (FP) hade motionerat om att ge alla placerade barn rätt till en ”egen” socialsekreterare och att ta fram kommungemensamma riktlinjer för hur staden hanterar och följer upp placerade barn och deras skolgång.

– Motionen är bra. Hade jag bara sett förslaget och inte läst remissvaren hade jag ställt mig bakom den. När jag läser remissvaren ser jag att det pågår mycket verksamhet i staden. Jag förstår inte vitsen med att besluta samma sak en gång till. Det viktiga är att vi har en enhetlig och rätssäker bedömning. Därför yrkar jag bifall till majoritetens svar i kommunstyrelsen, sade Anna Gül Ogbeide (V).

Det var intressant att följa debatten om Lena Malms (S) motion om att bygga kooperativa hyresrätter för äldre i Lundby både till form och innehåll. Flera debattörer tyckte att motionen var bra och såg att kommunstyrelsen var väl försiktig i sitt svar. Ändå yrkade de bifall till kommunstyrelsens svar. En av dessa var Marie Lindén (V).

– Jag tycker att det är en bra motion och hade gärna bifallit den men har heller inget problem med kommunstyrelsens svar, sade hon.

Som jag ser det är det viktigt att vi får fler gemensamhetsboenden, både för äldre och yngre. Gärna tillsammans. Kooperativ hyresrätt är en intressant form och kan inte vara så skilda juridiska principer för kommunen att bygga kooperativa hyresrätter jämfört med de bostadsrättsföreningar, 55+, som Egnahemsbolaget bygger redan idag.

Det mest intressanta är dock att Lena Malm (S) väljer att driva frågan i form av en fullmäktigemotion och Socialdemokraterna accepterar det. Det råder en vanföreställning att man inte bör motionera om man ingår i en majoritet. Jag tycker tvärt-om vi i den rödgröna majoriteten borde driva fler frågor i form av fullmäktigemotioner. Naturligtvis skall vi som ingår i majoriteten prata oss samman i dessa frågor precis som vi gör i kommunstyrelsen och i nämnderna.

Tillsammans med partikamraterna Anjelica Hammersjö och Christian Larsson lämnade jag in två motioner till Olof och Caroline Wijks utdelningsfond. Vi föreslår 100 000 kronor till Allt är Möjligt:

Det mediekritiska nätverket Allt är Möjligt bildades 1992 av en grupp kvinnor som en reaktion mot stereotypa skildringar av kvinnor och män i massmedierna. De diskuterade hur medierna påverkar oss och hur vi kan påverka dem. När de började agera utåt upptäckte de att fler tyckte som dem, både här i Sverige men också internationellt.

Allt är Möjligt är en så kallad media watch-organisation, som granskar, informerar och debatterar människoskildringar i massmedierna. På föreningens webbplats finns nyttiga länkar till andra organisationer och instanser som arbetar med ett mediekritiskt förhållningssätt

Jämställdhet är en viktig förutsättning för hållbar utveckling.

Under 2012 kommer föreningen bl.a:
• Genomföra 20-årsjubileum
• Delaga i processen fram till Beijing + 20
• Bidraga till studien Massmedias enfaldiga typer III 1994-2004-2014, en studie om stereotyper i svenska medier.
• Projektera en mediakritisk redaktionell handbok.
• Förbereda deltagandet i Global Media monitoring 2015

Och 100 000 kronor till FoFF, Forum för Feministiska Föräldrar, i Göteborg:

Forum för Feministiska Föräldrar (FoFF) Göteborg är en ideell förening för föräldrar som vill verka för ett jämställt samhälle, ett jämställt föräldraskap och motverka stereotypa könsroller som begränsar barn (och vuxna) FoFF arrangerar studiecirklar, föreläsningar och barnprylmarknad.

FoFF behöver medel för att nå ut bredare i staden, kunna närvara vid mässor, festivaler och annat utåtriktat arbete och utveckla stödet även till föräldrar med äldre barn.

Jag håller tummarna för båda motionerna. Beslut fattas inom några månader.

Liknande inlägg

1. Göteborg kommer, på mitt initiativ, att ansluta sig till Borgmästare för fred

2. Hör historien om Vänsterpartiets fastighet på Andra Långgatan 20

Läs alla mina inlägg om kommunfullmäktige. Du kan läsa alla handlingar och lyssna på debatten från dagens sammanträde här.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: