Dagvatten och hårdgjorda ytor tema på gårdagens sammanträde med miljö- och klimatnämnden

Stora mängder regn- och smältvatten samlas på hårdgjorda ytor.

Dagvatten – regn- och smältvatten som samlas på hårdgjorda ytor – är en stor utmaning när Göteborg växer och förtätas. Utmaningen ökar i takt med klimatförändringarna och det extrema väder som följer. Stora nederbördsmängder kan översvämma vårt avloppssystem. En annan utmaning är alla de gifter och gödningsämnen som spolas ner i våra brunnar. I går fick miljö- och klimatnämnden mycket information om ämnet.

Dagvatten regleras av många lagar och regler: lagen om allmänna vattentjänster, plan- och bygglagen, miljöbalken, miljökvalitetsnormer, vattendirektivet, avloppsdirektivet, anläggningslagen samt lag med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet. Tillsynen sköts av oss i miljö- och klimatnämnden medan ansvaret ligger på verksamhetsutövare, fastighetsägare och VA-huvudmannen.

Vi fick även en uppdatering om arbetet med Göteborgs miljöprogram som jag har berättat om tidigare. Tempot är högt i arbetet och det första förslaget skall upp till behandling i nämnden under hösten. 600 förslag är i dagsläget nedbantat till 240.

Yusra Moshtat berättade om de olika projekt riktade till invandrare som har pågått sedan 1999. På flera punkter har arbetet varit framgångsrikt och uppmärksammats både av regeringen och internationellt. Förutom ett stöd för miljökommunikation med bilder har Yusra och miljöförvaltningen utbildat 30 SFI-lärare, 25 hemspråkslärare och flera nyckelpersoner i olika invandrarföreningar. På många sätt ett framgångsrikt arbete. T.ex. har anmälningarna om missförhållanden i boendet ökat från miljonprogramsområdena. Genom våra projekt har fler lärt sig om sina rättigheter och vägrar acceptera att bo i undermåliga bostäder.

När nu Projekten är över efter 13 år var min fråga om det fanns erfarenheter och metoder vi kan överföra till riktad kommunikation till Göteborgs överklassområden. Det är trots allt män med de högsta inkomsterna som lever mest ohållbart idag. De har också bäst möjligheter att ändra sitt beteende eftersom de har stora resurser.

Vi fick även besök av stadsrevisionen och lite senare på mötet beslutade vi om ett yttrande över revisionsberättelsen och revisionsredogörelsen.

I oktober 2011 beslutade nämnden att begära in information från flera kommunala aktörer vilka planer de har för att förbättra luftkvalitén i Göteborg. Av svaren framgår att det som görs inte räcker. Mycket tilltro sätts dock till trängselskatten och det pågående arbetet med miljöprogrammet. Som jag ser det är det miljö- och klimatnämndens ansvar att bevaka att det framtida arbetet blir så kraftfullt att luftkvalitén blir så bra som göteborgarna skall ha.

Vi yttrade oss över flera detaljplaner och gick på förvaltningens förslag till beslut:

Handling – 16. Yttrande över remiss från byggnadsnämnden Detaljplan för bostäder vid Långströmsparken inom stadsdelen Biskopsgården
Handling – 17. Yttrande över samrådsremiss från byggnadsnämnden Detaljplan för bostäder vid Wadköpingsgatan inom stadsdelen Backa

TU_17_Miljo_20120502.pdf (pdf, 759 kb. Öppnas i nytt fönster)

Handling – 18. Yttrande över remiss från byggnadsnämnden Detaljplan vid Kyrkbytorget inom stadsdelen Lundby i Göteborg

TU_18_Miljo_20120502.pdf (pdf, 207 kb. Öppnas i nytt fönster)

Handling – 19. Yttrande över remiss från byggnadsnämnden Detaljplan för verksamheter vid Sörred 7:8 stadsdelen Sörred

TU_19_Miljo_20120502.pdf (pdf, 967 kb. Öppnas i nytt fönster)

Handling – 21. Yttrande över remiss från byggnadsnämnden Detaljplan för småhus väster om Länsmansgården inom stadsdelen Biskopsgården
Ett ärende bordlade vi dock: Handling – 20. Yttrande över samrådsremiss från byggnadsnämnden Detaljplan för bostäder väster om Villavallen inom stadsdelen Hjällbo

TU_20_Miljo_20120502.pdf (pdf, 1704 kb. Öppnas i nytt fönster)

Ur ett miljöperspektiv är tillgången till kollektivtrafik för dålig. Samtidigt är det ett angeläget projekt. Nu skall vi rödgröna prata oss samman till nästa möte hur vi kann hitta en väg framåt.

I övrigt hänvisar jag till förvaltningens pressmeddelande från gårdagens sammanträde:

Handlingsplan ger ökad nytta för miljöförvaltningens kunder

Bättre planering och effektivare administration på miljöförvaltningen, samtidigt som vi ökar nyttan och tydligheten för verksamheterna vi kontrollerar. Det är syftet med den handlingsplan förvaltningen arbetar med för att förbättra betygen i den återkommande kundundersökningen.

Resultaten så här långt redovisas för miljö- och klimatnämnden i den första delårsrapporten för 2012. Bland annat arbetar förvaltningen med att skriva tydligare beslut, och ge tydligare koppling till lagstiftningen när vi hittar brister. Inom livsmedelskontrollen har vi ökat antal besök med ca 40 procent räknat på helår. Besöken är kortare och stör verksamheterna mindre.

Miljöförvaltningens anslutning till den gemensamma kundtjänsten 15 00 17 i höstas har inneburit en betydande minskning av antal telefonsamtal, eftersom många enklare frågor kunnat besvaras direkt av kundtjänsten. Samtidigt har antalet ärenden ökat, vilket sannolikt beror på kundtjänstens större tillgänglighet. Förvaltningen får nu istället mer tid att handlägga ärenden och kan avsluta dem snabbare.

Förslagen till åtgärder för bättre luft ska arbetas in i miljöprogrammet för Göteborg

I oktober 2011 beslutade miljö- och klimatnämnden att fråga byggnadsnämnden, fastighetsnämnden, trafiknämnden och Göteborgs Hamn vad de planerar göra för att bidra till en tillräckligt bra luftkvalitet i Göteborg. Miljöförvaltningens bedömning av svaren är att även om mycket arbete pågår är det inte tillräckligt för att nå målet om en god luftkvalitet. Det finns en ambition att stödja utveckling av staden med ökat fokus på kollektivtrafik, gång och cykel, samtidigt som biltrafiken bör minska när trängselskatten införs. Men i svaren finns också olika förslag på förbättringar som ännu inte genomförts. Miljö- och klimatnämnden beslutar att förslagen nu ska tas med i det pågående arbetet med ett miljöprogram för Göteborg.

Alla handlingar från gårdagens sammanträde hittar du här. Läs alla mina inlägg om miljö- och klimatnämnden.

4 kommentarer

Lägg till →

 1. Ja du Jöran! Detta med att lära invandrare, fr.f.a från länder i mellanöstern detta med hänsyn miljö och miljövård.. Det är ett JÄTTESTORT problem! Har ett tag bott i en Stockholms mera ”kända” förorter och det var bara att se på den mängd sopor som kastades ut direkt från balkongerna i fastigheter vättandes mot ”natur och grönområden” för att förstå att här har vi inte bara ett kommuniktionsproblem utan även ett attityd och kulturproblem!

  • De har i sin kultur ett helt annat synsätt på djur och natur, vad som är fint och vackert i den etc. Ett synsätt som skiljer sig diametralt ifrån det nordeuropeiska synsättet där naturromantiken stått högt i kurs vilket inte minst visar sig i vilka länder de gröna partierna fått sin största utbredning!

 2. Det värsta av allt är väl att hela Sverige är i full gång, med att islamiseras..
  Eller hur?…

  • Jöran Fagerlund 04 maj 2012 — 10:01

   Nej det är inte det värsta av allt eftersom det inte är sant. Även om det vore sant att Sverige islamiserades vore det ändå inte det värsta av allt. En storskalig kärnvapenattack mot Sverige vore t.ex. värre.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: