Brister i hanteringen av färdigförpackad mat i hemtjänsten

Miljönämndens ordförande Kia Andreasson (MP) flankerad av direktören Christina Börjesson.

Gårdagens sammanträde med miljö- och klimatnämnden inleddes med mycket information. Först om möjligheten att registrera verksamheter via webben och sedan en utvärdering av projektet Leva Livet. Intressant är att ett av förslagen för en eventuell fortsättning är att rikta in kampanjen mot exempelvis höginkomsttagare eftersom de har störst miljöbelastning och dessutom har en ekonomi som gör att de kan köpa miljövänliga produkter även om de är lite dyrare. Det är något jag har drivit i många år. Trägen vinner.

Efter det fick vi en ganska nedslående rapport om distributionen av färdigförpackad mat inom hemtjänsten. Förvaltningen har utfört 46 kontroller varav 41 på nyregistrerade hemtjänstlokaler. Vid samtliga kontroller konstaterade förvaltningen att verksamheterna inte lever upp till lagstiftningens krav. Den vanligaste bristen var att personalen saknade kunskap för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Det har även brustit i rutiner för till exempel temperaturkontroll på varm och kall mat och det har saknats utrustning för att kunna kontrollera temperaturer.

Matportioner har i vissa fall saknat märkningsuppgifter vilket bland annat innebär en risk att hemtjänstpersonalen förväxlar portionerna vid vidaredistribution. Detta är något för våra rödgröna kamrater i stadsdelsnämnderna att ta tag i. Med mer resurser kanske personalen får tid att laga mer mat hemma hos brukarna.

Miljöorganisationer bör ha talerätt i domstolar

Miljönämnden gick emot förvaltningen i ett yttrande till kommunstyrelsen över remiss från Miljödepartementet ”Bättre miljö- minskade utsläpp”, betänkande av Industriutsläppsutredningen (SOU 2011:86) samt Naturvårdsverkets utredning ”Naturvårdsverkets förslag till genomförande av delar av industriemissionsdirektivet” (2010/75/EU). Enligt förvaltningen kan utredningens förslag om utvidgad talerätt för miljöorganisationer kan leda till en viss ökning av antalet mål hos prövningsmyndigheterna. Miljöförvaltningen motsatte sig förslaget att samtliga tillsynsbeslut ska kunna överklagas av miljöorganisationer men nämnden tog ställning för utredningens förslag efter votering. Vi rödgröna röstade för utredningen och M och FP röstade för förvaltningens förslag.

Göteborg ansöker om medlemskap i klimatkommunerna

Miljö- och klimatnämnden beslutade att vi skall ansöka om medlemskap i föreningen Klimatkommunerna. Syftet med Klimatkommunerna är att minska växthusgasutsläppen i Sverige samt att stödja kommuner som vill arbeta med klimatfrågan. Föreningen vill också vara en pådrivande aktör för det nationella klimatarbetet genom att lyfta fram vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som har betydelse för arbetets resultat.

Lite fler hyresrätter i Askim

Vi behandlade två detaljplaner i Askim. Den första ger 400 bostäder och centrum med skola och förskola. Den andra möjliggör 650 bostäder och 70 000 kvadratmeter yta.I den första detaljplanenhittar jag inget om upplåtelseform men väl formuleringen: ”Inom planområdet finns möjlighet att bygga cirka 400 bostäder i flerbostadshus. Det är ett bra tillskott av en boendeform som det är ont om i stadsdelen”. I den andra detaljplanen handlar det om bostadsrätter, hyresrätter och radhus. Även om det alltid kan bli fler är det bra att det i alla fall blir några hyresrätter. Vi tillstyrkte fortsatt planarbete under förutsättning att skola och förskola som behöver lekyta utomhus placeras i en mindre bullrig del av planområdet.

Du hittar alla handlingar från gårdagens sammanträde här. Läs gärna förvaltningens pressmeddelande.

Läs alla mina inlägg om miljö- och klimatnämnden.

One Comment

Lägg till →

  1. Det är stor skillnad på äldrevården i Sverige. I Hjärnarps kommun, tvingas de äldre att käka sina skorpor utan smör: Tranbärsdryck, får de bara dricka om sköterskan, har ordinerat det. I grund och botten, så är detta en moralisk fråga. De äldre får det inte bättre, genom att man sitter hemma och blir arg. Och knyter handen i byxfickan.
    Ja så tänkte Nordiska ungdommar utanför ålderdomshemmet i Åshagen, Där kommunen tvingat personalen att dra in på både smör och frukt.
    Folkgemenskap är inte något man skall tala om. Utan det skall istället praktiseras. Där samhället slutar, så måste vi Nordiska ungdommar ta vid. Ja så resonerade de nationella ungdommarna och gick ut på stan och köpte smör, matvaror och frukt, som de överlämnade till personalen på Åshaga ålderdomshem. Flera äldringarna grät av glädje , då Nordisk undom lämnade över kartonger med smör och mat till personalen, som jobbar där!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: