Förvirrad debatt om parkeringstillstånd för miljöbilar – rapport från kvällens kommunfullmäktige

Aron Mathiasson tröttnade på den kaotiska parkeringsdebatten.

Fullmäktige inleddes med att tjänstgörande ordförande Elisabeth Rotenberg (M) helt ignorerade Sverigedemokraternas önskan att hurra för Victoria Bernadottes och Daniel Westlings lilla bebis. Skönt. En fin markering.

För egen del blev det många debatter då det Min första debatt handlade om avvecklingen av parkeringstillstånd för s.k. miljöbilar och den var tämligen kaotisk. Ledamöter ställde frågor till varandra i sina inlägg och fick nickningar till svar. Andra ledamöter kommenterade ledamöters inlägg under pågående debatt. I sakfrågan försökte jag i alla fall föra fram följande:

  1. Fullmäktige har som mål att biltrafiken skall minska till förmån för resor med kollektivtrafik och cykel.
  2. Dagens parkeringsregler främjar inte ny teknik utan främjar bilkörande.
  3. Stockholm och Malmö har inga parkeringsförmåner för miljöbilar ändå säljs inte färre miljöbilar där än i Göteborg.
  4. Även om varje ny bil släpper ut mindre ökar utsläppen totalt eftersom bilåkandet ökar.
  5. Kommunen kan stimulera ny teknik genom exempelvis upphandling.
  6. Att stimulanser för att förnya bilparken främst skall skötas på nationell nivå genom hårdare regler. Om stimulanser skall införas får det diskuteras i riksdag och regering.

Nu vet jag inte hur mycket av det jag sade som försvann i det allmänna kaoset. Den som är intresserad kan lyssna här:

1.

2.

3.

4.

5.

Ny strategi för el-bilar

I debatten om strategi för elbilar ville Axel Darvik (FP) återinföra gratis parkering som stimulans för elbilar. Aron Mathiasson (V) bemötte honom.

– Jag hoppas att jag inte river upp den förra diskussionen om parkeringstillstånd som stimulans. Problemet med gratis parkering är att det stimulerar bilanvändande och att det kan motverka det övergripande målet att minska biltrafiken, sade Aron.

Det verkningslösa med parkeringsförmåner bekräftas även av tjänsteutlåtandet:

Staden ska verka för att laddinfrastrukturen byggs ut på ett ändamålsenligt sätt. Däremot ska staden i dagsläget inte aktivt stödja en bred utbyggnad av offentligt finansierade laddpunkter vid exempelvis affärscentra, parkeringsplatser eller i gatumiljö. En sådan satsning skulle inte nämnvärt påverka antalet elfordonsanvändare eftersom det är merkostnaden för batterilagring och fordon som är de största hindren för introduktion av elbilar.

Wannholt (M) duckade debatten om socialismens idé

I debatten om miljö- och klimatnämndens förslag till strategi för energieffektivisering i Göteborgs Stad till 2014 och 2020 försökte jag lyfta tre saker som inte ingår i strategin. För det första är det rimligt att målen uttrycks i energiförbrukning per kvadratmeter yta eftersom det handlar om Stadens egen verksamhet. Hade det handlat om en strategi hade det varit rimligt att ha ett mål om energiförbrukning per person. Höginkomsttagare i stora villor förbrukar ofta mer energi per person än en låginkomsttagare i en lägenhet även om energiförbrukningen per kvadratmeter är lägre. Klimatpåverkan följer inkomst. Höginkomsttagare förbrukar helt enkelt mer än låginkomsttagare trots att höginkomsttagare har större ekonomiska möjligheter att minska sin miljöbelastning.

För det andra pekade jag på att strategin handlar om energianvändningen och vi måste framgent, i exempelvis miljöprogrammet, fokusera även på energiproduktionen. Göteborg måste bli betydligt bättre på att producera förnyelsebar energi.

För det tredje visar hela energistrategin på socialismens överlägsenhet. Genom att mer och mer verksamhet införlivas i den ekonomiska demokratin kan styrningen mot ett mer hållbart samhälle accelerera. Den som tar klimathotet på allvar borde därför vara socialist.

Marin Wannholt (M) sade att han inte ville ta upp den kastade handsken om socialismens idé utan han sparar den debatten till valrörelsen. Vi ses i valrörelsen, svarar jag.

Lyssna här:

Och här:

Bra att Göteborg Energi investerar i vindkraft i Töreboda

Lyssna här:

och här:

Kommunstyrelsen behandlade frågan om ett nytt ägardirektiv för Göteborg Energi i november 2010. Efter flera bordläggningar, yrkanden och yttranden återremitterade kommunstyrelsen ärendet till stadskansliet. I den diskussionen förde Vänsterpartiet fram:

Vi välkomnar ett nytt ägardirektiv för Göteborg Energi. Vänsterpartiet motionerade till fullmäktige redan 2008 om ett nytt ägardirektiv för Göteborg Energi och flera av
de brister vi då påpekade görs det nu i förslaget ansatser att åtgärda.

Onödigt med geografiska begränsningar

En av de saker Vänsterpartiet påpekade var orimligheten i att ha en geografisk begränsning på 12 mil för bolagets verksamhet. Den är nu borttagen och ersatts med en formulering   om ”i huvudsak inom Västra Götaland” vilket är positivt även om vi kan tänka oss investeringar långt utanför länet om det sammantaget gör störst nytta. Vi menar att energi skall produceras där det är mest effektivt snarare än där den används. I synnerhet för ett stort energibolag bör detta vara huvudprincipen. Kommunallagens lokaliseringsprincip gäller inte energibolagen.

I demonstrationsanläggningar kan det dock vara viktigt med en närhetsprincip. Därför föreslog vi exempelvis att Liseberg skulle bli självförsörjande på el. Likaså menar
vi att småskalig energi är en viktig del av framtidens energiförsörjning. Den småskaliga energin har ofta naturligt en geografisk närhet till lokalsamhället.

Läs gärna mitt blogginlägg från november 2010 om ägardirektivet för Göteborg Energi.

Vad kostar stadsledningskontorets saktfärdighet göteborgarna?

För fjärde gången hanterar fullmäktige ett ärende där det konstateras att den motion om öppen källkod jag lämnade in 2008 är försenad ytterligare av stadsledningskontoret. Nytt planerat datum för redovisning till kommunstyrelsen anges till 7 mars 2012. Så här har det sett ut övriga år.

2009: våren 2009

2010: 2010-03-03

2011: Kvartal 1 2011

2012: 2012-03-07

Det är helt orimligt att stadsledningskontoret sätter sig över demokratin och försinkar motioner på det här sättet. Under samma tid har de ägnat sig åt koketterande och bytt namn från stadskansliet till stadsledningskontoret. Om ärendet kommer upp till behandling denna mandatperiod kommer jag att kräva två saker:

1. Stadsledningskontoret skall redovisa varför motionen har försenats så många gånger.

2. Under ekonomiska konsekvenser skall stadsledningskontoret redovisa vad deras saktfärdighet har kostat göteborgarna. Jag är övertygad om att kommunen kan spara stora summor pengar på öppen källkod och jag vill veta hur mycket staden har betalat i onödan under dessa fyra år för exempelvis Microsoft office-licenser.

Du kan lyssna på debatten och läsa alla handlingar från dagens fullmäktigesammanträde här. Läs alla mina inlägg om kommunfullmäktige.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: