Det räckte inte ända fram för mer partiskatt

Med anledning av att kongressen beslutade att tio procent av det stöd Vänsterpartiet får skall gå till Ung Vänster och en procent till Vänsterns studentförbund skrev jag motion att detta även skall gälla det arvode vi kommunalt förtroendevalda får. Våra uppdrag är trots allt ett resultat av vårt samlade arbete. 

Du kan se mitt första inlägg här:

Tyvärr tvingades jag göra ytterligare två inlägg för att bemöta de argument som användes mot förslaget och även att korrigera de direkta felaktigheter som framfördes som att motionen var populistisk och inte varsam samt att jag påstår att våra parlamentariker försöker sko sig på sina uppdrag. Det var inget jag skrev i min motion eller sade i mitt inlägg. Tyvärr kan jag inte tolka kritiken riktad mot någon annan än mig då jag var den ende som hade talat för motionen när kritiken framfördes. Trist att i sitt eget parti bli bemött med härskartekniker och få ord lagda i min mun av rutinerade partikamrater.

I argumentationen framfördes också direkta felaktigheter: Vänsterpartiet hade inte tecknat kontrakt med våra parlamentariker när de blev valda.

Det fanns ett rejält stöd för motionen bland ombuden men inte en majoritet så distriktsårskonferensen avslog motionen.

Själv redovisar jag alla mina arvoden och andra förmåner här på bloggen. Jag hade en liknande motion till årskonferensen 2010.

Läs alla mina inlägg från årskonferensen 2012.

6 kommentarer

Lägg till →

 1. Elise Norberg Pilhem 05 mars 2012 — 11:53

  Jag har svårt att se att det är av en avgörande betydelse om kontraktet teckandes före eller efter tilträdet i uppdraget. Huvudsaken måste vara att det gjordes i ett tidigt skede av mandatperioden. I kontraktet fanns inga regler som inte redan var kända då de fanns i de stadgar som utarbetats och antagits av Kommunfullmäktigegrupp och Distriktsstyrelse. Ingen parlamentariker har heller ifrågasatt innehållet i kontraktet, när detta tecknats.

  Kontraktet saknar juridisk betydelse och det är inget skrivet om detta i Vänsterpartiets stadgar heller. Men det har en stor moralisk betydelse att skriva under med sitt namn på att man ska betala partiskatt bestämd av Årskonferensen, och att man ska lämna tillbaka sitt uppdrag till partiet om man avslutar sitt medlemsskap i partiet. Jag är av den meningen att den fantastiskt goda hörsamhet som vi har till att betala in partiskatt har sin grund i att vi har antagit ett tydligt regelsystem i Göteborgsdistriktet.

  Men det finns ett problem i att göra stora förändringar i en överenskommelse under pågående mandatperiod, då vi har parlamentariker som tillträtt sina uppdrag under givna förutsättningar. Det gäller fram för allt de som har sådan omfattning av sitt uppdrag att det inte är förenligt med att arbeta heltid i ett annat arbete. Ja, du hörde ju själv redovisning av detta i DÅK-debatten. Med höga ambitioner att göra ett gott politiskt arbete både i det parlamentariska uppdraget, och i det utomparlamentariska så kan det behövas mer av stöd än ifrågasättande. Vi ser tyvärr allt för många duktiga kamrater lämna sina uppdrag pga den stora arbetsbördan, och en önskan om ett fungerande socialt liv även utanför politiken.

  Jag är också fullständigt övertygad om att alla parlamentariker är medvetna om att ett uppdrag kan förloras under pågående mandatperiod pga politiska beslut, såsom skedde under förra mandatperioden. Det gäller också för partidistriktet att ha en sådan ekonomisk beredskap, och då finns det en risk med att partidistriktet blir allt för beroende av partiskatten som inkomstpost, det är nu vår tredje största inkomstkälla i Göteborg. Vi får inte hamna i ett sådant läge att partiets ekonomiska förutsättningar påverkar våra politiska beslut såsom att t ex granska vårt politiska arbete i majoritet.

  • Jöran Fagerlund 08 mars 2012 — 16:55

   Först skall jag säga att jag tycker att kontraktet är bra och att diskussionen inte handlar om kontraktet som sådant utan om argumentationen på årskonferensen. Ett skäl till att vi inte skulle ändra reglerna för partiskat som både du och Mats framförde var att partidistriktet hade skrivit ett kontrakt med parlamentarikerna innan de tillträdde sina uppdrag och vi skulle inte ändra förutsättningarna för våra parlamentariker under en mandatperiod.
   När det sedan visar sig vara så att det inte skrevs några kontrakt innan utan efter tillträdandet kan inte kontrakten vara en del av de förutsättningar som rådde vid tillträdandet. Det var min poäng i debatten.
   Om våra parlamentariker tillträder sitt uppdrag utan att ha skrivit ett kontrakt och sedan får förhålla sig till ett kontrakt en kort tid in på mandatperioden är väl det snarare ännu ett exempel på att vi kan ändra förutsättningarna för våra parlamentariker under pågående mandatperiod.
   Jag sympatiserar starkt med idén och hoppades på att den dåvarande distriktsstyrelsen faktiskt hade levererat det den utlovat i debatten tidigare: att alla parlamentariker skulle skriva på ett kontrakt innan de kunde bli valda.
   Här finns då två diskussionsspår:
   1 Parlamentarikerna kände till reglerna och att ett kontrakt skall skrivas eftersom de stod i fullmäktigegruppens stadgar.
   2 Parlamentarikerna kände inte till reglerna eftersom de t.ex. var nya och aldrig hade fått se fullmäktigegruppens stadgar.
   I det första fallet framstår avsaknaden av kontrakt inför tillträdandet te sig som ett avsteg från förutsättningarna. I det andra fallet saknas alltså kännedom om såväl regler som kontrakt vilket gör att ett kontrakt i början av mandatperioden ses som en förändring. I båda fallen blir kontraktet och dess hantering snarast ett exempel på ändrade förutsättningar.
   Avslutningsvis vill jag framhålla att detta med kontraktet bara var ett påpekande från min sida för att korrigera de direkta felaktigheter som framfördes. Eftersom både du och Mats sade i talarstolen att partiet hade ingått ett avtal med parlamentarikerna innan de blev valda ville jag klargöra att så inte var fallet.

 2. Elise Norberg Pilhem 05 mars 2012 — 09:37

  Så att inga felktigheter kvarstår, så vill jag i egenskap av avgående kassör klargöra att Ung Vänster Göteborg/Bohuslän i realiteten får ett ekonomiskt stöd motsvarande 10 % av kommunala och regionala partistödet och 10% av den inkomna partiskatten, plus att man också har fri tillgång till partiets möteslokaler.

  Huruvida en debatt förs i populistisk ton eller inte är en subjektiv värdering och inget faktainlägg. Men det finns en risk i att det uppstår en vi- och dom-ton i diskussioner om parlamentarikers villkor. Därför vädjade jag till DÅK:en att en sådan disksussion skulle föras med varsamhet och utan onödiga övertoner. Om du kände dig personligt angripen av detta så beklagar jag det. Mitt syfte var att försöka förmedla en tanke om att se partiet som en helhet och inte backa bandet till en tid när vi upplevde ganska stora klyftor mellan parlamentariker och övriga partiorganisationen. I dag är våra parlamentariker i de allra flesta fall också aktivister i det utomparlamentariska arbetet.

  Vänsterpartiets parlamentariker i Göteborg skrev under ett kontrakt tidigt under mandatperioden, vilket gäller t.o.m. 2014. Det var första gången ett sådant upprättades. Vi har i Göteborgsdistriktet mycket god hörsamhet till att betala partiskatt, och under föregående år ökade denna inkomst till partidistriktet med ca 75%. Från goda 122 000 till fantastiska 224 000! Det är naturligtvis fullt möjligt att betala mer än 10 %, viket också görs av flera parlamentariker. Ingen ifrågasätter inbetalning av partiskatt i dag, så låt oss bibehålla den här positiva synen på varandra och våra olika uppdrag i och för partiet.

  Kamratligen
  Elise

  • Jöran Fagerlund 05 mars 2012 — 10:45

   Tack för klargörandet Elise. Det var svårt att tolka förmaningen att inte vara populistisk som riktad till mig då jag var den ende som hade talat för motionen.
   Att partiet avstår 0,7% (10% av 7%) av parlamentarikernas arvoden är fint men inte riktigt samma sak som jag föreslår. Det ökar ju inte partiskatten.

   Det är ju en betydande skillnad på om kontrakten skrevs innan man tog uppdragen eller efter, om än tidigt under mandatperioden, om det är ett bärande argument för att vi inte kan ändra förutsättningarna för våra parlamentariker. Vad jag vile säga var helt enkelt att påståendet att det skrevs kontrakt med parlamentarikerna innan de tog uppdragen helt enkelt inte stämmer. Att kontrakt skulle skrivas innan förtroendeuppdragen skulle delas ut var en bärande del i argumentationen till försvar för den rådande modellen när partiskatten debatterades på årskonferensen 2010.

   Dessutom visar ju erfarenheten att partiet faktiskt kan ändra förutsättningarna för parlamentarikerna under pågående mandatperiod. Kongressen införde nya regler för partiskatt. Kommunfullmäktige frös arvodena under förra mandatperioden och Vänsterpartiet stödde förslaget vad jag kan minnas. När vi lämnade budgetsamarbetet under förra mandatperioden tappade många partikamrater uppdrag. KS-gruppen har slutat skicka ut ks-ärenden till berörda parlamentariker och förväntar sig att alla läser alla ks-handlingar varje vecka och hör av sig om de har någon åsikt i frågan. En drastisk ökning av arbetsbelastningen.

 3. Jessika Svensson 04 mars 2012 — 17:32

  Lysande!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: