Dags för öppen källkod i utbildningen

Bussen hem till Gårdsten var vackert flaggad. Mer öppenhet på alla områden vore bra.

Vi välkomnar en gemensam IKT-strategi för hela kommunen. Vi saknar dock en viktig beståndsdel. Strategin bör baseras på öppen källkod och öppna standarder. Argumenten är många. Genom att investera i öppna format kommer varje krona kommunen spenderas att komma göteborgarna och andra kommuner till nytta. Detta är speciellt till gagn för de göteborgare som inte har råd med kommersiella programvaror.

Skolan har en viktig roll

De IT-vanor man skaffar sig under skoltiden bör man kunna fortsätta med när man har gått ut skolan oavsett vilka ekonomiska resurser man har då. Därför bör Göteborgs Stad satsa på öppna format.

Dessutom är det få kommunala verksamheter som har IKT-användande som ligger så nära göteborgarnas vardag som IKT i skolan. Om vi utvecklar verksamhetsstöd för äldreomsorgen eller uthyrningssystem för allmännyttan kanske det inte är så många göteborgare som har någon större nytta av att hämta hem källkoden.

Varje krona vi investerar i öppen källkod när det gäller IKT inom utbildning kan dock vara till gagn för en majoritet av kommunens medborgare.

Det finns öppna alternativ t.ex. Open Document och Portable Document Format (PDF). OpenDocument-formatet, som stöds av det öppna Open Office som finns till de flesta operativsystem, föredras av EU, och är en accepterad standard inom Internationella standardiseringsorganisationen och publicerad som ISO/IEC 26300.

Stora besparingar

Enligt en avhandling av Martti Karjalainen vid universitetet i Tampere har finska justitiedepartementet sparat stora pengar genom att använda Open Office på sina 10 000 datorer. Kostnaden för omställningen var 1,9 miljoner Euro medan kostnaden för licensbelagda program var minst 6,8 miljoner Euro. De flesta användare klarade sig fint med endast en dags utbildning i den nya fria programsviten.

Rikspolisstyrelsens IT-kostnader mer än halverats genom införandet av öppen källkod enligt  en artikel i Computer Sweden från maj 2008.

Därför har vi rödgröna skrivit ihop ett yrkande som ligger dukat med följande förslag till beslut:

Stadsledningskontoret ges i uppdrag att till kommunstyrelsen redovisa hur behovet att använda köpta program och licenser kan ersättas med öppen källkod i skolverksamheten.

Du kan lyssna på, eller ladda ner, mitt inlägg här:

Helen Odenjung (FP) yrkade återremiss på det rödgröna tilläggsyrkandet eftersom det inte är berett i kommunstyrelsen. Med röstsifrorna 43 för ärendets avgörande idag och 38 för återremiss blev det återremiss eftersom det, enligt kommunallagen, räcker med en tredjedel av rösterna för att ett ärende skall återremitteras en första gång. När ärendet kommer tillbaka krävs dock enkel majoritet för ytterligare en återremiss.

Med samma röstetal 43–38 segrade dock kommunstyrelsens förslag över de borgerligas yrkande.

Trist att det inte blev beslut på öppen källkod men det viktiga är att frågan kommer upp. Jag är övertygad att det går att jobba vidare med IKT-programmet och ta beslutet om öppen källkod vid nästa möte. Det är glädjande att vi rödgröna så snabbt lyckades snacka ihop oss efter att frågan väcktes på fullmäktigegruppens möte i Måndags. Mats Pilhem gjorde ett gott jobb i stadshusets korridorer.

Läs alla mina inlägg om öppen källkod och kommunfullmäktige i Göteborg.

2 kommentarer

Lägg till →

  1. Förenklat kan man definiera öppen källkod som programvara som mottagaren har rätt att modifiera. Den behöver inte vara gratis men är ofta det. Öppen källkodsrörelsen har sin grund i ideellt arbete men i och med att företeelsen fått fäste inom kommersiell verksamhet har fler och fler börjat arbeta avlönat. Grunden för öppen källkodsrörelsen är dock fortfarande ideellt arbete. Den grundläggande värderingen är att det är bra om programmerare arbetar tillsammans istället för att stänga ute varandra. Det handlar om kommunikation över öppna standarder och protokoll. Kända projekt är operativsystemet Gnu/Linux, webbservern Apache och programmeringsspråken PHP, Python och Perl. Webben hade aldrig kunnat byggas utan öppen källkod och dess gränslösa samarbete, vilket bygger på att stora grupper av människor (män) tror på idéer såsom frihet, rättvisa och gemenskap. Inte illa av män som man till dagligdags hör alltid ska slåss och tävla med varandra.

    • Jöran Fagerlund 19 juni 2012 — 20:54

      Precis. Det finns en hel del gratislösningar kommuner kan använda men en del program och tjänster behöver utvecklas. Göteborg kommer att behöva lägga pengar på utveckling men skillnaden mot att köpa licenser är att de investeringar som görs kommer alla medborgare, och andra kommuner, till del.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: